Preskočiť na obsah

Zapojenie
výskumníkov

Google má v krvi udržiavanie pevných vzťahov s univerzitami a výskumnými inštitúciami. Spravujeme rôzne programy poskytujúce zdroje a podporu akademickým aj externým výskumným komunitám, ktoré pomáhajú tieto spolupráce kultivovať. Výskumníkom poskytujeme údaje, nástroje a publikácie, máme programy pre výskumníkov, do ktorých sa môžu prihlásiť vybraní výskumníci, a poskytujeme aj viacero kontaktných iniciatív.

Údaje, nástroje a publikácie

Google sprístupňuje široký rad údajov, publikácií a nástrojov pre výskumníkov študujúcich digitálnu bezpečnosť a riziká na internete.

Údaje, nástroje a 
publikácie pre výskumníkov týkajúce sa bezpečnosti na internete

Ďalšie údaje, nástroje a publikácie pre výskumníkov

Zdroje tímu Google Research

Vytvárame nástroje a množiny údajov dostupné pre širšiu výskumnú komunitu s cieľom vytvoriť užšie spolupracujúci ekosystém.

Google Trends

Google Trends vám umožňuje preskúmať, čo sa vyhľadáva vo svete.

Získajte štatistiky vzorov vyhľadávania od roku 2004 až po tie spred troch minút (v reálnom čase). Výskumníci môžu pomocou týchto údajov merať záujem o konkrétnu tému vo vyhľadávaní na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Ak chcete použiadať o prístup k rozhraniu Google Trends API ako výskumník, vyplňte formulár na tejto stránke.

Prehliadač dátových množín

Prehliadač dátových množín je vyhľadávač množín údajov. Používatelia jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov objavia množiny údajov v tisíckach odkladacích priestorov na internete. Čoraz viac odkladacích priestorov množín údajov opisuje svoje množiny údajov pomocou štandardu schema.org a podobných, takže rôznorodosť a zahrnutý rozsah množín údajov, ktoré používatelia nájdu v Prehliadači dátových množín, sa bude naďalej rozrastať.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Nástroje na overenie faktov sú dva: Prieskumník overených faktov a Nástroj na označenie overených faktov. Ich cieľom je sprostredkúvať prácu overovateľov faktov, žurnalistov a výskumníkov.

Data Commons

Cieľom platformy Data Commons je usporadúvať všetky verejné údaje z celého sveta a zároveň ich všeobecne sprístupňovať aj zvyšovať ich užitočnosť pre všetkých. Zahŕňa rôzne zdroje údajov do jediného grafu. Priraďuje referencie týkajúce sa rovnakých entít (ako sú mestá, krajiny, organizácie atď.) v rôznych množinách údajov k bodom v grafe, aby používatelia mali prístup k údajom o konkrétnej entite zhrnutým z rôznych zdrojov bez vymazávania či spájania údajov. Veríme, že údaje v platforme Data Commons budú užitočné pre študentov, výskumníkov aj nadšencov v rôznych odboroch.

Študovňa Google

Študovňa Google poskytuje jednoduchý spôsob rozsiahleho vyhľadávania študijnej literatúry. Všetci používatelia môžu vyhľadávať v širokom rade odborov a zdrojov a výskumníci môžu navyše vytvárať profily zobrazujúce ich vlastnú prácu.

Výber témy

Zdroje tímu Google Research

Zdroje tímu Google Research

Vytvárame nástroje a množiny údajov dostupné pre širšiu výskumnú komunitu s cieľom vytvoriť užšie spolupracujúci ekosystém.

Google Trends

Google Trends vám umožňuje preskúmať, čo sa vyhľadáva vo svete.

Získajte štatistiky vzorov vyhľadávania od roku 2004 až po tie spred troch minút (v reálnom čase). Výskumníci môžu pomocou týchto údajov merať záujem o konkrétnu tému vo vyhľadávaní na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Ak chcete použiadať o prístup k rozhraniu Google Trends API ako výskumník, vyplňte formulár na tejto stránke.

Prehliadač dátových množín

Prehliadač dátových množín je vyhľadávač množín údajov. Používatelia jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov objavia množiny údajov v tisíckach odkladacích priestorov na internete. Čoraz viac odkladacích priestorov množín údajov opisuje svoje množiny údajov pomocou štandardu schema.org a podobných, takže rôznorodosť a zahrnutý rozsah množín údajov, ktoré používatelia nájdu v Prehliadači dátových množín, sa bude naďalej rozrastať.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Nástroje na overenie faktov sú dva: Prieskumník overených faktov a Nástroj na označenie overených faktov. Ich cieľom je sprostredkúvať prácu overovateľov faktov, žurnalistov a výskumníkov.

