Преминаване към съдържание

Ангажираност на изследователите

Стабилните взаимоотношения с университети и изследователски институции са част от същността на Google. За да изградим тези връзки на сътрудничество, предлагаме различни програми, които осигуряват ресурси и подкрепа на академичните и външните изследователски общности. Предоставяме на изследователите данни, инструменти и публикации и предлагаме програми, за които могат да кандидатстват определени изследователи, както и редица инициативи за подпомагане.

Данни, инструменти и публикации

Google предоставя разнообразни данни, инструменти и публикации на изследователите, които проучват дигиталната безопасност и рисковете онлайн.

Данни, инструменти и
публикации за безопасността в интернет за изследователи

Google Отчет за прозрачност

На уебсайта на Google Отчет за прозрачност споделяме отчети и данни, които разкриват как правилата и действията на правителствата и корпорациите засягат поверителността, сигурността и достъпа до информация. Те включват правителствените искания за премахване на съдържание, исканията за премахване на съдържание съгласно европейското законодателство за поверителността, премахванията на съдържание поради авторски права и Отчета за прозрачност за VLOSE/VLOP съгласно Акта за цифровите услуги в Европейския съюз (АЦУ в ЕС)

Google Отчет за прозрачност

На уебсайта на Google Отчет за прозрачност споделяме отчети и данни, които разкриват как правилата и действията на правителствата и корпорациите засягат поверителността, сигурността и достъпа до информация. Те включват правителствените искания за премахване на съдържание, исканията за премахване на съдържание съгласно европейското законодателство за поверителността, премахванията на съдържание поради авторски права и Отчета за прозрачност за VLOSE/VLOP съгласно Акта за цифровите услуги в Европейския съюз (АЦУ в ЕС)

Други данни, инструменти и публикации за изследователи

Ресурси от Google Research

Предоставяме на по-широката изследователска общност инструменти и набори от данни с цел да изградим екосистема с по-голямо сътрудничество.

Google Тенденции

Google Тенденции ви дава възможност да разглеждате какво търсят хората по света.

Получавайте статистика за моделите на търсене – от 2004 г. до преди три минути (реално време). Изследователите могат да използват тези данни, за да измерват интереса към търсенето за конкретна тема, за конкретно място и в конкретен момент. За да кандидатствате за достъп до API на Google Тенденции като изследoвател, попълнете формуляра тук.

Dataset Search

Dataset Search е търсеща машина за набори от данни. Посредством лесно търсене с ключова дума потребителите могат да откриват набори от данни, хоствани в хиляди хранилища в мрежата. Тъй като все повече хранилища за набори от данни използват schema.org и подобни стандарти, за да описват наборите си от данни, разнообразието и обхватът на наборите от данни, които потребителите намират в Dataset Search, ще продължават да се увеличават.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Предлагаме два инструмента за проверка на фактите – инструмент за преглед на проверки на фактите и инструмент за маркиране за проверка на фактите. И двата имат за цел да улесняват работата на журналисти, изследователи и проверяващи фактите лица

Data Commons

Data Commons има за цел да организира световната публична информация и да я прави достъпна и полезна за всички. Data Commons обединява различни източници на данни в една графика. В нея има връзки към препратки към същите обекти (градове, окръзи, организации и др.) в различни набори от данни, така че потребителите да могат да осъществяват достъп до данни за конкретен обект, обобщени от различни източници, без изчистване на информация или присъединяване. Надяваме се данните в Data Commons да бъдат полезни за учащи, изследователи и ентусиасти от различни дисциплини.

Google Наука

Google Наука осигурява лесен начин за широкообхватно търсене на научна литература. Всеки може да търси в разнообразни дисциплини и източници, а изследователите имат възможност да създават и потребителски профили, в които да показват трудовете си.

Избиране на тема

Ресурси от Google Research

Ресурси от Google Research

Предоставяме на по-широката изследователска общност инструменти и набори от данни с цел да изградим екосистема с по-голямо сътрудничество.

Google Тенденции

Google Тенденции ви дава възможност да разглеждате какво търсят хората по света.

