Preskočiť na obsah

Podnikáme opatrenia na udržanie bezpečnosti

Zachovávame si trvalý proaktívny a ostražitý prístup, aby sme zabraňovali zneužívaniu a škodlivému správaniu v našich produktoch aj službách. Predovšetkým sa snažíme porozumieť, kedy môžu byť používatelia obzvlášť nechránení a ak dochádza k zneužitiu, podnikneme opatrenia.

O opatreniach presadzovania

Typy opatrení na presadenie pravidiel

Podnikáme široký rad opatrení na presadenie pravidiel, aby sme podporili kvalitu informácií aj obsahu v našich produktoch a službách a tým udržali dôveryhodné prostredie pre všetkých. Opatrenia na presadenie pravidiel sa v jednotlivých produktoch líšia. Prečítajte si viac o rôznych typoch opatrení na presadenie pravidiel, ktoré môžeme podniknúť, keď nejaký konkrétny obsah porušuje naše pravidlá.

Akcie súvisiace s obsahom

Zrušenie speňažovania

Môžeme obmedziť príležitosti na speňažovanie konkrétneho obsahu.

Obmedzenia

Niektoré služby môžu zobrazovať pred obsahom intersticiálne správy alebo overenie veku, aby chránili deti pred obsahom, ktorý je pre ne nevhodný.

Odstránenie

Obsah bude nedostupný pre všetkých a úplne odstránený z daného produktu alebo služby.

Zistite, ako spolupracujeme s odborníkmi v boji proti ubližovaniu na internete

Spätná väzba k obsahu a jeho nahlasovanie

Kľúčovým faktorom pri presadzovaní pravidiel je spolupráca

Zistiť nové poškodenia aj to, ako ich naše existujúce pravidlá riešia, nám obvykle pomáhajú vstupy od odborníkov a prioritných nahlasovateľov, ale aj spätná väzba od používateľov.

Kľúčovým faktorom pri presadzovaní pravidiel je spolupráca

Zistiť nové poškodenia aj to, ako ich naše existujúce pravidlá riešia, nám obvykle pomáhajú vstupy od odborníkov a prioritných nahlasovateľov, ale aj spätná väzba od používateľov.

Prístup k nahlasovaniu a používateľskej spätnej väzbe, ktoré zahŕňajú názor používateľov

Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu a nahlásiť obsah v našich službách, ale nezaručuje to odstránenie ani žiadnu inú akciu zo strany Googlu.

Ikona nahlásenia

Ak narazíte v službe Googlu na obsah, ktorý porušuje pravidlá,

Ikona nahlásenia

informujte nás odoslaním správy v príslušných kanáloch produktov a uveďte podrobnosti porušenia.

Ikona blokovania

Obsah skontrolujeme a podnikneme náležité opatrenia.

Nájdite nástroje a formuláre na nahlásenie porušenia pravidiel

Odvolania

Príležitosť na odvolanie

Používatelia môžu za určitých okolností podávať odvolania proti obmedzeniam obsahu a účtov, keď sme podľa nich urobili chybu.

V ilustrovanom smartfóne sa zobrazuje začiatok procesu odvolania v prípade nahláseného obsahu.
V ilustrovanom smartfóne sa zobrazuje začiatok procesu odvolania v prípade nahláseného obsahu.
Príležitosť na odvolanie

Používatelia môžu za určitých okolností podávať odvolania proti obmedzeniam obsahu a účtov, keď sme podľa nich urobili chybu.

Proces odvolania

Používatelia možno budú môcť podať odvolanie, ktoré bude odoslané na kontrolu. Získajte nižšie prístup k ďalším informáciám týkajúcim sa procesov odvolania a kontroly.

Ikona upozornenia

Ak dostanete e-mailovú správu alebo upozornenie o porušení pravidiel, môžete sa odvolať.

Ikona zastavenia

Môžete podať odvolanie alebo obnoviť či zrušiť obmedzenie svojho obsahu v prípade, že si myslíte, že k porušeniu došlo omylom, alebo ak ste situáciu napravili.

Ikona odomknutia

Odvolanie posúdime a na jeho výsledok vás upozorníme.

Nájdite nástroje a formuláre na odoslanie odvolania