Data Commons

Cieľom platformy Data Commons je usporadúvať všetky verejné údaje z celého sveta a zároveň ich všeobecne sprístupňovať aj zvyšovať ich užitočnosť pre všetkých. Zahŕňa rôzne zdroje údajov do jediného grafu. Priraďuje referencie týkajúce sa rovnakých entít (ako sú mestá, krajiny, organizácie atď.) v rôznych množinách údajov k bodom v grafe, aby používatelia mali prístup k údajom o konkrétnej entite zhrnutým z rôznych zdrojov bez vymazávania či spájania údajov. Veríme, že údaje v platforme Data Commons budú užitočné pre študentov, výskumníkov aj nadšencov v rôznych odboroch.

Študovňa Google

Študovňa Google poskytuje jednoduchý spôsob rozsiahleho vyhľadávania študijnej literatúry. Všetci používatelia môžu vyhľadávať v širokom rade odborov a zdrojov a výskumníci môžu navyše vytvárať profily zobrazujúce ich vlastnú prácu.

Google Trends

Zdroje tímu Google Research

Vytvárame nástroje a množiny údajov dostupné pre širšiu výskumnú komunitu s cieľom vytvoriť užšie spolupracujúci ekosystém.

Google Trends

Google Trends vám umožňuje preskúmať, čo sa vyhľadáva vo svete.

Získajte štatistiky vzorov vyhľadávania od roku 2004 až po tie spred troch minút (v reálnom čase). Výskumníci môžu pomocou týchto údajov merať záujem o konkrétnu tému vo vyhľadávaní na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Ak chcete použiadať o prístup k rozhraniu Google Trends API ako výskumník, vyplňte formulár na tejto stránke.

Prehliadač dátových množín

Prehliadač dátových množín je vyhľadávač množín údajov. Používatelia jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov objavia množiny údajov v tisíckach odkladacích priestorov na internete. Čoraz viac odkladacích priestorov množín údajov opisuje svoje množiny údajov pomocou štandardu schema.org a podobných, takže rôznorodosť a zahrnutý rozsah množín údajov, ktoré používatelia nájdu v Prehliadači dátových množín, sa bude naďalej rozrastať.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Nástroje na overenie faktov sú dva: Prieskumník overených faktov a Nástroj na označenie overených faktov. Ich cieľom je sprostredkúvať prácu overovateľov faktov, žurnalistov a výskumníkov.

Data Commons

Cieľom platformy Data Commons je usporadúvať všetky verejné údaje z celého sveta a zároveň ich všeobecne sprístupňovať aj zvyšovať ich užitočnosť pre všetkých. Zahŕňa rôzne zdroje údajov do jediného grafu. Priraďuje referencie týkajúce sa rovnakých entít (ako sú mestá, krajiny, organizácie atď.) v rôznych množinách údajov k bodom v grafe, aby používatelia mali prístup k údajom o konkrétnej entite zhrnutým z rôznych zdrojov bez vymazávania či spájania údajov. Veríme, že údaje v platforme Data Commons budú užitočné pre študentov, výskumníkov aj nadšencov v rôznych odboroch.

Študovňa Google

Študovňa Google poskytuje jednoduchý spôsob rozsiahleho vyhľadávania študijnej literatúry. Všetci používatelia môžu vyhľadávať v širokom rade odborov a zdrojov a výskumníci môžu navyše vytvárať profily zobrazujúce ich vlastnú prácu.

Prehliadač dátových množín

Zdroje tímu Google Research

Vytvárame nástroje a množiny údajov dostupné pre širšiu výskumnú komunitu s cieľom vytvoriť užšie spolupracujúci ekosystém.

Google Trends

Google Trends vám umožňuje preskúmať, čo sa vyhľadáva vo svete.

Získajte štatistiky vzorov vyhľadávania od roku 2004 až po tie spred troch minút (v reálnom čase). Výskumníci môžu pomocou týchto údajov merať záujem o konkrétnu tému vo vyhľadávaní na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Ak chcete použiadať o prístup k rozhraniu Google Trends API ako výskumník, vyplňte formulár na tejto stránke.

Prehliadač dátových množín

Prehliadač dátových množín je vyhľadávač množín údajov. Používatelia jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov objavia množiny údajov v tisíckach odkladacích priestorov na internete. Čoraz viac odkladacích priestorov množín údajov opisuje svoje množiny údajov pomocou štandardu schema.org a podobných, takže rôznorodosť a zahrnutý rozsah množín údajov, ktoré používatelia nájdu v Prehliadači dátových množín, sa bude naďalej rozrastať.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Nástroje na overenie faktov sú dva: Prieskumník overených faktov a Nástroj na označenie overených faktov. Ich cieľom je sprostredkúvať prácu overovateľov faktov, žurnalistov a výskumníkov.

