Léim chuig ábhar

Féach ar ár gcláir chomhpháirtíochta

Aithnímid an luach a bhaineann le dul i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí chun díobháil a aithint agus a chomhrac ar líne. Ón Tacar Uirlisí Sábháilteachta Páistí go dtí an Clár Comharthóra Tosaíochta, foghlaim faoi chuid de na cláir chomhpháirtíochta dheonacha a chuirimid ar fáil ag Google agus YouTube.

Clár Comharthóirí Tosaíochta

Tosaíocht a thabhairt do bhratacha ó chomhpháirtithe

Soláthraíonn ár gClár Chomharthóra Tosaíochta cainéil d’eagraíochtaí rannpháirteacha chun sinn a chur ar an eolas faoi shaincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith díobhálach ar ár gcuid táirgí agus seirbhísí a sháraíonn ár bpolasaithe agus ár dTreoirlínte Pobail. Go ginearálta beidh rochtain ag páirtithe chomhpháirtíochta ar:

  • Cainéal iontógála ar leith a úsáidtear chun sinn a chur ar an eolas faoi sháruithe féideartha polasaí a ndéanfar athbhreithniú orthu mar thosaíocht.
  • Plé agus aiseolas leanúnach faoi pholasaithe ábhair Google agus YouTube.

Bailíonn foireann éagsúil thart ar bhall foirne amháin a bhfuil comhad oscailte aige agus tá sé ag athbhreithniú ábhair an chomhaid.
Bailíonn foireann éagsúil thart ar bhall foirne amháin a bhfuil comhad oscailte aige agus tá sé ag athbhreithniú ábhair an chomhaid.
Tosaíocht a thabhairt do bhratacha ó chomhpháirtithe

Soláthraíonn ár gClár Chomharthóra Tosaíochta cainéil d’eagraíochtaí rannpháirteacha chun sinn a chur ar an eolas faoi shaincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith díobhálach ar ár gcuid táirgí agus seirbhísí a sháraíonn ár bpolasaithe agus ár dTreoirlínte Pobail. Go ginearálta beidh rochtain ag páirtithe chomhpháirtíochta ar:

  • Cainéal iontógála ar leith a úsáidtear chun sinn a chur ar an eolas faoi sháruithe féideartha polasaí a ndéanfar athbhreithniú orthu mar thosaíocht.
  • Plé agus aiseolas leanúnach faoi pholasaithe ábhair Google agus YouTube.

Léaráid ag baint úsáid as poncanna agus barraí dul chun cinn chun próiseas athbhreithnithe na gcomharthóirí tosaíochta éagsúla a chur in iúl.
Ár bpróiseas athbhreithnithe

Déanann ár modhnóirí athbhreithniú ar bhratacha ó na bratacha tosaíochta de réir ár bpolasaithe agus ár dTreoirlínte Pobail. Ní bhaintear saincheisteanna tuairiscithe ag comharthóirí tosaíochta go huathoibríoch nó níl siad faoi réir aon láimhseáiI pholasaí dhifriúil – baineann na caighdeáin chéanna le bratacha úsáideoirí. Mar gheall ar a leibhéal ard iontaobhais agus saineolais, áfach, tugann ár bhfoirne bratacha ó chomharthóirí tosaíochta tosaíocht le haghaidh athbhreithnithe.

Léaráid ag baint úsáid as poncanna agus barraí dul chun cinn chun próiseas athbhreithnithe na gcomharthóirí tosaíochta éagsúla a chur in iúl.
Ár bpróiseas athbhreithnithe

Déanann ár modhnóirí athbhreithniú ar bhratacha ó na bratacha tosaíochta de réir ár bpolasaithe agus ár dTreoirlínte Pobail. Ní bhaintear saincheisteanna tuairiscithe ag comharthóirí tosaíochta go huathoibríoch nó níl siad faoi réir aon láimhseáiI pholasaí dhifriúil – baineann na caighdeáin chéanna le bratacha úsáideoirí. Mar gheall ar a leibhéal ard iontaobhais agus saineolais, áfach, tugann ár bhfoirne bratacha ó chomharthóirí tosaíochta tosaíocht le haghaidh athbhreithnithe.

Ag dul i bpáirt le heagraíochtaí saineolaithe

Tá ár gclár is oiriúnaí d’eagraíochtaí ar nós ENRanna agus gníomhaireachtaí rialtais a bhfuil saineolas aitheanta acu maidir le díobháil a aithint agus a chomhrac ar líne i réimse polasaí amháin ar a laghad. Breathnaímid freisin an bhfuil an cumas ag eagraíocht iarratais a chur isteach agus an bhfuil fonn uirthi oibriú le chéile ar na saincheisteanna sin. Táimid ag súil go mbeidh na comharthóirí oibiachtúil agus iad ag cur bratach agus go mbeidh meas acu ar chearta an duine.

