Skoči na sadržaj

Angažman
istraživača

Google je oduvijek snažno povezan sa sveučilištima i istraživačkim ustanovama. Kako bismo pospješili te suradnje, uveli smo razne programe u kojima se akademskim i vanjskim istraživačkim zajednicama pružaju resursi i podrška. Istraživačima pružamo podatke, alate i publikacije, imamo istraživačke programe za koje se mogu prijaviti odabrani istraživači, a pokrenuli smo i brojne inicijative u svrhu informiranja.

Podaci, alati i publikacije

Istraživačima koji proučavaju digitalnu sigurnost i opasnosti online Google stavlja na raspolaganje širok raspon podataka, publikacija i alata.

Podaci, alati i publikacije
o sigurnosti na internetu za istraživače

Ostali podaci, alati i publikacije za istraživače

Resursi Google istraživanja

Alate i skupove podataka stavljamo na raspolaganje široj istraživačkoj zajednici u želji da stvorimo ekosustav s više suradnje.

Google trendovi

Google trendovi omogućuju vam da istražujete što se pretražuje u cijelom svijetu.

Steknite uvide u shemu pretraga, sve od 2004. pa do prije tri minute (u stvarnom vremenu). Istraživači mogu upotrebljavati te podatke kako bi mjerili interes u pretraživanju za određenu temu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako se želite prijaviti za pristup Google Trends API-ju kao istraživač, ispunite obrazac ovdje.

Google pretraživanje skupova podataka

Google pretraživanje skupova podataka tražilica je za skupove podataka. Jednostavnim pretraživanjem ključne riječi korisnici mogu otkriti skupove podataka hostane u tisućama spremišta na webu. Budući da sve više spremišta skupova podataka upotrebljava schema.org i slične standarde kako bi opisala svoje skupove podataka, povećavat će se i raznolikost te pokrivenost skupova podataka koje korisnici mogu pronaći na Google pretraživanju skupova podataka.

Alati za Google Fact Check

Fact Check obuhvaća dva alata: preglednik provjerenih rezultata i alat za označavanje provjerenih činjenica. Oba alata trebala bi olakšati rad kontrolora činjenica, novinara i istraživača

Data Commons

Cilj je Data Commonsa organizirati sve javne podatke svijeta te ih učiniti univerzalno dostupnima i korisnima. Data Commons spaja različite izvore podatke u jedan grafikon. Reference na iste entitete (kao što su gradovi, županije, organizacije itd.) iz različitih skupova podataka povezuje s čvorovima na grafikonu kako bi korisnici mogli pristupiti podacima o određenom entitetu agregiranim iz različitih izvora bez pročišćavanja ili spajanja podataka. Nadamo se da će podaci koje sadrži Data Commons biti korisni studentima, istraživačima i entuzijastima u različitim disciplinama.

Google znalac

Google znalac omogućuje jednostavno, no opsežno pretraživanje znanstvene literature. Svi mogu pretraživati širok raspon disciplina i izvora, a istraživači mogu izraditi i profile kako bi predstavili svoj rad.

Odaberite temu

Resursi Google istraživanja

Resursi Google istraživanja

Alate i skupove podataka stavljamo na raspolaganje široj istraživačkoj zajednici u želji da stvorimo ekosustav s više suradnje.

Google trendovi

Google trendovi omogućuju vam da istražujete što se pretražuje u cijelom svijetu.

Steknite uvide u shemu pretraga, sve od 2004. pa do prije tri minute (u stvarnom vremenu). Istraživači mogu upotrebljavati te podatke kako bi mjerili interes u pretraživanju za određenu temu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako se želite prijaviti za pristup Google Trends API-ju kao istraživač, ispunite obrazac ovdje.

Google pretraživanje skupova podataka

Google pretraživanje skupova podataka tražilica je za skupove podataka. Jednostavnim pretraživanjem ključne riječi korisnici mogu otkriti skupove podataka hostane u tisućama spremišta na webu. Budući da sve više spremišta skupova podataka upotrebljava schema.org i slične standarde kako bi opisala svoje skupove podataka, povećavat će se i raznolikost te pokrivenost skupova podataka koje korisnici mogu pronaći na Google pretraživanju skupova podataka.