Data Commons

Cieľom platformy Data Commons je usporadúvať všetky verejné údaje z celého sveta a zároveň ich všeobecne sprístupňovať aj zvyšovať ich užitočnosť pre všetkých. Zahŕňa rôzne zdroje údajov do jediného grafu. Priraďuje referencie týkajúce sa rovnakých entít (ako sú mestá, krajiny, organizácie atď.) v rôznych množinách údajov k bodom v grafe, aby používatelia mali prístup k údajom o konkrétnej entite zhrnutým z rôznych zdrojov bez vymazávania či spájania údajov. Veríme, že údaje v platforme Data Commons budú užitočné pre študentov, výskumníkov aj nadšencov v rôznych odboroch.

Študovňa Google

Študovňa Google poskytuje jednoduchý spôsob rozsiahleho vyhľadávania študijnej literatúry. Všetci používatelia môžu vyhľadávať v širokom rade odborov a zdrojov a výskumníci môžu navyše vytvárať profily zobrazujúce ich vlastnú prácu.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Zdroje tímu Google Research

Vytvárame nástroje a množiny údajov dostupné pre širšiu výskumnú komunitu s cieľom vytvoriť užšie spolupracujúci ekosystém.

Google Trends

Google Trends vám umožňuje preskúmať, čo sa vyhľadáva vo svete.

Získajte štatistiky vzorov vyhľadávania od roku 2004 až po tie spred troch minút (v reálnom čase). Výskumníci môžu pomocou týchto údajov merať záujem o konkrétnu tému vo vyhľadávaní na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Ak chcete použiadať o prístup k rozhraniu Google Trends API ako výskumník, vyplňte formulár na tejto stránke.

Prehliadač dátových množín

Prehliadač dátových množín je vyhľadávač množín údajov. Používatelia jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov objavia množiny údajov v tisíckach odkladacích priestorov na internete. Čoraz viac odkladacích priestorov množín údajov opisuje svoje množiny údajov pomocou štandardu schema.org a podobných, takže rôznorodosť a zahrnutý rozsah množín údajov, ktoré používatelia nájdu v Prehliadači dátových množín, sa bude naďalej rozrastať.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Nástroje na overenie faktov sú dva: Prieskumník overených faktov a Nástroj na označenie overených faktov. Ich cieľom je sprostredkúvať prácu overovateľov faktov, žurnalistov a výskumníkov.

Data Commons

Cieľom platformy Data Commons je usporadúvať všetky verejné údaje z celého sveta a zároveň ich všeobecne sprístupňovať aj zvyšovať ich užitočnosť pre všetkých. Zahŕňa rôzne zdroje údajov do jediného grafu. Priraďuje referencie týkajúce sa rovnakých entít (ako sú mestá, krajiny, organizácie atď.) v rôznych množinách údajov k bodom v grafe, aby používatelia mali prístup k údajom o konkrétnej entite zhrnutým z rôznych zdrojov bez vymazávania či spájania údajov. Veríme, že údaje v platforme Data Commons budú užitočné pre študentov, výskumníkov aj nadšencov v rôznych odboroch.

Študovňa Google

Študovňa Google poskytuje jednoduchý spôsob rozsiahleho vyhľadávania študijnej literatúry. Všetci používatelia môžu vyhľadávať v širokom rade odborov a zdrojov a výskumníci môžu navyše vytvárať profily zobrazujúce ich vlastnú prácu.

Data Commons

Zdroje tímu Google Research

Vytvárame nástroje a množiny údajov dostupné pre širšiu výskumnú komunitu s cieľom vytvoriť užšie spolupracujúci ekosystém.

Google Trends

Google Trends vám umožňuje preskúmať, čo sa vyhľadáva vo svete.

Získajte štatistiky vzorov vyhľadávania od roku 2004 až po tie spred troch minút (v reálnom čase). Výskumníci môžu pomocou týchto údajov merať záujem o konkrétnu tému vo vyhľadávaní na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Ak chcete použiadať o prístup k rozhraniu Google Trends API ako výskumník, vyplňte formulár na tejto stránke.

