Léim chuig ábhar

Ionad Trédhearcachta

Foghlaim faoi bheartais ar fud Google

Léaráid de dheilbhíní táirge cáiliúla Google, iad ar fithis thart ar lógó Google leis an éiceachóras fairsing a chur in iúl.

Ár gcuid táirgí a dhéanamh sábháilte, sin an chéad bheart a dhéanaimid lenár misean maidir le faisnéis a dhéanamh inrochtana agus úsáideach ar fud an domhain a fhíorú. Fiosraigh ár nIonad Trédhearcachta chun tuiscint a fháil ar na beartais a choinníonn úsáideoirí slán ó dhochar agus ó mhí-úsáid, chomh maith le faisnéis faoin gcaoi a ndéanaimid na beartais sin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Bearta a dhéanamh le sábháilteacht ar idirlíon uile a chinntiú

5.2B
Cuireadh bac ar drochfhógraí

In 2022, chuireamar bac ar billeanan drochfhógraí thar tháirgí Google chun úsáideoirí a chosaint ó chamscéimeanna.1

11M
Baineadh físeáin YouTube

Baineadh níos mó ná 11M físeán sa dara leath 2022 de bharr gur sháraigh siad ár dTreoirlínte Pobail.2

437K
URLanna dí-innéacsaithe

Sa dara leath de 2022 amháin, bhain muid níos mó ná 437,000 URL a tuairiscíodh le haghaidh CSAM ó thorthaí Cuardaigh Google.3

Beartas ar fud Google

Éiceachóras digiteach fónta a chaomhnú

Téann na billiúin daoine i muinín Google gach lá le haghaidh faisnéise agus taithí ar líne atá iontaofa agus ar ardchaighdeán. Glacaimid go dáiríre lenár bhfreagracht cloí le hardchaighdeán ár gcuid táirgí agus seirbhísí agus muinín úsáideoirí ionainn a chothú. Tá ár gcuid téarmaí seirbhíse, polasaithe táirgí, polasaithe forbróirí agus treoirlínte pobail ann le húsáideoirí a choinneáil slán agus muid ag déanamh ár ndícheall lenár misean a fhíorú.

Triúr ag obair le chéile ar ríomhaire glúine le lógó táirgí de chuid Google timpeall orthu mar léiriú ar éiceachóras Google.
Triúr ag obair le chéile ar ríomhaire glúine le lógó táirgí de chuid Google timpeall orthu mar léiriú ar éiceachóras Google.
Éiceachóras digiteach fónta a chaomhnú

Téann na billiúin daoine i muinín Google gach lá le haghaidh faisnéise agus taithí ar líne atá iontaofa agus ar ardchaighdeán. Glacaimid go dáiríre lenár bhfreagracht cloí le hardchaighdeán ár gcuid táirgí agus seirbhísí agus muinín úsáideoirí ionainn a chothú. Tá ár gcuid téarmaí seirbhíse, polasaithe táirgí, polasaithe forbróirí agus treoirlínte pobail ann le húsáideoirí a choinneáil slán agus muid ag déanamh ár ndícheall lenár misean a fhíorú.

Colláis d’íomhánna a léiríonn 2 fhear i mbun oibre in oifig, pictiúr gar-amhairc de dhaoine ag obair le chéile ar ríomhaire glúine, agus deilbhín mar léiriú ar fhoirne.
Foirne a dhíriú ar iontaoibh agus ar shábháilteacht

Déanaimid infheistíocht i dtaighde agus i dteicneolaíocht le tuiscint a fháil ar na dóigheanna ar féidir mí-úsáid a bhaint as ár gcuid táirgí agus seirbhísí, agus le rioscaí féideartha a mhaolú Bíonn ár gcuid foirne ag obair go tréan le polasaithe agus caighdeáin inscálaithe atá bunaithe ar shonraí a chruthú agus a chur i bhfeidhm, rud a chosnaíonn ár gcuid úsáideoirí trína chinntiú go n-úsáidtear ár gcuid táirgí agus seirbhísí ar bhealach freagrach.

Colláis d’íomhánna a léiríonn 2 fhear i mbun oibre in oifig, pictiúr gar-amhairc de dhaoine ag obair le chéile ar ríomhaire glúine, agus deilbhín mar léiriú ar fhoirne.
Foirne a dhíriú ar iontaoibh agus ar shábháilteacht

Déanaimid infheistíocht i dtaighde agus i dteicneolaíocht le tuiscint a fháil ar na dóigheanna ar féidir mí-úsáid a bhaint as ár gcuid táirgí agus seirbhísí, agus le rioscaí féideartha a mhaolú Bíonn ár gcuid foirne ag obair go tréan le polasaithe agus caighdeáin inscálaithe atá bunaithe ar shonraí a chruthú agus a chur i bhfeidhm, rud a chosnaíonn ár gcuid úsáideoirí trína chinntiú go n-úsáidtear ár gcuid táirgí agus seirbhísí ar bhealach freagrach.

Cosc a chur le dochar agus le mí-úsáid inár gcuid táirgí uile

Tiomantas don trédhearcacht

Faigh tuilleadh amach faoi conas a eisímid go rialta faisnéis faoi iarratais rialtais chun ábhar a bhaint, chomh maith leis na gníomhartha a dhéanaimid chun ár n-úsáideoirí agus ár n-ardáin a chosaint ó ábhar a sháraíonn ár bpolasaí nó ár ndlíthe áitiúla Chomh maith leis sin foghlaim conas a oibríonn moltaí ábhair thar tháirgí agus seirbhísí Google.

Tiomantas don trédhearcacht

Faigh tuilleadh amach faoi conas a eisímid go rialta faisnéis faoi iarratais rialtais chun ábhar a bhaint, chomh maith leis na gníomhartha a dhéanaimid chun ár n-úsáideoirí agus ár n-ardáin a chosaint ó ábhar a sháraíonn ár bpolasaí nó ár ndlíthe áitiúla Chomh maith leis sin foghlaim conas a oibríonn moltaí ábhair thar tháirgí agus seirbhísí Google.

Uirlisí le haghaidh aiseolas ábhair, tuairiscithe agus achomharc

Aimsigh uirlisí cabhracha chun aiseolas a thabhairt faoi ábhar, rudaí a thuairisciú agus achomharc a dhéanamh ar ghníomhartha forfheidhmithe áirithe. Faigh tuilleadh faisnéise chomh maith maidir lenár gcláir chomhpháirtíochta atá tiomanta do chomhrac dochar ar fud an Ghréasáin.

Taispeánann colláis íomhánna lámha mná ar ríomhaire glúine, deilbhín fógra sáraithe agus cnaipe achomhairc.
Taispeánann colláis íomhánna lámha mná ar ríomhaire glúine, deilbhín fógra sáraithe agus cnaipe achomhairc.
Uirlisí le haghaidh aiseolas ábhair, tuairiscithe agus achomharc

Aimsigh uirlisí cabhracha chun aiseolas a thabhairt faoi ábhar, rudaí a thuairisciú agus achomharc a dhéanamh ar ghníomhartha forfheidhmithe áirithe. Faigh tuilleadh faisnéise chomh maith maidir lenár gcláir chomhpháirtíochta atá tiomanta do chomhrac dochar ar fud an Ghréasáin.

Cuir aithne ar ár gcuid ceannairí