Получавайте статистика за моделите на търсене – от 2004 г. до преди три минути (реално време). Изследователите могат да използват тези данни, за да измерват интереса към търсенето за конкретна тема, за конкретно място и в конкретен момент. За да кандидатствате за достъп до API на Google Тенденции като изследoвател, попълнете формуляра тук.

Dataset Search

Dataset Search е търсеща машина за набори от данни. Посредством лесно търсене с ключова дума потребителите могат да откриват набори от данни, хоствани в хиляди хранилища в мрежата. Тъй като все повече хранилища за набори от данни използват schema.org и подобни стандарти, за да описват наборите си от данни, разнообразието и обхватът на наборите от данни, които потребителите намират в Dataset Search, ще продължават да се увеличават.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Предлагаме два инструмента за проверка на фактите – инструмент за преглед на проверки на фактите и инструмент за маркиране за проверка на фактите. И двата имат за цел да улесняват работата на журналисти, изследователи и проверяващи фактите лица

Data Commons

Data Commons има за цел да организира световната публична информация и да я прави достъпна и полезна за всички. Data Commons обединява различни източници на данни в една графика. В нея има връзки към препратки към същите обекти (градове, окръзи, организации и др.) в различни набори от данни, така че потребителите да могат да осъществяват достъп до данни за конкретен обект, обобщени от различни източници, без изчистване на информация или присъединяване. Надяваме се данните в Data Commons да бъдат полезни за учащи, изследователи и ентусиасти от различни дисциплини.

Google Наука

Google Наука осигурява лесен начин за широкообхватно търсене на научна литература. Всеки може да търси в разнообразни дисциплини и източници, а изследователите имат възможност да създават и потребителски профили, в които да показват трудовете си.

Google Тенденции

Ресурси от Google Research

Предоставяме на по-широката изследователска общност инструменти и набори от данни с цел да изградим екосистема с по-голямо сътрудничество.

Google Тенденции

Google Тенденции ви дава възможност да разглеждате какво търсят хората по света.

Получавайте статистика за моделите на търсене – от 2004 г. до преди три минути (реално време). Изследователите могат да използват тези данни, за да измерват интереса към търсенето за конкретна тема, за конкретно място и в конкретен момент. За да кандидатствате за достъп до API на Google Тенденции като изследoвател, попълнете формуляра тук.

Dataset Search

Dataset Search е търсеща машина за набори от данни. Посредством лесно търсене с ключова дума потребителите могат да откриват набори от данни, хоствани в хиляди хранилища в мрежата. Тъй като все повече хранилища за набори от данни използват schema.org и подобни стандарти, за да описват наборите си от данни, разнообразието и обхватът на наборите от данни, които потребителите намират в Dataset Search, ще продължават да се увеличават.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Предлагаме два инструмента за проверка на фактите – инструмент за преглед на проверки на фактите и инструмент за маркиране за проверка на фактите. И двата имат за цел да улесняват работата на журналисти, изследователи и проверяващи фактите лица

Data Commons

Data Commons има за цел да организира световната публична информация и да я прави достъпна и полезна за всички. Data Commons обединява различни източници на данни в една графика. В нея има връзки към препратки към същите обекти (градове, окръзи, организации и др.) в различни набори от данни, така че потребителите да могат да осъществяват достъп до данни за конкретен обект, обобщени от различни източници, без изчистване на информация или присъединяване. Надяваме се данните в Data Commons да бъдат полезни за учащи, изследователи и ентусиасти от различни дисциплини.

Google Наука

Google Наука осигурява лесен начин за широкообхватно търсене на научна литература. Всеки може да търси в разнообразни дисциплини и източници, а изследователите имат възможност да създават и потребителски профили, в които да показват трудовете си.

Dataset Search

Ресурси от Google Research

Предоставяме на по-широката изследователска общност инструменти и набори от данни с цел да изградим екосистема с по-голямо сътрудничество.

Google Тенденции

Google Тенденции ви дава възможност да разглеждате какво търсят хората по света.

