Preskočiť na obsah

Centrum transparentnosti

Zistite viac o pravidlách produktov Google

Ilustrácia známych ikon produktov Googlu obiehajúcich logo Google a odkazujúcich na obrovský ekosystém.

Naše poslanie, aby boli informácie všeobecne prístupné a užitočné, sa začína zabezpečením našich produktov. Preskúmajte naše centrum transparentnosti, aby ste spoznali pravidlá, vďaka ktorým sú používatelia v bezpečí pred škodlivým konaním a zneužitím, a tiež informácie o tom, ako vyvíjame a presadzujeme tieto pravidlá.

Podnikáme kroky na zabezpečenie bezpečného internetu

5,5 mld.
blokovaných neprípustných reklám

V roku 2023 sme zablokovali miliardy neprípustných reklám v službách Googlu, aby sme ochránili používateľov pred podvodmi.1

17 mil.
odstránených videí na YouTube

V prvej polovici roka 2023 bolo odstránených viac ako 17 miliónov videí pre porušenie našich pokynov pre komunitu.2

381 tis.
odindexovaných webových adries

Len v druhej polovici roka 2023 sme z výsledkov vyhľadávania Google odstránili viac ako 381 tisíc adries URL nahlásených pre CSAM.3

Pravidlá Googlu

Udržiavanie zdravého digitálneho ekosystému

Každý deň sa na Google obracajú miliardy ľudí, ktorí hľadajú na internete veľmi kvalitné, spoľahlivé a dôveryhodné informácie. K našej úlohe zachovať integritu našich produktov a služieb a budovať dôveru používateľov pristupujeme zodpovedne. Naše zmluvné podmienky, pravidlá produktov, vývojárske pravidlá a pokyny pre komunitu majú za cieľ zachovať bezpečnosť používateľov v rámci plnenia tohto nášho poslania.

Traja ľudia spoločne pracujú na laptope, okolo sú logá produktov Googlu, ktoré ukazujú ekosystém Googlu.
Traja ľudia spoločne pracujú na laptope, okolo sú logá produktov Googlu, ktoré ukazujú ekosystém Googlu.
Udržiavanie zdravého digitálneho ekosystému

Každý deň sa na Google obracajú miliardy ľudí, ktorí hľadajú na internete veľmi kvalitné, spoľahlivé a dôveryhodné informácie. K našej úlohe zachovať integritu našich produktov a služieb a budovať dôveru používateľov pristupujeme zodpovedne. Naše zmluvné podmienky, pravidlá produktov, vývojárske pravidlá a pokyny pre komunitu majú za cieľ zachovať bezpečnosť používateľov v rámci plnenia tohto nášho poslania.

Koláž obrázkov ukazuje 2 mužov, ktorí pracujú v kancelárii, detailný záber na ľudí, ktorí spoločne pracujú na laptope, a ikonu, ktorá reprezentuje tímy.
Tímy špecializované na budovanie dôvery a bezpečnosti

Investujeme do výskumu a technológií, aby sme porozumeli tomu, ako by mohli byť naše produkty a služby nesprávne použité, a na zníženie potenciálnych rizík. Naše tímy neúnavne pracujú na vytvorení a aplikácii škálovateľných pravidiel, ktoré vychádzajú z faktických údajov, a noriem, ktoré chránia našich používateľov zabezpečením zodpovedného používania našich produktov a služieb.

Koláž obrázkov ukazuje 2 mužov, ktorí pracujú v kancelárii, detailný záber na ľudí, ktorí spoločne pracujú na laptope, a ikonu, ktorá reprezentuje tímy.
Tímy špecializované na budovanie dôvery a bezpečnosti

Investujeme do výskumu a technológií, aby sme porozumeli tomu, ako by mohli byť naše produkty a služby nesprávne použité, a na zníženie potenciálnych rizík. Naše tímy neúnavne pracujú na vytvorení a aplikácii škálovateľných pravidiel, ktoré vychádzajú z faktických údajov, a noriem, ktoré chránia našich používateľov zabezpečením zodpovedného používania našich produktov a služieb.

Prevencia voči poškodzovaniu a zneužívaniu v našich produktoch

Záväzok v oblasti transparentnosti

Zistite viac o tom, ako pravidelne vydávame informácie o žiadostiach orgánov verejnej správy o odstránenie obsahu, ako aj našich podnikaných opatreniach na ochranu používateľov a platforiem pred obsahom porušujúcim naše pravidlá alebo miestne právne predpisy. Prečítajte si aj o tom, ako odporúčania obsahu fungujú v produktoch a službách Googlu.

Záväzok v oblasti transparentnosti

Zistite viac o tom, ako pravidelne vydávame informácie o žiadostiach orgánov verejnej správy o odstránenie obsahu, ako aj našich podnikaných opatreniach na ochranu používateľov a platforiem pred obsahom porušujúcim naše pravidlá alebo miestne právne predpisy. Prečítajte si aj o tom, ako odporúčania obsahu fungujú v produktoch a službách Googlu.

Nástroje na poskytnutie spätnej väzby k obsahu, reportovanie a podávanie odvolaní

Nájdite užitočné nástroje na poskytnutie spätnej väzby k obsahu, jeho nahlásenie a podávanie odvolaní proti určitým opatreniam na presadenie pravidiel. Prečítajte si okrem toho viac o našich partnerských programoch venovaných boju proti poškodzovaniu na internete.

Koláž obrázkov zobrazuje ženské ruky na laptope, ikonu upozornenia na porušenie pravidiel a tlačidlo na podanie odvolania.
Koláž obrázkov zobrazuje ženské ruky na laptope, ikonu upozornenia na porušenie pravidiel a tlačidlo na podanie odvolania.
Nástroje na poskytnutie spätnej väzby k obsahu, reportovanie a podávanie odvolaní

Nájdite užitočné nástroje na poskytnutie spätnej väzby k obsahu, jeho nahlásenie a podávanie odvolaní proti určitým opatreniam na presadenie pravidiel. Prečítajte si okrem toho viac o našich partnerských programoch venovaných boju proti poškodzovaniu na internete.

Predstavujeme našich lídrov