Naše obsahové zásady a zásady ohledně chování pomáhají zajistit bezproblémové prostředí uživatelům i vydavatelům. Aby se obsah mohl zobrazovat ve Zprávách Google nebo na zpravodajských platformách, musí splňovat doporučené postupy pro stránky s články a nesmí porušovat obecné zásady Vyhledávání Google, zásady ohledně spamu ve Vyhledávání Google nebo tyto zásady pro funkce Vyhledávání:

 • Nebezpečný obsah
 • Klamavé postupy
 • Obtěžující obsah
 • Nenávistný obsah
 • Zmanipulovaná média
 • Lékařský obsah
 • Sexuálně explicitní obsah
 • Násilný extremistický obsah
 • Násilný a krvavý obsah
 • Vulgární jazyk a výrazy

Zprávy Google mají také tyto zásady pro konkrétní funkce:

Reklamy a sponzorovaný obsah

Inzerce a jiného placeného propagačního materiálu by na stránkách nemělo být víc než vašeho obsahu. Nedovolujeme publikování obsahu, který se nepravdivě vydává za nezávislý redakční obsah, a přitom se jedná o sponzorovaný materiál. O sponzorství musí být čtenáři jasně informováni – patří sem mimo jiné zájmy vlastníků nebo spřízněných subjektů, přijímání plateb nebo hmotná podpora. Téma sponzorovaného obsahu nesmí být zaměřeno na sponzora, aniž by o tom byli čtenáři jasně informováni.

Tip: Vydavatelé by se měli informovat o nových zásadách ohledně zneužívání reputace webů, které začnou platit 5. května 2024. Další informace najdete tady.

Zavádějící obsah

Nepovolujeme náhled obsahu, který se klamavě snaží přimět uživatele k interakci tím, že slibuje téma nebo příběh, který v následném obsahu není reflektován.

Transparentnost

Návštěvníci vašeho webu chtějí vědět, kdo píše a vydává obsah, který čtou, a všem těmto informacím chtějí důvěřovat. Z tohoto důvodu musí zpravodajské zdroje na Googlu jasně uvádět:

 • data a podtitulky se jménem autora,
 • informace o autorech, vydání a vydavatele,
 • informace o zaštiťující společnosti nebo síti,
 • Kontaktní údaje

Další informace o našich zásadách ohledně transparentnosti Zpráv Google

Pokud najdeme obsah nebo chování, které tyto zásady porušuje, můžeme ho odstranit z našich zpravodajských platforem. V případě opakovaného nebo závažného porušení zásad může příslušný web přijít o způsobilost k zobrazování na zpravodajských platformách.

Výjimku z těchto zásad můžeme učinit z uměleckých, vzdělávacích, historických, dokumentárních nebo vědeckých důvodů nebo v případě jiného významného přínosu pro veřejnost.

Tip: Tyto zásady se vztahují pouze na zpravodajské platformy. Obsah, který je pro zprávy nevhodný, se může nadále vyskytovat jinde ve Vyhledávání, pokud je v souladu se všemi příslušnými zásadami.

Zjištění ručně provedených zásahů proti vašemu zpravodajskému webu

Pokud váš web porušuje obsahové zásady Zpráv Google, v účtu Search Console v sekci „Zabezpečení a ručně provedené zásahy“ se mohou zobrazit ručně provedené zásahy proti vašemu webu.

Další informace o typech porušení zásad a o tom, jak je vyřešit