Prehliadač dátových množín

Prehliadač dátových množín je vyhľadávač množín údajov. Používatelia jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov objavia množiny údajov v tisíckach odkladacích priestorov na internete. Čoraz viac odkladacích priestorov množín údajov opisuje svoje množiny údajov pomocou štandardu schema.org a podobných, takže rôznorodosť a zahrnutý rozsah množín údajov, ktoré používatelia nájdu v Prehliadači dátových množín, sa bude naďalej rozrastať.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Nástroje na overenie faktov sú dva: Prieskumník overených faktov a Nástroj na označenie overených faktov. Ich cieľom je sprostredkúvať prácu overovateľov faktov, žurnalistov a výskumníkov.

Data Commons

Cieľom platformy Data Commons je usporadúvať všetky verejné údaje z celého sveta a zároveň ich všeobecne sprístupňovať aj zvyšovať ich užitočnosť pre všetkých. Zahŕňa rôzne zdroje údajov do jediného grafu. Priraďuje referencie týkajúce sa rovnakých entít (ako sú mestá, krajiny, organizácie atď.) v rôznych množinách údajov k bodom v grafe, aby používatelia mali prístup k údajom o konkrétnej entite zhrnutým z rôznych zdrojov bez vymazávania či spájania údajov. Veríme, že údaje v platforme Data Commons budú užitočné pre študentov, výskumníkov aj nadšencov v rôznych odboroch.

Študovňa Google

Študovňa Google poskytuje jednoduchý spôsob rozsiahleho vyhľadávania študijnej literatúry. Všetci používatelia môžu vyhľadávať v širokom rade odborov a zdrojov a výskumníci môžu navyše vytvárať profily zobrazujúce ich vlastnú prácu.

Študovňa Google

Zdroje tímu Google Research

Vytvárame nástroje a množiny údajov dostupné pre širšiu výskumnú komunitu s cieľom vytvoriť užšie spolupracujúci ekosystém.

Google Trends

Google Trends vám umožňuje preskúmať, čo sa vyhľadáva vo svete.

Získajte štatistiky vzorov vyhľadávania od roku 2004 až po tie spred troch minút (v reálnom čase). Výskumníci môžu pomocou týchto údajov merať záujem o konkrétnu tému vo vyhľadávaní na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Ak chcete použiadať o prístup k rozhraniu Google Trends API ako výskumník, vyplňte formulár na tejto stránke.

Prehliadač dátových množín

Prehliadač dátových množín je vyhľadávač množín údajov. Používatelia jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov objavia množiny údajov v tisíckach odkladacích priestorov na internete. Čoraz viac odkladacích priestorov množín údajov opisuje svoje množiny údajov pomocou štandardu schema.org a podobných, takže rôznorodosť a zahrnutý rozsah množín údajov, ktoré používatelia nájdu v Prehliadači dátových množín, sa bude naďalej rozrastať.

Nástroje na overenie faktov na Googli

Nástroje na overenie faktov sú dva: Prieskumník overených faktov a Nástroj na označenie overených faktov. Ich cieľom je sprostredkúvať prácu overovateľov faktov, žurnalistov a výskumníkov.

Data Commons

Cieľom platformy Data Commons je usporadúvať všetky verejné údaje z celého sveta a zároveň ich všeobecne sprístupňovať aj zvyšovať ich užitočnosť pre všetkých. Zahŕňa rôzne zdroje údajov do jediného grafu. Priraďuje referencie týkajúce sa rovnakých entít (ako sú mestá, krajiny, organizácie atď.) v rôznych množinách údajov k bodom v grafe, aby používatelia mali prístup k údajom o konkrétnej entite zhrnutým z rôznych zdrojov bez vymazávania či spájania údajov. Veríme, že údaje v platforme Data Commons budú užitočné pre študentov, výskumníkov aj nadšencov v rôznych odboroch.

Študovňa Google

Študovňa Google poskytuje jednoduchý spôsob rozsiahleho vyhľadávania študijnej literatúry. Všetci používatelia môžu vyhľadávať v širokom rade odborov a zdrojov a výskumníci môžu navyše vytvárať profily zobrazujúce ich vlastnú prácu.

Ďalšie informácie o 
programe pre výskumníkov

Program pre výskumníkov poskytne kvalifikovaným výskumníkom zdroje, ktoré pomôžu verejnosti lepšie porozumieť určitým službám Googlu a ich vplyvu.

Zistite, ako sa kvalifikovať

Kvalifikujúci sa výskumníci z rozličných odborov môžu požiadať o prístup k údajom z Máp Google, služby Google Play, Vyhľadávania Google, Nákupov Google a služby YouTube na štúdium daných platforiem zo širokého radu perspektív a výskumných rámcov. Tento program je teraz k dispozícii iba pre výskumníkov so sídlom v Európskej únii (EÚ). Je možné, že sa v budúcnosti rozšíri. Výskumníci zaujímajúci sa o iné množiny údajov a výskumné nástroje poskytované Googlom by mali navštíviť web tímu Google Research

Ako program funguje

Jednotka v okrúhlej ikone.

