Léim chuig ábhar

Foghlaim faoin gClár Taighdeora

Tugann an Clár Taighdeora acmhainní do thaighdeoirí cáilithe chun tuiscint an phobail ar sheirbhísí Google áirithe agus a dtionchar a chur chun cinn.

Faigh amach conas cáiliú

Is féidir le taighdeoirí cáilitheacha ó dhisciplíní éagsúla iarratas a dhéanamh chun rochtain a fháil ar shonraí ó Google Maps, Google Play, Cuardach Google, Shopping agus YouTube chun staidéar a dhéanamh ar na hardáin sin ó raon leathan dearcthaí agus creataí taighde. Níl an clár seo ar fáil faoi láthair ach amháin do thaighdeoirí atá cleamhnaithe le heagraíochtaí atá bunaithe san Aontas Eorpach agus d'fhéadfaí é a leathnú amach anseo. Ba chóir do thaighdeoirí a bhfuil suim acu i dtacair sonraí agus uirlisí taighde eile a sholáthraíonn Google cuairt a thabhairt ar Google Research

Conas a oibríonn an clár

Uimhir a haon i ndeilbhín ciorclach.

Deimhnigh d'incháilitheacht leis na hardáin ábhartha

Uimhir a dó i ndeilbhín ciorclach.

Cuir isteach d'iarratas

Uimhir a trí i ndeilbhín ciorclach.

Má cheadaítear é, faigh rochtain ar an uirlis nó ar na huirlisí a bhaineann le do thaighde

Déan athbhreithniú ar na ceanglais incháilitheachta

Taighdeoirí cáilitheacha:

  • tá siad cleamhnaithe le comhlachtaí, eagraíochtaí agus comhlachais neamhbhrabúis;
  • tá siad neamhspleách ar shainleasanna tráchtála;
  • nochtann siad maoiniú a gcuid taighde ina n-iarratas;
  • tá siad in ann ceanglais shonracha slándála agus rúndachta sonraí a chomhlíonadh a chomhfhreagraíonn do gach iarratas, agus sonraí pearsanta a chosaint;
  • mionsonraíonn siad ina n-iarratas na bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla atá curtha i bhfeidhm acu chun ceanglais slándála agus rúndachta sonraí a chomhlíonadh;
  • léiríonn siad ina n-iarratas go bhfuil gá lena rochtain ar shonraí agus leis na hachair ama a iarrtar chun críocha a dtaighde, agus go bhfuil siad comhréireach leo;
  • léiríonn siad ina n-iarratas go rannchuideoidh torthaí ionchais a dtaighde le brath, sainaithint agus tuiscint ar thionchair na seirbhísí san Aontas Eorpach, agus leis an measúnú ar leordhóthanacht, éifeachtúlacht agus tionchair na mbeart maolaithe riosca gaolmhar san Aontas Eorpach.

Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh ceanglais cháilitheachta bhreise a bheith ag foirne ardáin aonair thar na cinn atá liostaithe anseo.