Alati za Google Fact Check

Fact Check obuhvaća dva alata: preglednik provjerenih rezultata i alat za označavanje provjerenih činjenica. Oba alata trebala bi olakšati rad kontrolora činjenica, novinara i istraživača

Data Commons

Cilj je Data Commonsa organizirati sve javne podatke svijeta te ih učiniti univerzalno dostupnima i korisnima. Data Commons spaja različite izvore podatke u jedan grafikon. Reference na iste entitete (kao što su gradovi, županije, organizacije itd.) iz različitih skupova podataka povezuje s čvorovima na grafikonu kako bi korisnici mogli pristupiti podacima o određenom entitetu agregiranim iz različitih izvora bez pročišćavanja ili spajanja podataka. Nadamo se da će podaci koje sadrži Data Commons biti korisni studentima, istraživačima i entuzijastima u različitim disciplinama.

Google znalac

Google znalac omogućuje jednostavno, no opsežno pretraživanje znanstvene literature. Svi mogu pretraživati širok raspon disciplina i izvora, a istraživači mogu izraditi i profile kako bi predstavili svoj rad.

Google trendovi

Resursi Google istraživanja

Alate i skupove podataka stavljamo na raspolaganje široj istraživačkoj zajednici u želji da stvorimo ekosustav s više suradnje.

Google trendovi

Google trendovi omogućuju vam da istražujete što se pretražuje u cijelom svijetu.

Steknite uvide u shemu pretraga, sve od 2004. pa do prije tri minute (u stvarnom vremenu). Istraživači mogu upotrebljavati te podatke kako bi mjerili interes u pretraživanju za određenu temu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako se želite prijaviti za pristup Google Trends API-ju kao istraživač, ispunite obrazac ovdje.

Google pretraživanje skupova podataka

Google pretraživanje skupova podataka tražilica je za skupove podataka. Jednostavnim pretraživanjem ključne riječi korisnici mogu otkriti skupove podataka hostane u tisućama spremišta na webu. Budući da sve više spremišta skupova podataka upotrebljava schema.org i slične standarde kako bi opisala svoje skupove podataka, povećavat će se i raznolikost te pokrivenost skupova podataka koje korisnici mogu pronaći na Google pretraživanju skupova podataka.

Alati za Google Fact Check

Fact Check obuhvaća dva alata: preglednik provjerenih rezultata i alat za označavanje provjerenih činjenica. Oba alata trebala bi olakšati rad kontrolora činjenica, novinara i istraživača

Data Commons

Cilj je Data Commonsa organizirati sve javne podatke svijeta te ih učiniti univerzalno dostupnima i korisnima. Data Commons spaja različite izvore podatke u jedan grafikon. Reference na iste entitete (kao što su gradovi, županije, organizacije itd.) iz različitih skupova podataka povezuje s čvorovima na grafikonu kako bi korisnici mogli pristupiti podacima o određenom entitetu agregiranim iz različitih izvora bez pročišćavanja ili spajanja podataka. Nadamo se da će podaci koje sadrži Data Commons biti korisni studentima, istraživačima i entuzijastima u različitim disciplinama.

Google znalac

Google znalac omogućuje jednostavno, no opsežno pretraživanje znanstvene literature. Svi mogu pretraživati širok raspon disciplina i izvora, a istraživači mogu izraditi i profile kako bi predstavili svoj rad.

Google pretraživanje skupova podataka

Resursi Google istraživanja

Alate i skupove podataka stavljamo na raspolaganje široj istraživačkoj zajednici u želji da stvorimo ekosustav s više suradnje.

Google trendovi

Google trendovi omogućuju vam da istražujete što se pretražuje u cijelom svijetu.

Steknite uvide u shemu pretraga, sve od 2004. pa do prije tri minute (u stvarnom vremenu). Istraživači mogu upotrebljavati te podatke kako bi mjerili interes u pretraživanju za određenu temu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako se želite prijaviti za pristup Google Trends API-ju kao istraživač, ispunite obrazac ovdje.

Google pretraživanje skupova podataka

Google pretraživanje skupova podataka tražilica je za skupove podataka. Jednostavnim pretraživanjem ključne riječi korisnici mogu otkriti skupove podataka hostane u tisućama spremišta na webu. Budući da sve više spremišta skupova podataka upotrebljava schema.org i slične standarde kako bi opisala svoje skupove podataka, povećavat će se i raznolikost te pokrivenost skupova podataka koje korisnici mogu pronaći na Google pretraživanju skupova podataka.

