Léim chuig ábhar

Rannpháirtíocht Taighdeora

Tá caidreamh láidir le hollscoileanna agus le hinstitiúidí taighde ag croílár gach rud a ndéanaimid ag Google. Chun an comhoibriú sin a chothú, riaraimid cláir éagsúla a sholáthraíonn acmhainní agus tacaíocht do na pobail taighde acadúla agus sheachtracha. Soláthraímid sonraí, uirlisí agus foilseacháin do thaighdeoirí, tá cláir taighdeora againn a d'fhéadfadh taighdeoirí roghnaithe a chur i bhfeidhm, agus cuirimid roinnt tionscnamh for-rochtana ar fáil chomh maith.

Sonraí, Uirlisí agus Foilseacháin

Cuireann Google réimse leathan sonraí, foilseachán agus uirlisí ar fáil do thaighdeoirí atá ag déanamh staidéir ar shábháilteacht dhigiteach agus ar rioscaí ar líne.

Sonraí, Uirlisí agus Foilseacháin Sábháilteachta Idirlín
do Thaighdeoirí

Tuairisc Thrédhearcachta Google

Ar shuíomh gréasáin Google Transparency Report, comhroinnimid tuairiscí agus sonraí a thugann léargas ar an gcaoi a dtéann polasaithe agus gníomhartha rialtais agus corparáidí i bhfeidhm ar phríobháideachas, ar shlándáil agus ar rochtain ar fhaisnéis. Ina measc seo tá iarratais rialtais chun ábhar a bhaint, iarratais chun ábhar a dhíliostú faoi dhlí príobháideachais na hEorpa, díliostáil ábhair mar gheall ar chóipcheart agus Tuairisc Thrédhearcachta VLOSE/VLOP faoi Ghníomh an Aontais Eorpaigh um Sheirbhísí Digiteacha (EU DSA)

Tuairisc Thrédhearcachta Google

Ar shuíomh gréasáin Google Transparency Report, comhroinnimid tuairiscí agus sonraí a thugann léargas ar an gcaoi a dtéann polasaithe agus gníomhartha rialtais agus corparáidí i bhfeidhm ar phríobháideachas, ar shlándáil agus ar rochtain ar fhaisnéis. Ina measc seo tá iarratais rialtais chun ábhar a bhaint, iarratais chun ábhar a dhíliostú faoi dhlí príobháideachais na hEorpa, díliostáil ábhair mar gheall ar chóipcheart agus Tuairisc Thrédhearcachta VLOSE/VLOP faoi Ghníomh an Aontais Eorpaigh um Sheirbhísí Digiteacha (EU DSA)

Sonraí, Uirlisí agus Foilseacháin eile do Thaighdeoirí

Acmhainní Taighde Google

Cuirimid uirlisí agus tacair sonraí ar fáil don phobal taighde níos leithne agus é mar aidhm againn éiceachóras níos comhoibríche a thógáil.

Google Trends

Ligeann Google Trends duit iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil á chuardach ag an domhan.

Faigh léargas ar phatrúin chuardaigh, ó 2004 suas go dtí trí nóiméad ó shin (fíor-am). Is féidir le taighdeoirí na sonraí seo a úsáid chun spéis chuardaigh in ábhar ar leith, in áit ar leith agus ag am ar leith, a thomhas. Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar API Google Trends mar Thaighdeoir, líon an fhoirm anseo.

Dataset Search

Is inneall cuardaigh é Dataset Search le haghaidh tacair sonraí. Ag baint úsáid as cuardach eochairfhocail simplí, is féidir le húsáideoirí teacht ar thacair sonraí a óstáiltear sna mílte stórlanna ar fud an Ghréasáin. De réir mar a úsáideann níos mó stórlann tacar sonraí caighdeáin schema.org agus caighdeáin chomhchosúla chun cur síos a dhéanamh ar a gcuid tacar sonraí, leanfaidh éagsúlacht agus clúdach na dtacar sonraí a aimsíonn úsáideoirí in Dataset Search ag fás.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Tá dhá uirlis sna hUirlisí Seiceála Fíricí: Fact Check Explorer agus Fact Check Markup Tool. Tá sé mar aidhm ag an dá uirlis obair seiceálaithe fíricí, iriseoirí agus taighdeoirí a éascú

