Přejít na obsah

Centrum transparentnosti

Prozkoumejte zásady produktů a služeb Google

Ilustrace ikon známých produktů Google obíhajících kolem loga Google znázorňuje rozsáhlý ekosystém.

Naším posláním je poskytovat lidem užitečné a snadno dostupné informace – a proto musí být naše produkty a služby bezpečné. Projděte si naše Centrum transparentnosti a podívejte se, jaké zásady jsme zavedli pro ochranu uživatelů před obtěžováním a zneužitím. Najdete zde také informace, jak tyto zásady vytváříme a vymáháme.

Co děláme pro ochranu uživatelů na internetu

5,5 mld.
zablokovaných škodlivých reklam

V roce 2023 jsme ve službách Google zablokovali miliardy škodlivých reklam, abychom uživatele ochránili před podvody.1

17 mil.
odstraněných videí na YouTube

Ve druhé polovině roku 2023 jsme odstranili 17 milionů videí kvůli porušení našich pokynů pro komunitu.2

381 tis.
odindexovaných URL odkazů

Jen za první polovinu roku 2023 jsme z výsledků Vyhledávání Google odebrali přes 381 tisíc odkazů, které byly nahlášeny pro obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí.3

Zásady pro celý Google

Udržení zdravého digitálního ekosystému

Každý den se po celém světě obrací na Google miliardy lidí, kteří hledají kvalitní a důvěryhodné informace. Bereme tuto zodpovědnost vážně a usilovně se snažíme udržet naše produkty a služby bezpečné a důvěryhodné. Naše všeobecné podmínky, zásady pro jednotlivé služby a produkty, vývojářské zásady a pokyny pro komunitu nám pomáhají chránit naše uživatele.

Tři lidé společně pracují na notebooku a jsou obklopeni logy produktů Google, které symbolizují ekosystém Google.
Tři lidé společně pracují na notebooku a jsou obklopeni logy produktů Google, které symbolizují ekosystém Google.
Udržení zdravého digitálního ekosystému

Každý den se po celém světě obrací na Google miliardy lidí, kteří hledají kvalitní a důvěryhodné informace. Bereme tuto zodpovědnost vážně a usilovně se snažíme udržet naše produkty a služby bezpečné a důvěryhodné. Naše všeobecné podmínky, zásady pro jednotlivé služby a produkty, vývojářské zásady a pokyny pro komunitu nám pomáhají chránit naše uživatele.

Koláž se dvěma muži pracujícími v kanceláři, detailem na lidi pracující na notebooku a ikonou znázorňující tým.
Zvláštní týmy pro důvěru a bezpečnost

Investujeme do výzkumu a technologií, které nám pomáhají zjistit, jak by naše produkty nebo služby mohl někdo zneužít a jak tomuto riziku předcházet. Naše týmy neustále vymýšlí a zavádí škálovatelné, na datech založené zásady pro zodpovědné používání našich produktů a služeb, které chrání naše uživatele před nebezpečím.

Koláž se dvěma muži pracujícími v kanceláři, detailem na lidi pracující na notebooku a ikonou znázorňující tým.
Zvláštní týmy pro důvěru a bezpečnost

Investujeme do výzkumu a technologií, které nám pomáhají zjistit, jak by naše produkty nebo služby mohl někdo zneužít a jak tomuto riziku předcházet. Naše týmy neustále vymýšlí a zavádí škálovatelné, na datech založené zásady pro zodpovědné používání našich produktů a služeb, které chrání naše uživatele před nebezpečím.

Prevence násilí a zneužívání v našich produktech

Závazek transparentnosti

Zjistěte více o tom, jak pravidelně zveřejňujeme informace o žádostech orgánů státní správy o odstranění obsahu i o krocích, které jsme podnikli k ochraně našich uživatelů a platforem před obsahem porušujícím naše zásady nebo místní právní předpisy. Také si můžete přečíst, jak ve službách a aplikacích Google funguje doporučování obsahu.

Závazek transparentnosti

Zjistěte více o tom, jak pravidelně zveřejňujeme informace o žádostech orgánů státní správy o odstranění obsahu i o krocích, které jsme podnikli k ochraně našich uživatelů a platforem před obsahem porušujícím naše zásady nebo místní právní předpisy. Také si můžete přečíst, jak ve službách a aplikacích Google funguje doporučování obsahu.

Nástroje pro zpětnou vazbu k obsahu, nahlašování a podávání odvolání

Objevte užitečné nástroje, pomocí kterých můžete poskytnout zpětnou vazbu ohledně obsahu, nahlásit ho nebo se odvolat proti některým opatřením. Seznamte se s našimi partnerskými programy zaměřenými na boj proti škodlivému chování na internetu.

Koláž obrázků zobrazující ženské ruce na notebooku, ikonu oznámení o porušení zásad a tlačítko pro odvolání.
Koláž obrázků zobrazující ženské ruce na notebooku, ikonu oznámení o porušení zásad a tlačítko pro odvolání.
Nástroje pro zpětnou vazbu k obsahu, nahlašování a podávání odvolání

Objevte užitečné nástroje, pomocí kterých můžete poskytnout zpětnou vazbu ohledně obsahu, nahlásit ho nebo se odvolat proti některým opatřením. Seznamte se s našimi partnerskými programy zaměřenými na boj proti škodlivému chování na internetu.

Seznamte se s naším vedením

Poznámky pod čarou

1 Google Ads Safety Report, březen 2024