Přejít na obsah

Objevte nástroje k poskytování zpětné vazby k obsahu, nahlašování a podávání odvolání

Vytvořili jsme speciální stránku, na které najdete možnosti nahlášení škodlivého obsahu v některých našich službách. Tyto nástroje jsou důležité a tvrdě pracujeme na tom, aby fungovaly správně.

Nahlašování obsahu a poskytování zpětné vazby

Možnost pro nahlášení najdete často přímo v produktu či službě nebo v jejích zásadách. Pokud nám poskytnete úplné údaje, pomůžete nám lépe prošetřit váš podnět. Více informací o tom, jak vás, vaši rodinu a vaše zařízení chráníme na internetu, najdete v Centru bezpečnosti.

Přejděte k formulářům pro nahlášení

Další důležité formuláře pro nahlašování

Hledáte formulář, který tu není uvedený?

Přejděte na stránku se zásadami a vyberte formulář pro podání nahlášení pro konkrétní produkt.

Odvolání proti rozhodnutí

Cílem našeho odvolacího procesu je zajistit správný postup, efektivitu a transparentnost pro uživatele, kteří se chtějí odvolat proti našim rozhodnutím o vynucení zásad. Různé služby nabízejí různé způsoby odvolání. Někdy můžete akci provést přímo z oznámení o porušení zásad. Uvádíme také neúplný seznam formulářů, prostřednictvím kterých můžete o odvolání požádat. Příchozí žádosti o odvolání řešíme co nejrychleji, abychom uživatelům pomohli pochopit, jaké máme požadavky a jaký zásah jsme vůči jejich účtu podnikli.

Přejděte k formulářům pro odvolání

Další důležité formuláře

Více informací o vymáhání zásad

Přečtěte si více o vymáhání zásad, nahlašování obsahu nebo možnostech odvolání.