Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

V souvislosti s nedávným pozastavením reklam v Rusku pozastavíme inzerentům se sídlem v této zemi také zobrazování reklam ve službách a sítích společnosti Google po celém světě.
Kvůli probíhající válce na Ukrajině dočasně pozastavujeme zobrazování reklam Google uživatelům v Rusku.

Vítejte v centru zásad inzerce Google

Toto je první tlačítko možností vztahujících se k zásadám Google Ads. Slouží k otevření Správce zásad, kde můžete spravovat svůj účet. Toto je druhé tlačítko možností vztahujících se k zásadám Google Ads. Klikněte na něj a dozvíte se, jak podat odvolání proti pozastavení účtu. Toto je třetí tlačítko možností vztahujících se k zásadám Google Ads. Pomocí něj můžete nahlásit porušení zásad reklamou.

Přehled našich zásad a toho, jak je prosazujeme

Cílevědomě podporujeme zdravý, důvěryhodný a transparentní ekosystém digitální reklamy, který přináší prospěch uživatelům, inzerentům i majitelům obsahu. Toto centrum nápovědy slouží k tomu, aby vám pomáhalo vytvářet kampaně Google Ads, které jsou v souladu s našimi zásadami inzerce, jež najdete níže.

Účelem těchto zásad je zajistit bezpečné a příjemné prostředí pro uživatele a dodržování platných zákonů. Zásady proto zakazují obsah, který uživatele i inzertní ekosystém jako takový poškozuje.

Zásady inzerce se soustředí na čtyři obecné oblasti:

Google Ads policies | prohibited content Zakázaný obsah: Obsah, který v síti Google nesmíte inzerovat
Google Ads policies | prohibited practice Zakázané postupy: Věci, které nesmíte dělat, pokud s námi chcete inzerovat
Google Ads policies | restricted content Obsah a funkce podléhající omezením: Obsah, který lze inzerovat, ale platí pro něj určitá omezení
Google Ads policies | Editorial and technical Publikační a technické požadavky: Standardy kvality pro reklamy, weby a aplikace

Definice zásad, příklady a postupy odstraňování problémů si můžete projít níže.

Dodržování těchto zásad ověřujeme u reklam pomocí umělé inteligence od Googlu i manuálních kontrol. Google AI, kterou naše technologie k prosazování zásad používají, je namodelována na základě rozhodnutí posuzovatelů. Cílem je posilovat ochranu uživatelů a zabezpečení našich reklamních platforem. Složitější, atypické nebo závažnější případy často kontrolují a vyhodnocují naši speciálně vyškolení odborníci.

Proti obsahu, který naše zásady porušuje, podnikáme příslušné kroky. Reklamy, které naše zásady porušují, můžeme například zamítnout, aby se nezobrazovaly. V případě opakovaného nebo závažného porušení zásad můžeme také sáhnout k pozastavení účtů. Opakovaná porušení zásad nebereme na lehkou váhu a soustavně rozšiřujeme systém sankcí proti těm, kdo se jich dopouštějí.

Pokud zjistíme porušení zásad a přijmeme opatření k vynucení jejich dodržování, budeme vás o svém rozhodnutí informovat. Jestliže je některá z vašich reklam zamítnuta, můžete buď její nedostatky napravit, nebo se proti rozhodnutí odvolat. (Pokud jde o reklamy ve službě DV360, klikněte sem.) Odvolat se můžete i proti rozhodnutí o pozastavení účtu. (V případě odvolání ve službě DV360 klikněte sem.) Abyste se přes tyto odkazy dostali na požadované stránky, musíte být přihlášeni k účtu Google Ads.

Zakázaný obsah

Padělané zboží

Google Ads nepovoluje prodej ani propagaci padělaného zboží. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Napodobují prvky spojené se značkou produktu, aby je bylo možno vydávat za originální produkt vlastníka značky. Tato zásada se vztahuje na obsah reklam, webů i aplikací. 


Nebezpečné produkty a služby

Chceme pomáhat zajistit bezpečí na internetu i mimo něj. Proto nepovolujeme propagaci některých výrobků nebo služeb, které způsobují poškození, újmu nebo zranění.

Příklady nebezpečného obsahu: rekreační drogy (chemické nebo rostlinné), psychoaktivní látky, pomůcky k užívání drog, zbraně, munice, výbušniny a pyrotechnika, návody k výrobě výbušnin nebo jiných nebezpečných produktů, tabákové produkty.

