Léim chuig ábhar

Freagracht a chothú tríd an trédhearcacht

Trí léargas a thabhairt ar an mbealach a láimhseálaimid príobháideachas, slándáil agus rochtain ar fhaisnéis, creidimid go gcumasaítear úsáideoirí agus go spreagtar dul chun cinn i dtreo idirlíon níos sábháilte, níos sláine. Chun cloí lenár dtiomantas don trédhearcacht, cuirimid tuairiscí ar thrédhearcacht agus comhroinnimid an bealach a n-oibríonn moltaí ar ábhair i seirbhísí agus táirgí uile Google.

Tacú go mór le tuairiscí ar thrédhearcacht

Infheictheacht a mhéadú le hiontaoibh a chothú.

Níos mó ná deich mbliana ó shin, sheolamar ár gcéad tuairisc ar thrédhearcacht agus an rún againn a léiriú d’úsáideoirí na dóigheanna a dtéann polasaithe rialtais i bhfeidhm ar rochtain ar fhaisnéis, agus le heolas a chur ar fáil don phlé ar shaorshreabhadh faisnéise ar líne. Foilsímid réimse tuairiscí ar thrédhearcacht a léiríonn an dóigh a bhfeidhmníonn Google — idir an bealach a fhreagraímid d’iarratais rialtais agus an dóigh a láimhseálaimid modhnóireacht ar fud ár gcuid táirgí agus seirbhísí.

Léiriú de leathanach gréasáin a léiríonn barraghraf agus deilbhín comhroinnte lena léiriú an dóigh a gcomhroinneann Google sonraíocht maidir le gníomhú polasaí.
Léiriú de leathanach gréasáin a léiríonn barraghraf agus deilbhín comhroinnte lena léiriú an dóigh a gcomhroinneann Google sonraíocht maidir le gníomhú polasaí.
Infheictheacht a mhéadú le hiontaoibh a chothú.

Níos mó ná deich mbliana ó shin, sheolamar ár gcéad tuairisc ar thrédhearcacht agus an rún againn a léiriú d’úsáideoirí na dóigheanna a dtéann polasaithe rialtais i bhfeidhm ar rochtain ar fhaisnéis, agus le heolas a chur ar fáil don phlé ar shaorshreabhadh faisnéise ar líne. Foilsímid réimse tuairiscí ar thrédhearcacht a léiríonn an dóigh a bhfeidhmníonn Google — idir an bealach a fhreagraímid d’iarratais rialtais agus an dóigh a láimhseálaimid modhnóireacht ar fud ár gcuid táirgí agus seirbhísí.

An bealach a molaimid ábhar a chomhroinnt

Ábhar agus torthaí á n-oiriúnú

Forbraímid córais atá ag athrú an t-am ar fad chun cabhrú le húsáideoirí ábhar ábhartha a aimsiú agus torthaí a oiriúnú. Tá ról tábhachtach ag moltaí sa tslí a n-éiríonn linn táirgí agus seirbhísí freagracha a chur ar fáil. Cabhraíonn siad leis an seans go mbeidh ábhar díobhálach agus mídhleathach le feiceáil acu a laghdú.

Colláis léirithe de 3 úsáideoir dhifriúla a bhfuil moltaí difriúla á bhfáil acu dá n-iarratais chuardaigh siopadóireachta ar a ríomhaire glúine
Colláis léirithe de 3 úsáideoir dhifriúla a bhfuil moltaí difriúla á bhfáil acu dá n-iarratais chuardaigh siopadóireachta ar a ríomhaire glúine
Ábhar agus torthaí á n-oiriúnú

Forbraímid córais atá ag athrú an t-am ar fad chun cabhrú le húsáideoirí ábhar ábhartha a aimsiú agus torthaí a oiriúnú. Tá ról tábhachtach ag moltaí sa tslí a n-éiríonn linn táirgí agus seirbhísí freagracha a chur ar fáil. Cabhraíonn siad leis an seans go mbeidh ábhar díobhálach agus mídhleathach le feiceáil acu a laghdú.

Fiosaigh na bealaí a dtéann tosca éagsúla i bhfeidhm ar mholtaí

Cuirtear réimse de pharaiméadair, tosca agus comharthaí ar leith san áireamh i ngach táirge agus ábhar á mholadh. Le chéile, téann siad i bhfeidhm ar na torthaí a fhaigheann tú. Féach an bealach a mbíonn cur chuige uathúil ag táirgí éagsúla maidir le moltaí agus faigh amach conas is féidir leat do chuid socruithe a choigeartú.

