Přejít na obsah

Prozkoumejte naše partnerské programy

Spolupráce s organizacemi na odhalování a potírání online hrozeb je pro nás velmi důležitá. Přečtěte si o našich dobrovolnických partnerských programech na Googlu a YouTube, jako jsou například naše nástroje pro ochranu dětí nebo náš program pro důvěryhodné nahlašovatele.

Program pro důvěryhodné nahlašovatele

Prioritní kanály pro odborníky

Program prioritních nahlašovatelů poskytuje zapojeným organizacím možnost informovat nás o potenciálně škodlivých problémech v našich produktech a službách, porušujících naše zásady a pokyny pro komunitu. Partnerské subjekty:

  • mají přístup ke speciálnímu kanálu pro příjem prioritních zpráv o potenciálním porušení našich zásad.
  • jsou součástí neustálé diskuze a zpětné vazby na obsahové zásady na Googlu a YouTube.

Obrázek zobrazuje tři ženy v kanceláři, které sedí u stolu a povídají si.
Obrázek zobrazuje tři ženy v kanceláři, které sedí u stolu a povídají si.
Prioritní kanály pro odborníky

Program prioritních nahlašovatelů poskytuje zapojeným organizacím možnost informovat nás o potenciálně škodlivých problémech v našich produktech a službách, porušujících naše zásady a pokyny pro komunitu. Partnerské subjekty:

  • mají přístup ke speciálnímu kanálu pro příjem prioritních zpráv o potenciálním porušení našich zásad.
  • jsou součástí neustálé diskuze a zpětné vazby na obsahové zásady na Googlu a YouTube.

Ilustrace s tečkami a ukazateli průběhu znázorňujícími různé procesy kontroly od prioritních nahlašovatelů.
Náš proces kontroly

Naši moderátoři kontrolují hlášení od prioritních nahlašovatelů v souladu s našimi zásadami a pokyny pro komunitu. Problémy, které nahlásí prioritní nahlašovatelé, nejsou automaticky odstraněny ani se neřídí jinými principy – platí pro ně stejná pravidla jako pro hlášení uživatelů. Hlášení prioritních nahlašovatelů nicméně vzhledem k jejich důvěryhodnosti a odbornosti naše týmy kontrolují přednostně.

Ilustrace s tečkami a ukazateli průběhu znázorňujícími různé procesy kontroly od prioritních nahlašovatelů.
Náš proces kontroly

Naši moderátoři kontrolují hlášení od prioritních nahlašovatelů v souladu s našimi zásadami a pokyny pro komunitu. Problémy, které nahlásí prioritní nahlašovatelé, nejsou automaticky odstraněny ani se neřídí jinými principy – platí pro ně stejná pravidla jako pro hlášení uživatelů. Hlášení prioritních nahlašovatelů nicméně vzhledem k jejich důvěryhodnosti a odbornosti naše týmy kontrolují přednostně.

Spojujeme síly s odbornými organizacemi

Náš program se nejlépe hodí pro organizace, jako jsou nevládní organizace a orgány státní správy, které mají ověřené odborné znalosti ve zjišťování a potírání online hrozeb alespoň v jedné oblasti zásad. Také sledujeme, zda má organizace kapacitu odesílat žádosti a s jakým zanícením na těchto problémech spolupracuje. Očekáváme, že nahlašovatelé budou objektivní a budou náležitě respektovat lidská práva.

Koláž skládající se z ikony týmové práce, týmové porady a dvou spolupracujících lidí stojících před tabulí.
Koláž skládající se z ikony týmové práce, týmové porady a dvou spolupracujících lidí stojících před tabulí.
Spojujeme síly s odbornými organizacemi

Náš program se nejlépe hodí pro organizace, jako jsou nevládní organizace a orgány státní správy, které mají ověřené odborné znalosti ve zjišťování a potírání online hrozeb alespoň v jedné oblasti zásad. Také sledujeme, zda má organizace kapacitu odesílat žádosti a s jakým zanícením na těchto problémech spolupracuje. Očekáváme, že nahlašovatelé budou objektivní a budou náležitě respektovat lidská práva.

Důvěryhodní nahlašovatelé podle nařízení o digitálních službách

Náš program prioritních nahlašovatelů funguje odděleně od všech zákonem vyžadovaných, upřednostňovaných kanálů pro nahlašování obsahu, jako je požadavek na důvěryhodné nahlašovatele podle nařízení o digitálních službách.

Článek 22 nařízení o digitálních službách, který je v souladu s našimi dobrovolnými partnerskými aktivitami, od nás vyžaduje, abychom upřednostňovali platná oznámení o údajně nezákonném obsahu odeslaná subjekty, kterým koordinátor digitálních služeb (DCS) v členském státu, v němž tyto subjekty sídlí, udělil status Důvěryhodný nahlašovatel. Pokud vám DCS udělil status důvěryhodného nahlašovatele podle nařízení o digitálních službách, školicí materiály naleznete zde.

Nástroje pro ochranu dětí

Ilustrace známých firemních log otáčejících se kolem ikony pro API pro bezpečnost dětí uprostřed.
Sdílením technologií bojujeme proti zneužívání

Google a YouTube vytvořily nástroje pro ochranu dětí, aby je mohly chránit i další společnosti. V jádru jsou dvě API: API pro bezpečnost obsahu a CSAI Match. Oboje zadarmo sdílíme se způsobilými partnery. Naši partneři používají tyto technologie ke zpracovávání miliard souborů ročně, což jim umožňuje vyhodnotit miliony obrázků a videí z hlediska zneužívání a přednostně zkoumat obsah, který je nejvíce znepokojující.

Ilustrace známých firemních log otáčejících se kolem ikony pro API pro bezpečnost dětí uprostřed.
Sdílením technologií bojujeme proti zneužívání

Google a YouTube vytvořily nástroje pro ochranu dětí, aby je mohly chránit i další společnosti. V jádru jsou dvě API: API pro bezpečnost obsahu a CSAI Match. Oboje zadarmo sdílíme se způsobilými partnery. Naši partneři používají tyto technologie ke zpracovávání miliard souborů ročně, což jim umožňuje vyhodnotit miliony obrázků a videí z hlediska zneužívání a přednostně zkoumat obsah, který je nejvíce znepokojující.

Podání žádosti o nástroje pro ochranu dětí

Oborové i občanské organizace, které na svých platformách chtějí zabránit zneužívání, mohou podat žádost o přístup k nástrojům pro ochranu dětí. Žádost přezkoumáme a zkontrolujeme, jestli vaše organizace splňuje kritéria, a následně se vám ozveme.

Přečtěte si reference od našich partnerů