Umožnění nepoctivého chování

Vážíme si poctivosti a čestného jednání. Proto nepovolujeme propagaci produktů ani služeb, které mají nepoctivé chování umožňovat.

Příklady produktů nebo služeb, které umožňují nepoctivé chování: software nebo návody pro hackery, služby navržené k umělému zvyšování návštěvnosti webu nebo reklamy, padělané dokumenty, služby pro podvádění ve škole.

Nevhodný obsah

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Nechceme uživatele obtěžovat, a proto nepovolujeme reklamy nebo cílové stránky, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Příklady nevhodného nebo urážlivého obsahu: výhrůžky nebo šikana vůči jednotlivci nebo skupině, rasová diskriminace, charakteristické znaky nenávistných skupin, názorné obrázky místa činu nebo nehody, násilí na zvířatech, vraždy, sebepoškozování, vydírání, obchod s ohroženými živočišnými druhy, reklamy používající vulgární výrazy.


Zakázané postupy

Zneužití reklamní sítě

Chceme, aby byly reklamy v síti Google pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Inzerentům nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které se pokoušejí obelstít nebo obejít naše procesy kontroly reklamy.

Příklady zneužití reklamní sítě: propagace obsahu, jehož součástí je malware; maskování nebo jiné techniky skrývání skutečné cílové adresy, na kterou je uživatel odkazován; propagace webů, jejichž jediným nebo primárním cílem je zobrazovat reklamy; propagace webů, jejichž jediným cílem je přesměrovávat uživatele jinam; inzerce, jejímž primárním cílem je získat od uživatele doporučení na sociálních sítích; manipulativní nastavení, jejichž cílem je obejít systém kontroly dodržování zásad.

Shromažďování a používání údajů

Chceme, aby uživatelé mohli důvěřovat tomu, že jejich osobní údaje budou respektovány a bude se s nimi zacházet s náležitou péčí. Z tohoto důvodu nesmí naši reklamní partneři informace zneužívat ani je shromažďovat z nejasných důvodů nebo bez příslušných zveřejněných informací, popř. bezpečnostních opatření.

Při používání personalizované inzerce, která zahrnuje remarketing a vlastní publika, platí další zásady. Pokud používáte funkce cílení personalizované inzerce, projděte si zásady shromažďování a používání údajů pro personalizované reklamy.

Příklady uživatelských údajů, ke kterým je třeba přistupovat se zvýšenou pozorností: celé jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, číslo důchodového či sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu nebo zdravotního pojištění, daňové identifikační číslo (DIČ), datum narození nebo rodné příjmení matky v kombinaci s některým z výše uvedených údajů, finanční stav, politická příslušnost, sexuální orientace, rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání.

Příklady nezodpovědného shromažďování a využívání dat: získávání údajů o platebních kartách prostřednictvím nezabezpečeného serveru; reklama, z níž je patrné, že inzerent má k dispozici informace o sexuální orientaci nebo finančním stavu uživatele; porušení zásad týkajících se zájmově orientované inzerce či remarketingu.

Zkreslování informací

Chceme, aby uživatelé měli k reklamám na naší platformě důvěru. Proto musí být jasné a pravdivé a musí jim poskytovat informace, které potřebují ke správnému rozhodování. Nepovolujeme reklamy ani cílové weby, které matou uživatele tím, že neobsahují relevantní informace nebo obsahují zavádějící informace o produktech, službách nebo firmách.

Příklady uvádění nepravdivých informací: vynechání nebo zkreslování údajů o fakturaci (např. informací o tom, jak, v jaké výši a kdy budou uživateli účtovány poplatky); vynechání nebo zkreslování informací o poplatcích spojených s finančními službami, jako jsou provize nebo penále; neuvedení potřebných daňových nebo licenčních čísel, kontaktních údajů nebo adresy sídla; uvádění nabídek, které ve skutečnosti nejsou k dispozici; zavádějící či nerealistická tvrzení ohledně hubnutí nebo finančního zisku; získávání finančních darů pod falešnou záminkou; phishing a předstírání identity důvěryhodné společnosti k získání hodnotných osobních nebo finančních údajů od uživatele.


Obsah a funkce podléhající omezením

Zásady uvedené níže se týkají obsahu, který může být považován za právně či kulturně citlivý. Online reklama může sloužit jako účinný způsob, jak oslovit zákazníky. V určitých situacích, kdy (a kde) může být zobrazení reklamy nevhodné, se mu však snažíme zabránit.