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

Roghnaigh TÁIRGE

Google Ads

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

Google Assistant

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

Google Maps

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

Google Play

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

Google Search

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

Google Shopping

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

Taisteal

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.

YouTube

Google Ads

Maidir le Google Ads a fheiceann úsáideoirí ar Google, bíonn siad pearsantaithe nó neamhphearsantaithe. Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • A gcuid roghanna i M’Ionad Fógraí, amhail na topaicí agus na brandaí fógraí is fearr leo. Is féidir le húsáideoirí na fógraí a fheicfidh siad a shaincheapadh ach na topaicí agus na brandaí a roghnú ar mhaith leo níos mó nó níos lú fógraí ina leith a fheiceáil.
 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntas Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Fad agus atá úsáideoirí sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir leo fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i M’ionad Fógraí. Mura bhfuil siad sínithe isteach ina gCuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Google Search, ar YouTube agus ar idirlíon ach dul chuig Socruithe Fógraí agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn fógraí pearsantaithe, tabhair cuairt ar leathanach cabhrach M’Ionad Fógraí.

Google Assistant

Nuair a chuireann úsáideoirí ceisteanna nó nuair a iarrann siad ar Google Assistant rud a dhéanamh, déanann sé a dhícheall freastal ar úsáideoirí ar an mbealach is cabhraí is féidir. Cuir i gcás, féadfaidh Google Assistant moltaí ar oidis a thaispeáint atá bunaithe ar ghníomhaíocht úsáideoirí thar tháirgí eile Google, ar sheinnliostaí pearsanta YouTube Music, amhráin is maith leo, uaslódálacha nó ábhar leabharlainne agus torthaí pearsantaithe eile ó Search nó Actions on Google.

Nuair a úsáidtear Google Assistant, féadfaidh úsáideoirí moltaí gníomhaíochta a fháil is féidir leo a roghnú le gníomhaíocht a chur i gcrích nó le níos mó eolais a fháil ar an bhfreagra. A bhuí le moltaí ar ghníomhaíochtaí cruthaítear eispéireas níos pearsantaithe agus níos cabhraí, agus is féidir go n-úsáidfidh siad faisnéis a bhailímid nuair a úsáidtear ár gcuid seirbhísí, amhail ceisteanna a chuir an t-úsáideoir ar Google Assistant roimhe nó imeachtaí a chruthaigh sé in Google Assistant. Is féidir go mbunófar moltaí gníomhaíochta ar cheisteanna coitianta a bhaineann le ceisteanna a chuir úsáideoirí eile.

Is féidir le húsáideoirí tionchar a imirt ar na moltaí gníomhaíochta a fhaigheann siad ach an stair ghníomhaíochta a scriosadhtorthaí pearsantaithe a chasadh air nó as. Is féidir le húsáideoirí an ghníomhaíocht a shábháiltear ar a gcuntas Google a rialú ach Rialúcháin Ghníomhaíochta a choigeartú freisin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí gníomhaíochta, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Assistant.

Google Maps

Tá Google Maps tiomanta do chuidiú leat an domhan thart timpeall ort a fhiosrú. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar réimsí spéise, rudaí le déanamh nó suíomhanna suntasacha in Google Maps. Is féidir leat teacht ar áiteanna cosúil le músaeim in aice láimhe, bialanna nua, agus beáir agus clubanna móréilimh, chomh maith le rátálacha agus cur síos ar na háiteanna seo.

Nuair a dhéanann tú cuardach ar shuíomhanna suntasacha nó ar rudaí le déanamh ar Google Maps, bíonn na torthaí bunaithe go príomha ar ábharthacht, ar fhad agus ar shuntasacht. Comhcheanglaítear na fachtóirí seo chun an toradh is fearr a aimsiú ar do chuardach. Mar shampla, d'fhéadfadh algartaim Google gnólacht ardrátaithe atá níos faide ar shiúl uait a rangú os cionn gnólachta le rátáil níos ísle atá níos gaire duit.