Alati za Google Fact Check

Fact Check obuhvaća dva alata: preglednik provjerenih rezultata i alat za označavanje provjerenih činjenica. Oba alata trebala bi olakšati rad kontrolora činjenica, novinara i istraživača

Data Commons

Cilj je Data Commonsa organizirati sve javne podatke svijeta te ih učiniti univerzalno dostupnima i korisnima. Data Commons spaja različite izvore podatke u jedan grafikon. Reference na iste entitete (kao što su gradovi, županije, organizacije itd.) iz različitih skupova podataka povezuje s čvorovima na grafikonu kako bi korisnici mogli pristupiti podacima o određenom entitetu agregiranim iz različitih izvora bez pročišćavanja ili spajanja podataka. Nadamo se da će podaci koje sadrži Data Commons biti korisni studentima, istraživačima i entuzijastima u različitim disciplinama.

Google znalac

Google znalac omogućuje jednostavno, no opsežno pretraživanje znanstvene literature. Svi mogu pretraživati širok raspon disciplina i izvora, a istraživači mogu izraditi i profile kako bi predstavili svoj rad.

Alati za Google Fact Check

Resursi Google istraživanja

Alate i skupove podataka stavljamo na raspolaganje široj istraživačkoj zajednici u želji da stvorimo ekosustav s više suradnje.

Google trendovi

Google trendovi omogućuju vam da istražujete što se pretražuje u cijelom svijetu.

Steknite uvide u shemu pretraga, sve od 2004. pa do prije tri minute (u stvarnom vremenu). Istraživači mogu upotrebljavati te podatke kako bi mjerili interes u pretraživanju za određenu temu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako se želite prijaviti za pristup Google Trends API-ju kao istraživač, ispunite obrazac ovdje.

Google pretraživanje skupova podataka

Google pretraživanje skupova podataka tražilica je za skupove podataka. Jednostavnim pretraživanjem ključne riječi korisnici mogu otkriti skupove podataka hostane u tisućama spremišta na webu. Budući da sve više spremišta skupova podataka upotrebljava schema.org i slične standarde kako bi opisala svoje skupove podataka, povećavat će se i raznolikost te pokrivenost skupova podataka koje korisnici mogu pronaći na Google pretraživanju skupova podataka.

Alati za Google Fact Check

Fact Check obuhvaća dva alata: preglednik provjerenih rezultata i alat za označavanje provjerenih činjenica. Oba alata trebala bi olakšati rad kontrolora činjenica, novinara i istraživača

Data Commons

Cilj je Data Commonsa organizirati sve javne podatke svijeta te ih učiniti univerzalno dostupnima i korisnima. Data Commons spaja različite izvore podatke u jedan grafikon. Reference na iste entitete (kao što su gradovi, županije, organizacije itd.) iz različitih skupova podataka povezuje s čvorovima na grafikonu kako bi korisnici mogli pristupiti podacima o određenom entitetu agregiranim iz različitih izvora bez pročišćavanja ili spajanja podataka. Nadamo se da će podaci koje sadrži Data Commons biti korisni studentima, istraživačima i entuzijastima u različitim disciplinama.

Google znalac

Google znalac omogućuje jednostavno, no opsežno pretraživanje znanstvene literature. Svi mogu pretraživati širok raspon disciplina i izvora, a istraživači mogu izraditi i profile kako bi predstavili svoj rad.

Data Commons

Resursi Google istraživanja

Alate i skupove podataka stavljamo na raspolaganje široj istraživačkoj zajednici u želji da stvorimo ekosustav s više suradnje.

Google trendovi

Google trendovi omogućuju vam da istražujete što se pretražuje u cijelom svijetu.

Steknite uvide u shemu pretraga, sve od 2004. pa do prije tri minute (u stvarnom vremenu). Istraživači mogu upotrebljavati te podatke kako bi mjerili interes u pretraživanju za određenu temu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako se želite prijaviti za pristup Google Trends API-ju kao istraživač, ispunite obrazac ovdje.

