Skoči na sadržaj

Saznajte više o Programu za istraživače

Program za istraživače istraživačima koji ispunjavaju kriterije pruža resurse koji će omogućiti da se javnost bolje upozna s određenim Googleovim uslugama i njihovim učinkom.

Otkrijte kako ispuniti kriterije

Istraživači iz različitih disciplina koji ispunjavaju kriterije mogu podnijeti zahtjev za pristup podacima iz Google karata, Google Playa, Google pretraživanja, Shoppinga i YouTubea u svrhu istraživanja tih platformi iz raznih perspektiva i istraživačkih okvira. Program je trenutačno dostupan samo istraživačima koji su povezani s organizacijama u EU-u, no u budućnosti će se možda proširiti. Istraživači koji su zainteresirani za druge skupove podataka i istraživačke alate koje pruža Google mogu posjetiti Google istraživanje

Kako program funkcionira

Broj jedan unutar kružne ikone.

Provjerite ispunjavate li kriterije za relevantne platforme

Broj dva unutar kružne ikone.

Pošaljite prijavu

Broj tri unutar kružne ikone.

Ako je odobrimo, pristupite alatima relevantnim za vaše istraživanje

Pregledajte kriterije prihvatljivosti

Istraživači koji ispunjavaju kriterije:

  • povezani su s neprofitnim tijelima, organizacijama i udruženjima;
  • nezavisni su od komercijalnih interesa;
  • u svojoj prijavi navode izvor financiranja istraživanja;
  • sposobni su ispuniti posebne zahtjeve u pogledu sigurnosti i povjerljivosti podataka koji odgovaraju svakom pojedinom zahtjevu i zaštititi osobne podatke;
  • u prijavi opisuju primjerene tehničke i organizacijske mjere koje su uveli kako bi ispunili zahtjeve u pogledu sigurnosti i povjerljivosti podataka;
  • u prijavi dokazuju da je njihov pristup traženim podacima i u traženim rokovima potreban i razmjeran svrhama njihovog istraživanja;
  • u prijavi dokazuju da će očekivani rezultati njihovog istraživanja doprinijeti otkrivanju, utvrđivanju i razumijevanju učinaka usluga u Europskoj uniji te procjeni prikladnosti, učinkovitosti i učinaka povezanih mjera za smanjivanje izloženosti u Europskoj uniji.

Napomena: na pojedinačne timove na platformi mogu se primjenjivati dodatni kriteriji prihvatljivosti osim onih koji su ovdje navedeni.