Chun na háiteanna a thaispeántar duit a roghnú, seans go n-úsáidfidh Google Maps sonraí ó do Chuntas Google, amhail do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus Faisnéis an Ghléis. Cabhraíonn sé seo leat moltaí oiriúnaithe a fháil faoi áiteanna a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Déantar an t-inneachar i do fhotha pobail a oiriúnú agus a rangú bunaithe ar do Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe agus ar limistéar reatha na léarscáile. Is féidir leis an bhfotha pobail nuashonruithe ó úsáideoirí Maps eile, postálacha ó dhaoine a leanann tú agus moltaí bunaithe ar do shainroghanna agus ar ghníomhaíochtaí san am atá thart, a áireamh.

Is féidir leat d'eispéireas a choigeartú nó moltaí oiriúnaithe a mhúchadh ar Google Maps trí na socruithe ar an leathanach Rialaithe Gníomhaíochta a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir leat ár n-alt sa lárionad cabhrach ar conas a sholáthraíonn Google Maps moltaí a léamh.

Google Play

Chun cuidiú le húsáideoirí teacht ar na haipeanna a mbeidh dea-eispéireas acu leo, tá sé mar aidhm ag Google Play na torthaí is ábharaí a thaispeáint dóibh. Ar an gcéad dul síos, taispeánann Google Play aipeanna ar ardcháilíocht a úsáideann an-chuid daoine eile. Cuirtear an-chuid tosca san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar na haipeanna ba cheart a thaispeáint d’úsáideoirí agus iad i mbun cuardaigh, ar líon na n-aipeanna ba cheart a thaispeáint agus an bealach lena dtaispeáint, lena n-áirítear:


 • Ábharthacht: Taispeánaimid aipeanna atá ábhartha don leathanach ar a bhfuil an t-úsáideoir nó don chuardach a rinne sé
 • Cáilíocht an eispéiris leis an aip: Taispeánaimid aipeanna ina mbíonn dea-eispéireas don úsáideoir, bunaithe ar roinnt tosca, lena n-áirítear dearadh na haipe
 • Luach eagarthóireachta: Déanaimid moltaí bunaithe ar a bhfuil suntasach agus spéisiúil
 • Fógraí: Nuair a dhéanann forbróirí fógraíocht ar a gcuid aipeanna, cinntímid go sainaithnítear na fógraí sin mar is cuí
 • Eispéireas úsáideoirí: Taispeánaimid aipeanna a n-éiríonn go maith leo sa Play Store agus a leanann úsáideoirí de thaitneamh a bhaint astu i ndiaidh a suiteála

Déantar na tosca sin a ualú a bhealaí éagsúla bunaithe ar do ghléas, ar do chuid roghanna agus ar an áit atá á cuardach agat ar Google Play.

Is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo pearsantú a chasadh as ach Gníomhaíocht ar an Idirlíon & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-oibríonn moltaí in Google Play, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Play.

Google Search

Fiosraigh

Le Discover, is féidir le húsáideoirí uasdátú a fháil maidir lena gcuid suimeanna, amhail an fhoireann spóirt nó suíomh nuachta is fearr leo, gan iad a chuardach. Is féidir teacht ar Discover ar bhealaí éagsúla: in aip Google, sa bhrabhsálaí ar google.com ar fhóin agus ar tháibléid Android agus ar iPhone-nna, agus ar ghléasanna áirithe, trí svaidhpeáil ó dheas ar scáileán baile an ghléis.

Úsáideann Google faisnéis ó ghléasanna úsáideoirí agus ó tháirgí eile de chuid Google leis an ábhar a thaispeántar ar Discover a roghnú. Úsáideann Google sonraí atá stóráilte i gCuntais Google freisin. Tá na sonraí sin bunaithe ar shocruithe a bhféadfadh na nithe seo a leanas a áireamh orthu: Gníomhaíocht Ar Líne & Aipeanna, Stair Suíomhanna agus Socruithe Suíomhanna. Is féidir le húsáideoirí na socruithe seo a chasadh air nó as ar an leathanach, Rialúcháin Ghníomhaíochta. Mura dteastaíonn uathu scéalta pearsantaithe a fháil, is féidir le húsáideoirí torthaí pearsanta a mhúchadh sa rannán Sonraí & Príobháideachas dá gCuntas Google nó is féidir leo Discover a mhúchadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach leis an ábhar a aimsíonn tú in Discover a shaincheapadh, tabhair cuairt ar ionad cabhrach Google Search.