Google pretraživanje skupova podataka

Google pretraživanje skupova podataka tražilica je za skupove podataka. Jednostavnim pretraživanjem ključne riječi korisnici mogu otkriti skupove podataka hostane u tisućama spremišta na webu. Budući da sve više spremišta skupova podataka upotrebljava schema.org i slične standarde kako bi opisala svoje skupove podataka, povećavat će se i raznolikost te pokrivenost skupova podataka koje korisnici mogu pronaći na Google pretraživanju skupova podataka.

Alati za Google Fact Check

Fact Check obuhvaća dva alata: preglednik provjerenih rezultata i alat za označavanje provjerenih činjenica. Oba alata trebala bi olakšati rad kontrolora činjenica, novinara i istraživača

Data Commons

Cilj je Data Commonsa organizirati sve javne podatke svijeta te ih učiniti univerzalno dostupnima i korisnima. Data Commons spaja različite izvore podatke u jedan grafikon. Reference na iste entitete (kao što su gradovi, županije, organizacije itd.) iz različitih skupova podataka povezuje s čvorovima na grafikonu kako bi korisnici mogli pristupiti podacima o određenom entitetu agregiranim iz različitih izvora bez pročišćavanja ili spajanja podataka. Nadamo se da će podaci koje sadrži Data Commons biti korisni studentima, istraživačima i entuzijastima u različitim disciplinama.

Google znalac

Google znalac omogućuje jednostavno, no opsežno pretraživanje znanstvene literature. Svi mogu pretraživati širok raspon disciplina i izvora, a istraživači mogu izraditi i profile kako bi predstavili svoj rad.

Google znalac

Resursi Google istraživanja

Alate i skupove podataka stavljamo na raspolaganje široj istraživačkoj zajednici u želji da stvorimo ekosustav s više suradnje.

Google trendovi

Google trendovi omogućuju vam da istražujete što se pretražuje u cijelom svijetu.

Steknite uvide u shemu pretraga, sve od 2004. pa do prije tri minute (u stvarnom vremenu). Istraživači mogu upotrebljavati te podatke kako bi mjerili interes u pretraživanju za određenu temu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako se želite prijaviti za pristup Google Trends API-ju kao istraživač, ispunite obrazac ovdje.

Google pretraživanje skupova podataka

Google pretraživanje skupova podataka tražilica je za skupove podataka. Jednostavnim pretraživanjem ključne riječi korisnici mogu otkriti skupove podataka hostane u tisućama spremišta na webu. Budući da sve više spremišta skupova podataka upotrebljava schema.org i slične standarde kako bi opisala svoje skupove podataka, povećavat će se i raznolikost te pokrivenost skupova podataka koje korisnici mogu pronaći na Google pretraživanju skupova podataka.

Alati za Google Fact Check

Fact Check obuhvaća dva alata: preglednik provjerenih rezultata i alat za označavanje provjerenih činjenica. Oba alata trebala bi olakšati rad kontrolora činjenica, novinara i istraživača

Data Commons

Cilj je Data Commonsa organizirati sve javne podatke svijeta te ih učiniti univerzalno dostupnima i korisnima. Data Commons spaja različite izvore podatke u jedan grafikon. Reference na iste entitete (kao što su gradovi, županije, organizacije itd.) iz različitih skupova podataka povezuje s čvorovima na grafikonu kako bi korisnici mogli pristupiti podacima o određenom entitetu agregiranim iz različitih izvora bez pročišćavanja ili spajanja podataka. Nadamo se da će podaci koje sadrži Data Commons biti korisni studentima, istraživačima i entuzijastima u različitim disciplinama.

Google znalac

Google znalac omogućuje jednostavno, no opsežno pretraživanje znanstvene literature. Svi mogu pretraživati širok raspon disciplina i izvora, a istraživači mogu izraditi i profile kako bi predstavili svoj rad.

Saznajte više o
programu za istraživače

Program za istraživače pruža određene resurse istraživačima koji ispunjavaju kriterije pomoću kojih će javnost moći bolje upoznati s određenim Googleovim uslugama i njihovim utjecajem.

Otkrijte kako ispuniti kriterije

Istraživači iz različitih disciplina koji ispunjavaju kriterije mogu podnijeti zahtjev za pristup podacima iz Google karata, Google Playa, Google pretraživanja, Google Shoppinga i YouTubea u svrhu istraživanja tih platformi iz raznih perspektiva i istraživačkih okvira. Program je trenutačno dostupan samo istraživačima koji se nalaze u Europskoj uniji (EU), no u budućnosti će se možda proširiti. Istraživači koji su zainteresirani za druge skupove podataka i istraživačke alate koje pruža Google mogu posjetiti Google istraživanje

Kako program funkcionira

Broj jedan unutar kružne ikone.