Proto propagaci níže uvedeného obsahu povolujeme, avšak s určitými omezeními. Reklamy s tímto obsahem se nemusí zobrazovat všem uživatelům a ve všech oblastech. Navíc se těchto reklam mohou týkat další požadavky, které je inzerent povinen plnit. Některé služby, funkce nebo sítě nemusí takový obsah podléhající omezením podporovat. Další informace najdete v centru zásad.

Výchozí zásady pro omezení reklam

Ilustrace výchozích zásad společnosti Google pro omezení reklam, které zakazují určité kategorie reklam pro uživatele mladší 18 let.

Google si klade za cíl poskytovat všem uživatelům bezpečné a důvěryhodné reklamní služby. Proto omezujeme zobrazování určitých typů reklamních kategorií uživatelům, kteří nejsou přihlášeni nebo jsou podle našich systémů mladší 18 let.

Sexuální obsah

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících určité reklamy se sexuálním obsahem.

Reklamy by měly respektovat preference uživatelů a musí také splňovat právní předpisy. Některé typy sexuálního obsahu v reklamách a lokalitách omezujeme tak, že se zobrazí pouze v určitých situacích, a to na základě věku uživatele, jeho vyhledávacích dotazů a legislativy platné v oblasti, kde je reklama zobrazována. Reklamy nesmí cílit na nezletilé.

Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Příklady sexuálního obsahu, který podléhá omezením: odhalené genitálie a ženská ňadra, seznamování za účelem sexu na jednu noc, erotické hračky, striptýzové kluby, sexuálně laděný chat a osoby zachycené v sexuálně vyzývavých polohách.

Alkohol

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících některé reklamy na alkohol a nápoje, které alkohol připomínají.

Dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se alkoholu, a proto některé druhy inzerce související s alkoholem a podobnými nápoji nepovolujeme. Některé typy reklam souvisejících s alkoholem jsou povoleny za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám, necílí na nezletilé a cílí pouze na země, kde je zobrazování reklam na alkohol výslovně povoleno.

Příklady alkoholických nápojů podléhajících omezením: pivo, víno, saké, lihoviny nebo tvrdý alkohol, šampaňské, alkoholizované víno, nealkoholické pivo, nealkoholické víno, nealkoholické destiláty.

Autorská práva

Ilustrace zásad společnosti Google týkajících se ochrany držitelů autorských práv.

Dodržujeme místní předpisy týkající se autorských práv a chráníme jejich držitele, a proto nepovolujeme reklamy, které k používání obsahu chráněného autorskými právy nemají oprávnění. Pokud máte zákonné oprávnění k používání takového chráněného obsahu, požádejte o certifikát (nebo zde na DV360) umožňující inzerci. Pokud narazíte na jakýkoli neautorizovaný obsah, podejte příslušnou stížnost.

Hry (včetně hazardních)

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících určité reklamy, které zahrnují inzerci související s hazardními hrami.

Podporujeme zodpovědnou inzerci a dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se hazardních her, a proto některé druhy inzerce související s hazardními hrami nepovolujeme. Reklamy na hazardní hry jsou povoleny pouze za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám a že inzerent je držitelem příslušného certifikátu Google Ads. Tyto reklamy musí cílit na schválené země, musí vést na vstupní stránku zobrazující informace o zodpovědném hraní hazardních her a nikdy nesmí cílit na nezletilé. Prostudujte si příslušná nařízení, která platí v oblastech, na které chcete cílit.

Příklady obsahu, na který se vztahují omezení spojená s hazardními hrami: kamenná kasina; weby, kde lze sázet na poker, bingo, ruletu nebo na výsledky sportovních utkání; státní nebo soukromé loterie; agregátory kurzů na sportovní utkání; weby nabízející bonusové kódy nebo promoakce týkající se hazardních webů; online výukové materiály pro kasinové hry; weby nabízející rekreační poker; jiné než kasinové weby zaměřené na hru o peníze.

Zdravotní péče a léčiva

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících určité reklamy s obsahem souvisejícím se zdravotní péčí.

Dodržujeme platná nařízení týkající se inzerce v oblasti zdravotní péče a léčiv, a proto očekáváme, že všechny související reklamy a cíle budou vyhovovat všem příslušným právním předpisům a oborovým standardům. Některé druhy obsahu souvisejícího se zdravotní péčí nemohou být inzerovány vůbec, jiné jen v případě, že je inzerent certifikován Googlem a cílí jen na schválené země. Prostudujte si příslušné předpisy platné v oblastech, na které chcete cílit.

Politický obsah

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících určité reklamy s politickým obsahem.