Google Shopping

Fógraí Siopadóireachta

Mar réamhshocrú, tá rangú fógraí Siopadóireachta bunaithe ar mheascán de thairiscintí agus ábharacht fógróirí, amhail téarmaí cuardaigh agus gníomhaíocht reatha an úsáideora.

Taispeántar fógraí pearsantaithe ar Google d’úsáideoirí bunaithe ar pharaiméadair amhail:


 • Faisnéis faoi úsáideoirí, amhail aois agus inscne, ina measc faisnéis a thugann úsáideoirí ina gCuntais Google.
 • Gníomhaíocht atá sábháilte ina gCuntais Google, lena n-áirítear rudaí a chuardaigh siad ar Google Search nó ar an táb Siopadóireachta, físeáin ar amharc siad orthu ar YouTube, aipeanna a shuiteáil siad ar a ngléas Android agus fógraí nó ábhair ar idirghníomhaigh siad leo.
 • Gníomhaíocht ar shuíomhanna de chuid comhpháirtithe Google atá sábháilte ar a gCuntas Google.

Liostuithe Saor in Aisce

Ligeann liostuithe saor in aisce do chustaiméirí torthaí táirgí a fheiceáil ar fud Google; amhail ar an Táb siopadóireachta, ar YouTube, ar Google Search (.com), ar Google Images agus ar Google Lens. Mura léirítear a mhalairt, rangaítear tairiscintí de réir an tomhais is fearr againn maidir le heispéireas siopadóireachta iomlán an úsáideora, agus measúnú á dhéanamh ar ábharthacht na dtorthaí a tugadh ar cheist agus ar an eispéireas a bhí leis an táirge agus/nó leis an gceannaí a thairg é. Chomh maith leis sin, úsáideann Google gníomhaíocht bhrabhsála ar Web Search, ar an táb Siopadóireachta agus ar Image Search le cuidiú torthaí níos fearr a fháil. Áirítear sa ghníomhaíocht sin cuardaigh agus cliceanna ar leathanach torthaí Google Search.

Úsáidtear gníomhaíocht a rinneadh roimhe ar Google freisin le moltaí a dhéanamh maidir le hearraí le ceannach agus le meabhrúcháin a sheoladh bunaithe ar shainroghanna na n-úsáideoirí.

I dtaca le Fógraí Siopadóireachta agus Liostuithe Saor in Aisce, is féidir le húsáideoirí an bealach a bpearsantaítear a n-eispéireas a bhainistiú ar na Rialúcháin Ghníomhaíochta ina gcuntas Google, áit ar féidir leo an pearsantú a chasadh as ach pearsantú Fógraí agus Gníomhaíocht ar an nGréasán & ar Aipeanna a chasadh as, nó trína stair ghníomhaíochta a scriosadh.

Mura bhfuil úsáideoir sínithe isteach ina Chuntas Google, is féidir fógraí pearsantaithe a chasadh as ar Search, ar YouTube agus ar an nGréasán ach dul chuig Socruithe Ads agus fógraí pearsantaithe a chasadh air nó as i ngach rannán.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi mholtaí agus pearsantú, tabhair cuairt ar Ionad cabhrach Google Shopping.

Taisteal

Óstáin

Nuair a dhéanann úsáideoirí cuardach ar óstáin ar Google, faigheann siad liosta óstán agus léarscáil a léiríonn na torthaí sin. Mar réamhshocrú, sórtáiltear na torthaí sin de réir ábharthachta. Cuirtear na dosaenacha tosca san áireamh sa rangú de réir ábharthachta, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh agus gnéithe éagsúla óstáin, amhail suíomh, praghas, rátáil úsáideoirí agus léirmheasanna. Féadfar torthaí a phearsantú bunaithe ar ghníomhaíocht bhrabhsála, ar chuardaigh a rinneadh ar Google ar na mallaibh agus ar áirithintí a rinneadh roimhe (i gcás úsáideoirí atá sínithe isteach le socruithe iomchuí an chuntais).

Féadfaidh úsáideoirí fógra íoctha amháin nó níos mó a fheiceáil ag barr na dtorthaí, é léirithe le suaitheantas “Fógra” agus ainm an fhógróra leis. Roghnaítear agus rangaítear na fógraí seo de réir ceant ina ndéanann Google measúnú ar thairiscintí agus cáilíocht an fhógra. Ní thaispeántar na fógraí seo ach sa chás go mbaineann siad leis an gcuardach, agus ní imríonn siad aon tionchar ar thorthaí an chuardaigh féin.

Chun an méid a aimsíonn siad a rialú, is féidir le húsáideoirí a ngníomhaíocht chuardaigh agus aipe a choigeartú tríd na rialuithe gníomhaíochtaí dá gCuntas Google nuair is féidir leo an pearsantú a mhúchadh trí Ghníomhaíocht Ghréasáin agus Aipe a mhúchadh nó trí ghníomhaíocht roimhe a scriosadh. Chomh maith leis sin, is féidir leo Torthaí pearsanta agus socruithe Gmail a choigeartú.

Eitiltí

Nuair a chuardaíonn úsáideoirí eitiltí, sórtálann Google Flights na torthaí go huathoibríoch de réir "Eitiltí is fearr", ord ina dtaispeántar an luach is fearr bunaithe ar phraghas, fad, am den lá agus fachtóirí eile. Rangaítear "Eitiltí imeachta is fearr" bunaithe ar an gcomhbhabhtáil is fearr idir praghas agus áisiúlacht, lena n-áirítear fachtóirí amhail fad, líon stadanna agus athruithe aerfoirt le linn idirstadanna. Rangaítear eitiltí imeachta eile in ord ardaitheach de réir praghais, agus déantar cúrsaí taistil neamhphraghsáilte a rangú thíos faoi gach eitilt eile.

Nuair a roghnaíonn úsáideoirí cúrsa taistil, b'fhéidir go bhfeicfidh siad nasc amháin nó níos mó chun áirithint a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe aerlíne agus OTA. Déantar naisc áirithinte a rangú bunaithe ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil praghas luaite leis an nasc, an praghas a thairgeann an comhpháirtí ar eitiltí Google, agus cibé acu an nasc nó nach nasc le suíomh gréasáin atá oiriúnach do ghléasanna móibíleacha atá ann, más aerlíne nó nasc le Gníomhaireacht Taistil Ar Líne atá sa nasc, chomh maith le cineál agus cáilíocht an naisc.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a oibríonn cuardach óstán, féach ar an gcluaisín Óstáin sa Lárionad cabhrach taistil. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a rangaímid na hEitiltí Google is fearr, tabhair cuairt ar an gcluaisín Eitiltí sa Lárionad cabhrach taistil.

YouTube

Tá córas moltaí YouTube i gcónaí ag forbairt, bíonn sé ag foghlaim gach lá ó bhreis agus 80 billiún píosa faisnéise a dtugaimid comharthaí orthu, lena n-áirítear stair féachana agus chuardaigh an úsáideora (má tá sin cumasaithe), síntiúis le cainéil agus fad féachana.

Baineann YouTube úsáid as na roghanna ‘Roinn’, ‘Is maith liom’, ‘Ní maith liom’, ‘Níl suim agam ann’ agus ‘Ná mol a leithéid’. Toisc go bhfuil nósanna féachana ar leith ag gach duine, déanann córas YouTube comparáid idir nósanna féachana úsáideora amháin agus nósanna úsáideoir eile ag a bhfuil nósanna cosúla, agus úsáidtear an t-eolas sin le hábhar eile a féadfaidh a bheith ábhartha a mholadh don úsáideoir.

Braitheann tábhacht gach comhartha ar an úsáideoir féin, agus is é sin an fáth nach leanann ár gcóras cur chuige daingean. Ina áit sin, forbraíonn ár gcóras ar bhonn dinimiciúil de réir mar a athraíonn nósanna féachana úsáideora.

Tá roinnt bealaí le tionchar a imirt ar na moltaí agus ar na torthaí cuardaigh seo. Is féidir le húsáideoirí físeáin áirithe a bhaint nó a chur ar sos ina stair féachana nó ina stair chuardaigh ach dul isteach in Mo Ghníomhaíocht ar Google. Is féidir leo freisin topaicí sna moltaí ar a Leathanach Baile agus ar a leathanach Féachana a roghnú, nó ábhar molta a bhaint.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi YouTube Search, tabhair cuairt ar an leathanach YouTube Search. Le níos mó a fhoghlaim faoin mbealach a n-oibríonn moltaí YouTube, tabhair cuairt ar leathanach moltaí YouTube. Le do chuid moltaí agus torthaí cuardaigh ar YouTube a bhainistiú, tabhair cuairt ar ionad cabhrach YouTube.