Преминаване към съдържание

Научете за програмата за изследователи

Програмата за изследователи предоставя ресурси на отговарящи на условията изследователи, за да подобрят общественото разбиране на определени услуги на Google и тяхното въздействие.

Научете как да отговаряте на условията

Отговарящите на условията изследователи от различни дисциплини могат да кандидатстват, за да получат достъп до данни от Google Карти, Google Play, Google Търсене, Пазаруване и YouTube, за да изучават тези платформи от разнообразни гледни точки и в различни изследователски рамки. Понастоящем тази програма е налице само за изследователи, свързани с организации, които се намират в ЕС, като в бъдеще може да бъде разширена. Изследователите, които се интересуват от други набори от данни и инструменти за проучване, предоставени от Google, трябва да посетят Google Research

Как работи програмата

Числото 1 в кръгла икона.

Проверете дали отговаряте на условията за подходящите платформи

Числото 2 в кръгла икона.

Изпратете кандидатурата си (изисква се профил в Google)

Числото 3 в кръгла икона.

Ако получите одобрение, осъществете достъп до подходящите инструменти за проучването си

Преглед на условията

Отговарящите на условията изследователи:

  • са свързани с органи, организации и асоциации с нестопанска цел;
  • са независими от търговски интереси;
  • разкриват в кандидатурата финансирането на проучването си;
  • отговарят на конкретни изисквания за сигурността и поверителността на данните в съответствие с всяка заявка и могат да защитават личните данни;
  • описват в кандидатурата си взетите от тях технически и организационни мерки, за да отговарят на изискванията за сигурността и поверителността на данните;
  • показват в кандидатурата си, че достъпът им до данните и изискваните времеви периоди са необходими и пропорционални на целите на проучването им;
  • показват в кандидатурата си, че очакваните резултати от проучването им ще допринесат за откриването, идентифицирането и разбирането на въздействията на услугите в Европейския съюз и за оценяването на адекватността, ефикасността и въздействията на свързаните мерки за намаляване на риска в Европейския съюз.

Забележка: Екипите на отделните платформи може да имат допълнителни условия извън посочените тук.