Data Commons

Tá sé mar aidhm ag Data Commons sonraí poiblí uile an domhain a eagrú agus iad a dhéanamh inrochtana agus úsáideach go huilíoch. Déanann Data Commons graf amháin a shintéisiú ó fhoinsí sonraí éagsúla. Nascann sé tagairtí do na heintitis chéanna (amhail cathracha, contaetha, eagraíochtaí, srl.) thar thacair sonraí éagsúla le nóid ar an ngraf, ionas gur féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí faoi eintiteas ar leith atá comhbhailithe ó fhoinsí éagsúla gan sonraí a ghlanadh nó a cheangal. Tá súil againn go mbeidh na sonraí atá in Data Commons úsáideach do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhíograiseoirí i ndisciplíní éagsúla.

Google Scholar

Soláthraíonn Google Scholar bealach simplí chun litríocht scolártha a chuardach go ginearálta. Is féidir le duine ar bith cuardach a dhéanamh ar réimse leathan disciplíní agus foinsí agus is féidir le taighdeoirí próifílí a dhéanamh freisin a léiríonn a gcuid oibre féin.

Roghnaigh topaic

Acmhainní Taighde Google

Acmhainní Taighde Google

Cuirimid uirlisí agus tacair sonraí ar fáil don phobal taighde níos leithne agus é mar aidhm againn éiceachóras níos comhoibríche a thógáil.

Google Trends

Ligeann Google Trends duit iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil á chuardach ag an domhan.

Faigh léargas ar phatrúin chuardaigh, ó 2004 suas go dtí trí nóiméad ó shin (fíor-am). Is féidir le taighdeoirí na sonraí seo a úsáid chun spéis chuardaigh in ábhar ar leith, in áit ar leith agus ag am ar leith, a thomhas. Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar API Google Trends mar Thaighdeoir, líon an fhoirm anseo.

Dataset Search

Is inneall cuardaigh é Dataset Search le haghaidh tacair sonraí. Ag baint úsáid as cuardach eochairfhocail simplí, is féidir le húsáideoirí teacht ar thacair sonraí a óstáiltear sna mílte stórlanna ar fud an Ghréasáin. De réir mar a úsáideann níos mó stórlann tacar sonraí caighdeáin schema.org agus caighdeáin chomhchosúla chun cur síos a dhéanamh ar a gcuid tacar sonraí, leanfaidh éagsúlacht agus clúdach na dtacar sonraí a aimsíonn úsáideoirí in Dataset Search ag fás.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Tá dhá uirlis sna hUirlisí Seiceála Fíricí: Fact Check Explorer agus Fact Check Markup Tool. Tá sé mar aidhm ag an dá uirlis obair seiceálaithe fíricí, iriseoirí agus taighdeoirí a éascú

Data Commons

Tá sé mar aidhm ag Data Commons sonraí poiblí uile an domhain a eagrú agus iad a dhéanamh inrochtana agus úsáideach go huilíoch. Déanann Data Commons graf amháin a shintéisiú ó fhoinsí sonraí éagsúla. Nascann sé tagairtí do na heintitis chéanna (amhail cathracha, contaetha, eagraíochtaí, srl.) thar thacair sonraí éagsúla le nóid ar an ngraf, ionas gur féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí faoi eintiteas ar leith atá comhbhailithe ó fhoinsí éagsúla gan sonraí a ghlanadh nó a cheangal. Tá súil againn go mbeidh na sonraí atá in Data Commons úsáideach do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhíograiseoirí i ndisciplíní éagsúla.

Google Scholar

Soláthraíonn Google Scholar bealach simplí chun litríocht scolártha a chuardach go ginearálta. Is féidir le duine ar bith cuardach a dhéanamh ar réimse leathan disciplíní agus foinsí agus is féidir le taighdeoirí próifílí a dhéanamh freisin a léiríonn a gcuid oibre féin.

Google Trends

Acmhainní Taighde Google

Cuirimid uirlisí agus tacair sonraí ar fáil don phobal taighde níos leithne agus é mar aidhm againn éiceachóras níos comhoibríche a thógáil.