Получавайте статистика за моделите на търсене – от 2004 г. до преди три минути (реално време). Изследователите могат да използват тези данни, за да измерват интереса към търсенето за конкретна тема, за конкретно място и в конкретен момент. За да кандидатствате за достъп до API на Google Тенденции като изследoвател, попълнете формуляра тук.

Dataset Search

Dataset Search е търсеща машина за набори от данни. Посредством лесно търсене с ключова дума потребителите могат да откриват набори от данни, хоствани в хиляди хранилища в мрежата. Тъй като все повече хранилища за набори от данни използват schema.org и подобни стандарти, за да описват наборите си от данни, разнообразието и обхватът на наборите от данни, които потребителите намират в Dataset Search, ще продължават да се увеличават.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Предлагаме два инструмента за проверка на фактите – инструмент за преглед на проверки на фактите и инструмент за маркиране за проверка на фактите. И двата имат за цел да улесняват работата на журналисти, изследователи и проверяващи фактите лица

Data Commons

Data Commons има за цел да организира световната публична информация и да я прави достъпна и полезна за всички. Data Commons обединява различни източници на данни в една графика. В нея има връзки към препратки към същите обекти (градове, окръзи, организации и др.) в различни набори от данни, така че потребителите да могат да осъществяват достъп до данни за конкретен обект, обобщени от различни източници, без изчистване на информация или присъединяване. Надяваме се данните в Data Commons да бъдат полезни за учащи, изследователи и ентусиасти от различни дисциплини.

Google Наука

Google Наука осигурява лесен начин за широкообхватно търсене на научна литература. Всеки може да търси в разнообразни дисциплини и източници, а изследователите имат възможност да създават и потребителски профили, в които да показват трудовете си.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Ресурси от Google Research

Предоставяме на по-широката изследователска общност инструменти и набори от данни с цел да изградим екосистема с по-голямо сътрудничество.

Google Тенденции

Google Тенденции ви дава възможност да разглеждате какво търсят хората по света.

Получавайте статистика за моделите на търсене – от 2004 г. до преди три минути (реално време). Изследователите могат да използват тези данни, за да измерват интереса към търсенето за конкретна тема, за конкретно място и в конкретен момент. За да кандидатствате за достъп до API на Google Тенденции като изследoвател, попълнете формуляра тук.

Dataset Search

Dataset Search е търсеща машина за набори от данни. Посредством лесно търсене с ключова дума потребителите могат да откриват набори от данни, хоствани в хиляди хранилища в мрежата. Тъй като все повече хранилища за набори от данни използват schema.org и подобни стандарти, за да описват наборите си от данни, разнообразието и обхватът на наборите от данни, които потребителите намират в Dataset Search, ще продължават да се увеличават.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Предлагаме два инструмента за проверка на фактите – инструмент за преглед на проверки на фактите и инструмент за маркиране за проверка на фактите. И двата имат за цел да улесняват работата на журналисти, изследователи и проверяващи фактите лица

Data Commons

Data Commons има за цел да организира световната публична информация и да я прави достъпна и полезна за всички. Data Commons обединява различни източници на данни в една графика. В нея има връзки към препратки към същите обекти (градове, окръзи, организации и др.) в различни набори от данни, така че потребителите да могат да осъществяват достъп до данни за конкретен обект, обобщени от различни източници, без изчистване на информация или присъединяване. Надяваме се данните в Data Commons да бъдат полезни за учащи, изследователи и ентусиасти от различни дисциплини.

Google Наука

Google Наука осигурява лесен начин за широкообхватно търсене на научна литература. Всеки може да търси в разнообразни дисциплини и източници, а изследователите имат възможност да създават и потребителски профили, в които да показват трудовете си.

Data Commons

Ресурси от Google Research

Предоставяме на по-широката изследователска общност инструменти и набори от данни с цел да изградим екосистема с по-голямо сътрудничество.

Google Тенденции

Google Тенденции ви дава възможност да разглеждате какво търсят хората по света.