Očekáváme, že všechny politické reklamy a cíle budou dodržovat místní předpisy a nařízení týkající se kampaní a voleb ve všech oblastech, na které jsou cíleny. To se týká i právně nařízených omezení reklamních aktivit v předvolebním období.

Příklady politického obsahu: propagace politických stran nebo kandidátů, prosazování politických témat.

Finanční služby

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících určité reklamy, které se týkají finančních služeb.

Chceme, aby uživatelé měli dostatek informací a mohli se v oblasti financí kvalifikovaně rozhodovat. Účelem našich zásad je poskytnout uživatelům potřebné informace, aby mohli zvážit všechny náklady spojené s finančními produkty a službami, a chránit je před nevýhodnými nebo podvodnými praktikami. Pro účely těchto zásad definujeme finanční produkty a služby jako takové, které souvisejí se správou a investováním peněz a kryptoměn, včetně individuálního poradenství.

Jestliže propagujete finanční služby a produkty, musíte dodržovat státní a místní předpisy pro všechna místa, na která vaše reklamy cílí (například uvádět konkrétní informace vyžadované místní legislativou). Inzerenti si musí veškerá nařízení v cílových lokalitách prostudovat sami.

Ochranné známky

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících určité reklamy, které obsahují ochranné známky.
To, zda lze ochranné známky použít v reklamách, závisí na několika faktorech. Spolu s faktory popsanými v našem centru zásad se tyto zásady vztahují pouze na případy, kdy vlastník ochranné známky podal u společnosti Google platnou stížnost.

Právní podmínky

Ilustrace zásad společnosti Google týkajících se dodržování všech příslušných zákonů a jiných právních předpisů.

Vždy nesete odpovědnost za to, že kromě zásad inzerce Google budete dodržovat také veškeré platné zákony a předpisy ve všech oblastech, kde se vaše reklamy zobrazují.

Jiné oblasti podnikání podléhající omezením

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících inzerci Google Ads pro určité typy firem.
Firmám podnikajícím v určitých oborech inzerci prostřednictvím našich služeb vůbec neumožňujeme, abychom zabránili zneužívání uživatelů, a to i když se zdá, že daná firma jinak našim zásadám vyhovuje. Na základě našich soustavných kontrol a zpětné vazby od uživatelů, regulačních orgánů a orgánů ochrany spotřebitele čas od času určujeme produkty či služby, které by mohly být snadno zneužitelné. Pokud se budeme domnívat, že určité typy podnikání představují bezdůvodné riziko pro bezpečí uživatele či uživatelský dojem, je možné, že zobrazování příslušných reklam omezíme či pozastavíme.

Omezené formáty a funkce reklam

Ilustrace požadavků a certifikačního procesu společnosti Google pro pokročilé formáty reklam.

Na přístup k pokročilým formátům a funkcím reklam ve službě Google Ads se vztahuje několik podmínek. Některé formáty reklam nejsou dostupné všem inzerentům. Je třeba splnit naše konkrétní požadavky, případně projít certifikačním procesem.

Požadavky na obsah určený pro děti

Ilustrace zásad společnosti Google omezujících určité reklamy u obsahu určeného pro děti

Inzerenti nesmí u obsahu označeného jako určeno pro děti zobrazovat personalizované reklamy. Omezené kategorie týkající se reklam u tohoto typu obsahu najdete zde.

Ochrana dětí a dospívajících při zobrazování reklam

Naše inzertní prostředí ve službách Google má být funkční, srozumitelné a především bezpečné pro všechny uživatele, tedy i pro děti a dospívající. Zásady inzerce týkající se dětí a zásady inzerce týkající se mladistvých společnosti Google zavádějí bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit uživatele mladší 18 let. Jde například o deaktivaci personalizace reklam a omezení citlivých kategorií reklam.

Limitované zobrazování reklam

Tato ilustrace znázorňuje zásady Google Ads týkající se limitu počtu zobrazovaných reklam.

Abychom chránili integritu našeho ekosystému Google Ads, omezujeme zobrazování reklam, které vykazují vyšší pravděpodobnost zneužití nebo vzniku nepříznivého uživatelského dojmu. V těchto konkrétních případech budou moct reklamy bez omezení zobrazovat pouze kvalifikovaní inzerenti. Další informace o tom, kdy je zobrazování reklam omezeno a kdo je kvalifikovaný inzerent

Redakční a technické požadavky

Chceme zajistit, aby námi zprostředkovávaná inzerce byla pro uživatele zajímavá a užitečná a zároveň je neobtěžovala. Z tohoto důvodu jsme vytvořili soubor publikačních požadavků, které vám pomohou vytvářet reklamy tak, aby se uživatelům líbily a zaujaly je. Kromě toho máme i technické požadavky, které uživatelům a inzerentům pomáhají využít naplno široké spektrum reklamních formátů dostupných v našich sítích.