Colláis ina bhfuil deilbhín obair foirne, cruinniú foirne agus beirt ina seasamh os comhair clár oibre ag comhoibriú.
Colláis ina bhfuil deilbhín obair foirne, cruinniú foirne agus beirt ina seasamh os comhair clár oibre ag comhoibriú.
Ag dul i bpáirt le heagraíochtaí saineolaithe

Tá ár gclár is oiriúnaí d’eagraíochtaí ar nós ENRanna agus gníomhaireachtaí rialtais a bhfuil saineolas aitheanta acu maidir le díobháil a aithint agus a chomhrac ar líne i réimse polasaí amháin ar a laghad. Breathnaímid freisin an bhfuil an cumas ag eagraíocht iarratais a chur isteach agus an bhfuil fonn uirthi oibriú le chéile ar na saincheisteanna sin. Táimid ag súil go mbeidh na comharthóirí oibiachtúil agus iad ag cur bratach agus go mbeidh meas acu ar chearta an duine.

Comharthóirí Iontaofa DSA

Ní bhaineann ár gClár Comharthóra Tosaíochta deonach le haon chainéal atá ceangailteach de réir dlí, a bhfuil tús áite á thabhairt dó agus a bhfuil ábhar á thuairisciú aige, cosúil le ceanglais Chomharthóra Iontaofa DSA.

Fad is atá Alt 22 de DSA comhsheasmhach lenár n-iarrachtaí comhpháirtíochta deonacha, ceanglaíonn sé orainn tús áite a thabhairt d'fhógraí bailí faoi ábhar a líomhnaítear atá mídhleathach curtha ar fáil ag páirtithe a bhfuil stádas Comharthóra Iontaofa bronnta orthu ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha (DSC) sa Bhallstát ina bhfuil siad bunaithe. Má bhronn do DSC stádas Chomharthóra Iontaofa DSA ort, is féidir leat ábhair ionduchtaithe a rochtain anseo.

An Fhoireann Uirlisí le haghaidh Sábháilteacht Leanaí

Léaráid de chuideachtaí an-aitheanta ar fithis thart ar dheilbhín API le haghaidh sábháilteacht leanaí atá sa lár.
Daoine eile a chumasú le teicneolaíocht chun dul i ngleic le mí-úsáid

D’fhorbair Google agus YouTube an Fhoireann Uirlisí le haghaidh Sábháilteacht Leanaí le cuidiú le heagraíochtaí leanaí a chosaint. Sa lár tá dhá API: an API le haghaidh Sábháilteacht Ábhair agus Meaitseáil CSAI. Tairgimid an dá rud do chomhpháirtithe cáilithe saor in aisce. Úsáideann ár gcomhpháirtithe na teicneolaíochtaí seo leis an billiúin de chomhaid a phróiseáil gach bliain, rud a ligeann dóibh na milliúin íomhánna agus físeáin a mheasúnú le haghaidh iompar maslach agus tosaíocht athbhreithnithe a thabhairt don ábhar is imníche.

Léaráid de chuideachtaí an-aitheanta ar fithis thart ar dheilbhín API le haghaidh sábháilteacht leanaí atá sa lár.
Daoine eile a chumasú le teicneolaíocht chun dul i ngleic le mí-úsáid

D’fhorbair Google agus YouTube an Fhoireann Uirlisí le haghaidh Sábháilteacht Leanaí le cuidiú le heagraíochtaí leanaí a chosaint. Sa lár tá dhá API: an API le haghaidh Sábháilteacht Ábhair agus Meaitseáil CSAI. Tairgimid an dá rud do chomhpháirtithe cáilithe saor in aisce. Úsáideann ár gcomhpháirtithe na teicneolaíochtaí seo leis an billiúin de chomhaid a phróiseáil gach bliain, rud a ligeann dóibh na milliúin íomhánna agus físeáin a mheasúnú le haghaidh iompar maslach agus tosaíocht athbhreithnithe a thabhairt don ábhar is imníche.

Cuir iarratas isteach ar an bhFoireann Uirlisí le haghaidh Sábháilteacht Leanaí

Eagraíochtaí tionscail agus eagraíochtaí ón tsochaí shibhialta atá ag iarraidh a n-ardán a chosaint ar mhí-úsáid, is féidir leo iarratas a chur isteach ar rochtain ar an bhFoireann Uirlisí le haghaidh Sábháilteacht Leanaí. Ansin, déanfaidh muid athbhreithniú ar cé acu a chomhlíonann d’eagraíocht na critéir, nó nach gcomhlíonann, agus rachaidh muid i dteagmháil leat dá réir.

Léigh teistiméireachtaí ónár gcomhpháirtithe