Potvrďte, že spĺňate podmienky relevantných platforiem

Dvojka v okrúhlej ikone.

Odoslanie žiadosti (vyžaduje účet Google)

Trojka v okrúhlej ikone.

Po schválení získate prístup k nástrojom relevantným pre váš výskum

Prečítajte si podmienky oprávnenosti

Kvalifikujúci sa výskumníci:

  • sú spriaznení s neziskovými subjektmi, organizáciami a asociáciami;
  • pracujú nezávisle od komerčných záujmov;
  • informujú v žiadosti o financovaní svojho výskumu;
  • spĺňajú konkrétne požiadavky na zabezpečenie a dôvernosť údajov zodpovedajúce jednotlivým žiadostiam a chránia osobné údaje;
  • opisujú v žiadosti náležité technické a organizačné opatrenia, ktoré prijali, aby spĺňali požiadavky na zabezpečenie a dôvernosť údajov;
  • preukazujú v žiadosti, že ich prístup k údajom a požadované časové obdobia sú nevyhnutné na účely ich výskumu a zodpovedajú mu;
  • preukazujú v žiadosti, že očakávané výsledky ich výskumu prispejú k rozpoznávaniu a identifikácii vplyvov príslušných služieb v Európskej únii aj ich porozumeniu, ale aj k zhodnoteniu náležitosti, efektivity a vplyvov súvisiacich opatrení na zmiernenie rizík v Európskej únii.

Poznámka: Tímy jednotlivých platforiem môžu mať ďalšie podmienky oprávnenosti okrem tých, ktoré sú tu uvedené.

Ďalšie programy pre výskumníkov

Program pre výskumníkov služby YouTube

Služba YouTube poskytuje oprávneným akademickým výskumníkom z celého sveta údaje, nástroje aj podporu, aby tak pomohla zlepšiť porozumenie verejnosti platforme YouTube a jej vplyvu.

Kontaktovanie

Spravujeme rôzne kontaktné programy poskytujúce podporu akademickým a externým výskumným komunitám

Ocenenia

Udalosti

Naše tímy Googlu pracujú na ochrane súkromia, zabezpečení, zodpovednosti za obsah a vhodnosti pre rodinu na celom svete. Naše centrá Google Safety Engineering Center v Mníchove, Dubline a Malage pomáhajú usmerňovať túto prácu na internetovej bezpečnosti, ktorú vedú skúsené tímy programátorov, odborníkov na pravidlá a expertov na danú problematiku. Prostredníctvom našej siete centier spolupracujeme a zdieľame túto prácu s výskumníkmi, zákonodarcami a regulačnými úradmi.

Súčasťou tejto práce je okrem iného aj organizovanie pravidelných udalostí pre tieto publiká, ktoré sa týkajú tém, ako sú zabezpečenie a bezpečnosť detí  [napr. fotky].

Konkrétne pre výskumníkov usporadúvame aj udalosti zamerané na spoluprácu našich výskumníkov s akademickou komunitou, napríklad náš seminár o rizikových používateľoch a náš Deň výskumu umelej inteligencie vo Francúzsku, ktorý sa zameriaval výhradne na výskum v oblastiach ochrany súkromia, bezpečnosti a zabezpečenia umelej inteligencie.

Udalosti

Naše tímy Googlu pracujú na ochrane súkromia, zabezpečení, zodpovednosti za obsah a vhodnosti pre rodinu na celom svete. Naše centrá Google Safety Engineering Center v Mníchove, Dubline a Malage pomáhajú usmerňovať túto prácu na internetovej bezpečnosti, ktorú vedú skúsené tímy programátorov, odborníkov na pravidlá a expertov na danú problematiku. Prostredníctvom našej siete centier spolupracujeme a zdieľame túto prácu s výskumníkmi, zákonodarcami a regulačnými úradmi.

Súčasťou tejto práce je okrem iného aj organizovanie pravidelných udalostí pre tieto publiká, ktoré sa týkajú tém, ako sú zabezpečenie a bezpečnosť detí  [napr. fotky].

Konkrétne pre výskumníkov usporadúvame aj udalosti zamerané na spoluprácu našich výskumníkov s akademickou komunitou, napríklad náš seminár o rizikových používateľoch a náš Deň výskumu umelej inteligencie vo Francúzsku, ktorý sa zameriaval výhradne na výskum v oblastiach ochrany súkromia, bezpečnosti a zabezpečenia umelej inteligencie.