Publikační požadavky

Společnosti Google záleží na dobrém uživatelském dojmu. Proto vyžadujeme, aby všechny reklamy, podklady a cíle splňovaly vysoké odborné a publikační standardy. Povolujeme pouze takové reklamy, které jsou jasné, mají profesionální vzhled a směřují uživatele k relevantnímu a užitečnému obsahu.

Příklady propagací, které tyto publikační a odborné požadavky nesplňují:

  • příliš obecné reklamy, které obsahují vágní fráze typu „Nakupujte zboží v tomto obchodě“,
  • nezvykle použitá slova, čísla, písmena, interpunkce nebo symboly, např. ZDARMA, z-d-a-r-m-a nebo ZD4RM4!

Požadavky na cílovou stránku

Chceme, aby spotřebitelé byli po kliknutí na reklamu spokojeni. Cílové stránky proto musí být funkční, užitečné a přehledné.

Příklady propagací, které nesplňují požadavky na cílovou stránku:

  • viditelná adresa URL, která neodpovídá přesně adrese URL vstupní stránky (např. adresa google.com přesměrovávající uživatele na adresu gmail.com),
  • nedokončené weby nebo aplikace, zaparkované domény nebo weby, které prostě nefungují,
  • weby, které nelze zobrazit v běžných prohlížečích,
  • weby, které v prohlížeči deaktivují tlačítko Zpět.

Technické požadavky

V zájmu zajištění přehlednosti a správné funkce reklam musí inzerenti splňovat naše technické požadavky.

Požadavky na formát reklamy

Společnost Google vám chce pomoci poskytovat kvalitní uživatelský dojem a zobrazovat atraktivní a profesionální reklamy. Proto povolujeme pouze takové formy propagace, kde každá reklama splňuje požadavky na daný typ reklamy. Přečtěte si požadavky na všechny konkrétní formáty reklamy, které používáte.

Poznámka: Reklamy nevhodné pro děti není povoleno zobrazovat ve formátu grafických reklam či videoreklam ani v jiných netextových formátech reklamy. Další informace se dočtete v zásadách ohledně obsahu jen pro dospělé.

Příklady požadavků na formát reklamy: limity počtu znaků pro nadpis a text reklamy, limity velikosti obrázku, limity velikosti souboru, limity délky videa, poměry stran.Naše zásady

Služba Google Ads umožňuje malým i velkým firmám z celého světa propagovat na Googlu a v naší síti nejrůznější produkty, služby, weby i aplikace. Chceme vám pomoci oslovit stávající i potenciální zákazníky. Abychom však pomohli vytvářet pro uživatele bezpečné a užitečné prostředí, pozorně nasloucháme jejich připomínkám ohledně typů reklam, které se jim zobrazují. Kromě toho pravidelně kontrolujeme změny online trendů a postupů, standardů v odvětví a předpisů. Při vytváření našich zásad navíc bereme v potaz i hodnoty a kulturu naší společnosti a také praktická, technická a podnikatelská hlediska. Výsledkem je soubor zásad, které se týkají všech reklam v síti Google.

Společnost Google vyžaduje, aby inzerenti dodržovali všechny platné zákony a předpisy a zásady Google uvedené výše. Je důležité, abyste se s těmito požadavky seznámili a sledovali, zda v místech, kde firma působí, nedochází k nějakým změnám. Týká se to i míst, kde zobrazujete reklamy. Pokud narazíme na obsah, který uvedené požadavky nesplňuje, můžeme jeho zobrazování zablokovat. V případech opakovaných nebo velmi závažných porušení zásad můžeme s inzerentem ukončit spolupráci.

Inzerenti odpovídají za to, že nebudou propagovat obsah ani se účastnit aktivit, které by mohly poškodit naše uživatele, zaměstnance nebo reklamní ekosystém Google Ads. Pokud takový obsah nebo chování zaznamenáme, můžeme podniknout příslušné kroky, mimo jiné omezení nebo blokování vašich reklam nebo pozastavení vašeho účtu.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Řekněte nám, co si myslíte

Ohodnoťte, jak je tato stránka užitečná je a podělte se s námi o své názory: