Skoči na sadržaj

Djelovanje radi održavanja sigurnosti

Uvijek smo proaktivni i pripravni kako bismo u okviru svojih proizvoda i usluga spriječili zloupotrebu i štetne sadržaje. Posebno nastojimo razumjeti u kojim su situacijama korisnici najranjiviji te poduzimamo radnje kad otkrijemo zloupotrebu.

Razumijevanje provedbe

Vrste provedbe mjera

Kako bismo osigurali kvalitetu informacija i sadržaja u okviru naših proizvoda i usluga, poduzimamo različite provedbe mjera radi održavanja pouzdanog iskustva za sve korisnike. Provedbe mjera razlikuju se ovisno o proizvodu. Saznajte više o različitim vrstama provedbe mjera koje poduzimamo kada sadržaj krši naša pravila.

Radnje u vezi sa sadržajem

Prekidanje unovčavanja

Za određeni sadržaj možda ćemo ograničiti prilike za unovčavanje.

Ograničenja

Kako bi se djeca zaštitila od sadržaja za odrasle, neki proizvodi mogu koristiti međuprostorne zaslone prije sadržaja ili zaslone za provjeru dobi.

Uklanjanje

Pristup sadržaju ukida se za sve te se u potpunosti briše s proizvoda ili usluge.

Saznajte kako surađujemo sa stručnjacima u borbi protiv štetnih učinaka interneta

Izvješćivanje

Suradnja je ključna za provedbu mjera

Kako bismo utvrdili nove prijetnje i način na koji naša pravila odgovaraju na njih, pri izradi pravila u obzir često uzimamo mišljenje stručnjaka, mišljenje pouzdanih prijavljivača i povratne informacije korisnika.

Suradnja je ključna za provedbu mjera

Kako bismo utvrdili nove prijetnje i način na koji naša pravila odgovaraju na njih, pri izradi pravila u obzir često uzimamo mišljenje stručnjaka, mišljenje pouzdanih prijavljivača i povratne informacije korisnika.

Pristup izvješćivanju

Korisnici mogu prijaviti uvredljiv sadržaj na svim našim proizvodima. Međutim, napominjemo da prijava ne jamči da će Google ukloniti sadržaj ili poduzeti bilo koju drugu radnju.

Ikona zastave

Ako na Googleovom proizvodu uočite sadržaj koji krši pravila

Ikona izvješća

Obavijestite nas podnošenjem izvješća u odgovarajućim kanalima proizvoda s pojedinostima o kršenju pravila

Ikona blokiranja

Pregledat ćemo sadržaj i poduzeti odgovarajuće radnje

Pronađite alate i obrasce za prijavu kršenja pravila

Žalbe

Mogućnost podnošenja žalbe

Korisnici se u određenim okolnostima mogu žaliti na ograničenja sadržaja i računa ako smatraju da smo pogriješili.

Ilustrirani pametni telefon prikazuje početak postupka žalbe za prijavljeni sadržaj.
Ilustrirani pametni telefon prikazuje početak postupka žalbe za prijavljeni sadržaj.
Mogućnost podnošenja žalbe

Korisnici se u određenim okolnostima mogu žaliti na ograničenja sadržaja i računa ako smatraju da smo pogriješili.

Žalbeni postupak

Kad korisnik pošalje žalbu, ona se šalje na pregled. Nakon pregleda odluka se potvrđuje ili poništava, a korisnika obavještavamo o odluci.

Ikona upozorenja

Ako dobijete obavijest ili e-poruku o kršenju pravila, možda ćete imati priliku uložiti žalbu

Ikona stop

Možda ćete moći podnijeti žalbu kako biste ponovno uspostavili ili uklonili restrikcije za svoj sadržaj ako smatrate da je kršenje pravila bilo pogreška ili ako ste poduzeli korektivne mjere

Ikona otključavanja

Pregledat ćemo žalbu i obavijestiti vas o ishodu.

Pronađite alate i obrasce za podnošenje žalbe