Получавайте статистика за моделите на търсене – от 2004 г. до преди три минути (реално време). Изследователите могат да използват тези данни, за да измерват интереса към търсенето за конкретна тема, за конкретно място и в конкретен момент. За да кандидатствате за достъп до API на Google Тенденции като изследoвател, попълнете формуляра тук.

Dataset Search

Dataset Search е търсеща машина за набори от данни. Посредством лесно търсене с ключова дума потребителите могат да откриват набори от данни, хоствани в хиляди хранилища в мрежата. Тъй като все повече хранилища за набори от данни използват schema.org и подобни стандарти, за да описват наборите си от данни, разнообразието и обхватът на наборите от данни, които потребителите намират в Dataset Search, ще продължават да се увеличават.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Предлагаме два инструмента за проверка на фактите – инструмент за преглед на проверки на фактите и инструмент за маркиране за проверка на фактите. И двата имат за цел да улесняват работата на журналисти, изследователи и проверяващи фактите лица

Data Commons

Data Commons има за цел да организира световната публична информация и да я прави достъпна и полезна за всички. Data Commons обединява различни източници на данни в една графика. В нея има връзки към препратки към същите обекти (градове, окръзи, организации и др.) в различни набори от данни, така че потребителите да могат да осъществяват достъп до данни за конкретен обект, обобщени от различни източници, без изчистване на информация или присъединяване. Надяваме се данните в Data Commons да бъдат полезни за учащи, изследователи и ентусиасти от различни дисциплини.

Google Наука

Google Наука осигурява лесен начин за широкообхватно търсене на научна литература. Всеки може да търси в разнообразни дисциплини и източници, а изследователите имат възможност да създават и потребителски профили, в които да показват трудовете си.

Google Наука

Ресурси от Google Research

Предоставяме на по-широката изследователска общност инструменти и набори от данни с цел да изградим екосистема с по-голямо сътрудничество.

Google Тенденции

Google Тенденции ви дава възможност да разглеждате какво търсят хората по света.

Получавайте статистика за моделите на търсене – от 2004 г. до преди три минути (реално време). Изследователите могат да използват тези данни, за да измерват интереса към търсенето за конкретна тема, за конкретно място и в конкретен момент. За да кандидатствате за достъп до API на Google Тенденции като изследoвател, попълнете формуляра тук.

Dataset Search

Dataset Search е търсеща машина за набори от данни. Посредством лесно търсене с ключова дума потребителите могат да откриват набори от данни, хоствани в хиляди хранилища в мрежата. Тъй като все повече хранилища за набори от данни използват schema.org и подобни стандарти, за да описват наборите си от данни, разнообразието и обхватът на наборите от данни, които потребителите намират в Dataset Search, ще продължават да се увеличават.

Инструменти на Google за проверка на фактите

Предлагаме два инструмента за проверка на фактите – инструмент за преглед на проверки на фактите и инструмент за маркиране за проверка на фактите. И двата имат за цел да улесняват работата на журналисти, изследователи и проверяващи фактите лица

Data Commons

Data Commons има за цел да организира световната публична информация и да я прави достъпна и полезна за всички. Data Commons обединява различни източници на данни в една графика. В нея има връзки към препратки към същите обекти (градове, окръзи, организации и др.) в различни набори от данни, така че потребителите да могат да осъществяват достъп до данни за конкретен обект, обобщени от различни източници, без изчистване на информация или присъединяване. Надяваме се данните в Data Commons да бъдат полезни за учащи, изследователи и ентусиасти от различни дисциплини.

Google Наука

Google Наука осигурява лесен начин за широкообхватно търсене на научна литература. Всеки може да търси в разнообразни дисциплини и източници, а изследователите имат възможност да създават и потребителски профили, в които да показват трудовете си.

Научете повече за
програмата за изследователи

Програмата за изследователи предоставя ресурси на отговарящи на условията изследователи, за да подобрят общественото разбиране на определени услуги на Google и тяхното въздействие.

Научете как да отговаряте на условията

Отговарящите на условията изследователи от различни дисциплини могат да кандидатстват, за да получат достъп до данни от Google Карти, Google Play, Google Търсене, Пазаруване и YouTube, за да изучават тези платформи от разнообразни гледни точки и в различни изследователски рамки. Понастоящем тази програма е налице само за изследователи в Европейския съюз (ЕС), като в бъдеще може да бъде разширена. Изследователите, които се интересуват от други набори от данни и инструменти за проучване, предоставени от Google, трябва да посетят Google Research

Как работи програмата

Числото 1 в кръгла икона.

Проверете дали отговаряте на условията за подходящите платформи

Числото 2 в кръгла икона.

Изпратете кандидатурата си (изисква се профил в Google)

Числото 3 в кръгла икона.

Ако получите одобрение, осъществете достъп до подходящите инструменти за проучването си

Преглед на условията

Отговарящите на условията изследователи:

  • са свързани с органи, организации и асоциации с нестопанска цел;
  • са независими от търговски интереси;
  • разкриват в кандидатурата финансирането на проучването си;
  • отговарят на конкретни изисквания за сигурността и поверителността на данните в съответствие с всяка заявка и могат да защитават личните данни;
  • описват в кандидатурата си взетите от тях технически и организационни мерки, за да отговарят на изискванията за сигурност и поверителност на данните;
  • показват в кандидатурата си, че достъпът им до данните и изискваните времеви периоди са необходими и пропорционални на целите на проучването им;
  • показват в кандидатурата си, че очакваните резултати от проучването им ще допринесат за откриването, идентифицирането и разбирането на въздействията на услугите в Европейския съюз и за оценяването на адекватността, ефикасността и въздействията на свързаните мерки за намаляване на риска в Европейския съюз.

Забележка: Екипите на отделните платформи може да имат допълнителни условия извън посочените тук.

Други програми за изследователи

Програма на YouTube за изследователи

YouTube осигурява на отговарящи на условията академични изследователи от целия свят данни, инструменти и подкрепа, с които да подобрят общественото разбиране за платформата YouTube и нейното въздействие.

Подпомагане

Предлагаме различни програми за подпомагане, които осигуряват подкрепа на академичните и външните изследователски общности

Награди

Събития

Разполагаме с екипи, които работят за поверителността, сигурността, отговорността по отношение на съдържанието и семейната безопасност в целия свят. Имаме Google Safety Engineering Center в Мюнхен, Дъблин и Малага. Дейността ни във връзка с безопасността в интернет се управлява от тези центрове под ръководството на опитни екипи от инженери, специалисти по правилата и експерти в различни области. Чрез мрежата ни от центрове си сътрудничим с изследователи, политици и регулаторни агенции и споделяме работата си с тях.

Част от тази работа включва провеждането на редовни събития за съответните аудитории на теми като сигурност и безопасност на децата [напр. снимки]

Специално за изследователите организираме и събития, които им дават възможност да си сътрудничат с академичната общност, като например нашия семинар за изложените на риск потребители и Деня за изследвания в областта на изкуствения интелект във Франция, които са фокусирани изцяло върху проучвания, свързани с поверителността, безопасността и сигурността при AI.

Събития

Разполагаме с екипи, които работят за поверителността, сигурността, отговорността по отношение на съдържанието и семейната безопасност в целия свят. Имаме Google Safety Engineering Center в Мюнхен, Дъблин и Малага. Дейността ни във връзка с безопасността в интернет се управлява от тези центрове под ръководството на опитни екипи от инженери, специалисти по правилата и експерти в различни области. Чрез мрежата ни от центрове си сътрудничим с изследователи, политици и регулаторни агенции и споделяме работата си с тях.

Част от тази работа включва провеждането на редовни събития за съответните аудитории на теми като сигурност и безопасност на децата [напр. снимки]

Специално за изследователите организираме и събития, които им дават възможност да си сътрудничат с академичната общност, като например нашия семинар за изложените на риск потребители и Деня за изследвания в областта на изкуствения интелект във Франция, които са фокусирани изцяло върху проучвания, свързани с поверителността, безопасността и сигурността при AI.