Provjerite ispunjavate li kriterije za relevantne platforme

Broj dva unutar kružne ikone.

Pošaljite svoju prijavu (potreban je Google račun)

Broj tri unutar kružne ikone.

Ako je odobrimo, pristupite alatima relevantnim za vaše istraživanje

Pregledajte kriterije prihvatljivosti

Istraživači koji ispunjavaju kriterije:

  • povezani su s neprofitnim tijelima, organizacijama i udruženjima;
  • nezavisni su od komercijalnih interesa;
  • u svojoj prijavi navode izvor financiranja istraživanja;
  • sposobni su ispuniti posebne zahtjeve u pogledu sigurnosti i povjerljivosti podataka koji odgovaraju svakom pojedinom zahtjevu i zaštititi osobne podatke;
  • u prijavi opisuju primjerene tehničke i organizacijske mjere koje su uveli kako bi ispunili zahtjeve u pogledu sigurnosti i povjerljivosti podataka;
  • u prijavi dokazuju da je njihov pristup traženim podacima i u traženim rokovima potreban i razmjeran svrhama njihovog istraživanja;
  • u prijavi dokazuju da će očekivani rezultati njihovog istraživanja doprinijeti otkrivanju, utvrđivanju i razumijevanju učinaka usluga u Europskoj uniji te procjeni prikladnosti, učinkovitosti i učinaka povezanih mjera za smanjivanje izloženosti u Europskoj uniji.

Napomena: na pojedinačne timove na platformi mogu se primjenjivati dodatni kriteriji prihvatljivosti osim onih koji su ovdje navedeni.

Ostali programi za istraživače

YouTubeov program za istraživače

Akademskim istraživačima iz cijelog svijeta koji ispunjavaju kriterije YouTube pruža podatke, alate i podršku kako bi bolje upoznali javnost s YouTubeovom platformom i njezinim utjecajem.

Stupanje u kontakt

Uveli smo razne programe za stupanje u kontakt kojima se pruža podrška akademskim i vanjskim istraživačkim zajednicama

Dotacije

Događaji

Širom svijeta imamo Googleove timove koji rade na privatnosti, sigurnosti, odgovornosti za sadržaj i obiteljskoj sigurnosti. U radu na zaštiti interneta pomažu Googleovi centri za sigurnosno inženjerstvo u Münchenu, Dublinu i Málagi, koje vode iskusni timovi inženjera, stručnjaka za pravila i stručnjaka za specifična područja. Putem svoje mreže centara taj rad predstavljamo zakonodavcima, istraživačima i regulatornim tijelima te surađujemo s njima.

U okviru tog rada održavamo redovite događaje za tu publiku s temama kao što su sigurnost i zaštita djece [na primjer fotografije]

Za istraživače organiziramo i događaje usmjerene na suradnju s akademskom zajednicom kao što su radionice o ugroženim korisnicima i naš Dan istraživanja umjetne inteligencije u Francuskoj, koji je bio potpuno posvećen istraživanju privatnosti, sigurnosti i zaštite u vezi s umjetnom inteligencijom.

Događaji

Širom svijeta imamo Googleove timove koji rade na privatnosti, sigurnosti, odgovornosti za sadržaj i obiteljskoj sigurnosti. U radu na zaštiti interneta pomažu Googleovi centri za sigurnosno inženjerstvo u Münchenu, Dublinu i Málagi, koje vode iskusni timovi inženjera, stručnjaka za pravila i stručnjaka za specifična područja. Putem svoje mreže centara taj rad predstavljamo zakonodavcima, istraživačima i regulatornim tijelima te surađujemo s njima.

U okviru tog rada održavamo redovite događaje za tu publiku s temama kao što su sigurnost i zaštita djece [na primjer fotografije]

Za istraživače organiziramo i događaje usmjerene na suradnju s akademskom zajednicom kao što su radionice o ugroženim korisnicima i naš Dan istraživanja umjetne inteligencije u Francuskoj, koji je bio potpuno posvećen istraživanju privatnosti, sigurnosti i zaštite u vezi s umjetnom inteligencijom.