Google Trends

Ligeann Google Trends duit iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil á chuardach ag an domhan.

Faigh léargas ar phatrúin chuardaigh, ó 2004 suas go dtí trí nóiméad ó shin (fíor-am). Is féidir le taighdeoirí na sonraí seo a úsáid chun spéis chuardaigh in ábhar ar leith, in áit ar leith agus ag am ar leith, a thomhas. Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar API Google Trends mar Thaighdeoir, líon an fhoirm anseo.

Dataset Search

Is inneall cuardaigh é Dataset Search le haghaidh tacair sonraí. Ag baint úsáid as cuardach eochairfhocail simplí, is féidir le húsáideoirí teacht ar thacair sonraí a óstáiltear sna mílte stórlanna ar fud an Ghréasáin. De réir mar a úsáideann níos mó stórlann tacar sonraí caighdeáin schema.org agus caighdeáin chomhchosúla chun cur síos a dhéanamh ar a gcuid tacar sonraí, leanfaidh éagsúlacht agus clúdach na dtacar sonraí a aimsíonn úsáideoirí in Dataset Search ag fás.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Tá dhá uirlis sna hUirlisí Seiceála Fíricí: Fact Check Explorer agus Fact Check Markup Tool. Tá sé mar aidhm ag an dá uirlis obair seiceálaithe fíricí, iriseoirí agus taighdeoirí a éascú

Data Commons

Tá sé mar aidhm ag Data Commons sonraí poiblí uile an domhain a eagrú agus iad a dhéanamh inrochtana agus úsáideach go huilíoch. Déanann Data Commons graf amháin a shintéisiú ó fhoinsí sonraí éagsúla. Nascann sé tagairtí do na heintitis chéanna (amhail cathracha, contaetha, eagraíochtaí, srl.) thar thacair sonraí éagsúla le nóid ar an ngraf, ionas gur féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí faoi eintiteas ar leith atá comhbhailithe ó fhoinsí éagsúla gan sonraí a ghlanadh nó a cheangal. Tá súil againn go mbeidh na sonraí atá in Data Commons úsáideach do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhíograiseoirí i ndisciplíní éagsúla.

Google Scholar

Soláthraíonn Google Scholar bealach simplí chun litríocht scolártha a chuardach go ginearálta. Is féidir le duine ar bith cuardach a dhéanamh ar réimse leathan disciplíní agus foinsí agus is féidir le taighdeoirí próifílí a dhéanamh freisin a léiríonn a gcuid oibre féin.

Dataset Search

Acmhainní Taighde Google

Cuirimid uirlisí agus tacair sonraí ar fáil don phobal taighde níos leithne agus é mar aidhm againn éiceachóras níos comhoibríche a thógáil.

Google Trends

Ligeann Google Trends duit iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil á chuardach ag an domhan.

Faigh léargas ar phatrúin chuardaigh, ó 2004 suas go dtí trí nóiméad ó shin (fíor-am). Is féidir le taighdeoirí na sonraí seo a úsáid chun spéis chuardaigh in ábhar ar leith, in áit ar leith agus ag am ar leith, a thomhas. Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar API Google Trends mar Thaighdeoir, líon an fhoirm anseo.

Dataset Search

Is inneall cuardaigh é Dataset Search le haghaidh tacair sonraí. Ag baint úsáid as cuardach eochairfhocail simplí, is féidir le húsáideoirí teacht ar thacair sonraí a óstáiltear sna mílte stórlanna ar fud an Ghréasáin. De réir mar a úsáideann níos mó stórlann tacar sonraí caighdeáin schema.org agus caighdeáin chomhchosúla chun cur síos a dhéanamh ar a gcuid tacar sonraí, leanfaidh éagsúlacht agus clúdach na dtacar sonraí a aimsíonn úsáideoirí in Dataset Search ag fás.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Tá dhá uirlis sna hUirlisí Seiceála Fíricí: Fact Check Explorer agus Fact Check Markup Tool. Tá sé mar aidhm ag an dá uirlis obair seiceálaithe fíricí, iriseoirí agus taighdeoirí a éascú

Data Commons

Tá sé mar aidhm ag Data Commons sonraí poiblí uile an domhain a eagrú agus iad a dhéanamh inrochtana agus úsáideach go huilíoch. Déanann Data Commons graf amháin a shintéisiú ó fhoinsí sonraí éagsúla. Nascann sé tagairtí do na heintitis chéanna (amhail cathracha, contaetha, eagraíochtaí, srl.) thar thacair sonraí éagsúla le nóid ar an ngraf, ionas gur féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí faoi eintiteas ar leith atá comhbhailithe ó fhoinsí éagsúla gan sonraí a ghlanadh nó a cheangal. Tá súil againn go mbeidh na sonraí atá in Data Commons úsáideach do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhíograiseoirí i ndisciplíní éagsúla.

Google Scholar

Soláthraíonn Google Scholar bealach simplí chun litríocht scolártha a chuardach go ginearálta. Is féidir le duine ar bith cuardach a dhéanamh ar réimse leathan disciplíní agus foinsí agus is féidir le taighdeoirí próifílí a dhéanamh freisin a léiríonn a gcuid oibre féin.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Acmhainní Taighde Google

Cuirimid uirlisí agus tacair sonraí ar fáil don phobal taighde níos leithne agus é mar aidhm againn éiceachóras níos comhoibríche a thógáil.

Google Trends

Ligeann Google Trends duit iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil á chuardach ag an domhan.

Faigh léargas ar phatrúin chuardaigh, ó 2004 suas go dtí trí nóiméad ó shin (fíor-am). Is féidir le taighdeoirí na sonraí seo a úsáid chun spéis chuardaigh in ábhar ar leith, in áit ar leith agus ag am ar leith, a thomhas. Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar API Google Trends mar Thaighdeoir, líon an fhoirm anseo.

Dataset Search

Is inneall cuardaigh é Dataset Search le haghaidh tacair sonraí. Ag baint úsáid as cuardach eochairfhocail simplí, is féidir le húsáideoirí teacht ar thacair sonraí a óstáiltear sna mílte stórlanna ar fud an Ghréasáin. De réir mar a úsáideann níos mó stórlann tacar sonraí caighdeáin schema.org agus caighdeáin chomhchosúla chun cur síos a dhéanamh ar a gcuid tacar sonraí, leanfaidh éagsúlacht agus clúdach na dtacar sonraí a aimsíonn úsáideoirí in Dataset Search ag fás.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Tá dhá uirlis sna hUirlisí Seiceála Fíricí: Fact Check Explorer agus Fact Check Markup Tool. Tá sé mar aidhm ag an dá uirlis obair seiceálaithe fíricí, iriseoirí agus taighdeoirí a éascú

Data Commons

Tá sé mar aidhm ag Data Commons sonraí poiblí uile an domhain a eagrú agus iad a dhéanamh inrochtana agus úsáideach go huilíoch. Déanann Data Commons graf amháin a shintéisiú ó fhoinsí sonraí éagsúla. Nascann sé tagairtí do na heintitis chéanna (amhail cathracha, contaetha, eagraíochtaí, srl.) thar thacair sonraí éagsúla le nóid ar an ngraf, ionas gur féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí faoi eintiteas ar leith atá comhbhailithe ó fhoinsí éagsúla gan sonraí a ghlanadh nó a cheangal. Tá súil againn go mbeidh na sonraí atá in Data Commons úsáideach do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhíograiseoirí i ndisciplíní éagsúla.

Google Scholar

Soláthraíonn Google Scholar bealach simplí chun litríocht scolártha a chuardach go ginearálta. Is féidir le duine ar bith cuardach a dhéanamh ar réimse leathan disciplíní agus foinsí agus is féidir le taighdeoirí próifílí a dhéanamh freisin a léiríonn a gcuid oibre féin.

Data Commons

Acmhainní Taighde Google

Cuirimid uirlisí agus tacair sonraí ar fáil don phobal taighde níos leithne agus é mar aidhm againn éiceachóras níos comhoibríche a thógáil.

Google Trends

Ligeann Google Trends duit iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil á chuardach ag an domhan.

Faigh léargas ar phatrúin chuardaigh, ó 2004 suas go dtí trí nóiméad ó shin (fíor-am). Is féidir le taighdeoirí na sonraí seo a úsáid chun spéis chuardaigh in ábhar ar leith, in áit ar leith agus ag am ar leith, a thomhas. Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar API Google Trends mar Thaighdeoir, líon an fhoirm anseo.

Dataset Search

Is inneall cuardaigh é Dataset Search le haghaidh tacair sonraí. Ag baint úsáid as cuardach eochairfhocail simplí, is féidir le húsáideoirí teacht ar thacair sonraí a óstáiltear sna mílte stórlanna ar fud an Ghréasáin. De réir mar a úsáideann níos mó stórlann tacar sonraí caighdeáin schema.org agus caighdeáin chomhchosúla chun cur síos a dhéanamh ar a gcuid tacar sonraí, leanfaidh éagsúlacht agus clúdach na dtacar sonraí a aimsíonn úsáideoirí in Dataset Search ag fás.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Tá dhá uirlis sna hUirlisí Seiceála Fíricí: Fact Check Explorer agus Fact Check Markup Tool. Tá sé mar aidhm ag an dá uirlis obair seiceálaithe fíricí, iriseoirí agus taighdeoirí a éascú

Data Commons

Tá sé mar aidhm ag Data Commons sonraí poiblí uile an domhain a eagrú agus iad a dhéanamh inrochtana agus úsáideach go huilíoch. Déanann Data Commons graf amháin a shintéisiú ó fhoinsí sonraí éagsúla. Nascann sé tagairtí do na heintitis chéanna (amhail cathracha, contaetha, eagraíochtaí, srl.) thar thacair sonraí éagsúla le nóid ar an ngraf, ionas gur féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí faoi eintiteas ar leith atá comhbhailithe ó fhoinsí éagsúla gan sonraí a ghlanadh nó a cheangal. Tá súil againn go mbeidh na sonraí atá in Data Commons úsáideach do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhíograiseoirí i ndisciplíní éagsúla.

Google Scholar

Soláthraíonn Google Scholar bealach simplí chun litríocht scolártha a chuardach go ginearálta. Is féidir le duine ar bith cuardach a dhéanamh ar réimse leathan disciplíní agus foinsí agus is féidir le taighdeoirí próifílí a dhéanamh freisin a léiríonn a gcuid oibre féin.

Google Scholar

Acmhainní Taighde Google

Cuirimid uirlisí agus tacair sonraí ar fáil don phobal taighde níos leithne agus é mar aidhm againn éiceachóras níos comhoibríche a thógáil.

Google Trends

Ligeann Google Trends duit iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil á chuardach ag an domhan.

Faigh léargas ar phatrúin chuardaigh, ó 2004 suas go dtí trí nóiméad ó shin (fíor-am). Is féidir le taighdeoirí na sonraí seo a úsáid chun spéis chuardaigh in ábhar ar leith, in áit ar leith agus ag am ar leith, a thomhas. Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar API Google Trends mar Thaighdeoir, líon an fhoirm anseo.

Dataset Search

Is inneall cuardaigh é Dataset Search le haghaidh tacair sonraí. Ag baint úsáid as cuardach eochairfhocail simplí, is féidir le húsáideoirí teacht ar thacair sonraí a óstáiltear sna mílte stórlanna ar fud an Ghréasáin. De réir mar a úsáideann níos mó stórlann tacar sonraí caighdeáin schema.org agus caighdeáin chomhchosúla chun cur síos a dhéanamh ar a gcuid tacar sonraí, leanfaidh éagsúlacht agus clúdach na dtacar sonraí a aimsíonn úsáideoirí in Dataset Search ag fás.

Uirlisí Seiceála Fíricí Google

Tá dhá uirlis sna hUirlisí Seiceála Fíricí: Fact Check Explorer agus Fact Check Markup Tool. Tá sé mar aidhm ag an dá uirlis obair seiceálaithe fíricí, iriseoirí agus taighdeoirí a éascú

Data Commons

Tá sé mar aidhm ag Data Commons sonraí poiblí uile an domhain a eagrú agus iad a dhéanamh inrochtana agus úsáideach go huilíoch. Déanann Data Commons graf amháin a shintéisiú ó fhoinsí sonraí éagsúla. Nascann sé tagairtí do na heintitis chéanna (amhail cathracha, contaetha, eagraíochtaí, srl.) thar thacair sonraí éagsúla le nóid ar an ngraf, ionas gur féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí faoi eintiteas ar leith atá comhbhailithe ó fhoinsí éagsúla gan sonraí a ghlanadh nó a cheangal. Tá súil againn go mbeidh na sonraí atá in Data Commons úsáideach do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhíograiseoirí i ndisciplíní éagsúla.

Google Scholar

Soláthraíonn Google Scholar bealach simplí chun litríocht scolártha a chuardach go ginearálta. Is féidir le duine ar bith cuardach a dhéanamh ar réimse leathan disciplíní agus foinsí agus is féidir le taighdeoirí próifílí a dhéanamh freisin a léiríonn a gcuid oibre féin.

Foghlaim faoin
gClár Taighdeora

Tugann an Clár Taighdeora acmhainní do thaighdeoirí cáilithe chun tuiscint an phobail ar sheirbhísí Google áirithe agus a dtionchar a chur chun cinn.

Faigh amach Conas Cáiliú

Is féidir le taighdeoirí cáilitheacha ó dhisciplíní éagsúla iarratas a dhéanamh chun rochtain a fháil ar shonraí ó Google Maps, Google Play, Cuardach Google, Google Shopping agus YouTube chun staidéar a dhéanamh ar na hardáin sin ó raon leathan dearcthaí agus creataí taighde. Níl an clár seo ar fáil faoi láthair ach amháin do thaighdeoirí atá lonnaithe san Aontas Eorpach (AE) agus d'fhéadfaí é a leathnú amach anseo. Ba chóir do thaighdeoirí a bhfuil suim acu i dtacair sonraí agus uirlisí taighde eile a sholáthraíonn Google cuairt a thabhairt ar Google Research

An Chaoi a nOibríonn an Clár

Uimhir a haon i ndeilbhín ciorclach.

Deimhnigh d'incháilitheacht leis na hardáin ábhartha

Uimhir a dó i ndeilbhín ciorclach.

Cuir isteach d'iarratas (Tá Cuntas Google ag teastáil)

Uimhir a trí i ndeilbhín ciorclach.

Má cheadaítear é, faigh rochtain ar an uirlis nó ar na huirlisí a bhaineann le do thaighde

Déan athbhreithniú ar na Ceanglais Incháilitheachta

Taighdeoirí cáilitheacha:

  • tá siad cleamhnaithe le comhlachtaí, eagraíochtaí agus comhlachais neamhbhrabúis;
  • tá siad neamhspleách ar shainleasanna tráchtála;
  • nochtann siad maoiniú a gcuid taighde ina n-iarratas;
  • tá siad in ann ceanglais shonracha slándála agus rúndachta sonraí a chomhlíonadh a chomhfhreagraíonn do gach iarratas, agus sonraí pearsanta a chosaint;
  • mionsonraíonn siad ina n-iarratas na bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla atá curtha i bhfeidhm acu chun ceanglais slándála agus rúndachta sonraí a chomhlíonadh;
  • léiríonn siad ina n-iarratas go bhfuil gá lena rochtain ar shonraí agus leis na hachair ama a iarrtar chun críocha a dtaighde, agus go bhfuil siad comhréireach leo;
  • léiríonn siad ina n-iarratas go gcuideoidh torthaí ionchais a dtaighde le brath, sainaithint agus tuiscint ar thionchair na seirbhísí san Aontas Eorpach, agus leis an measúnú ar leordhóthanacht, éifeachtúlacht agus tionchair na mbeart maolaithe riosca gaolmhar san Aontas Eorpach.

Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh ceanglais cháilitheachta bhreise a bheith ag foirne ardáin aonair thar na cinn atá liostaithe anseo.

Cláir Taighdeora Eile

Clár Taighdeora YouTube

Tá YouTube ag tabhairt sonraí, uirlisí agus tacaíocht do thaighdeoirí acadúla incháilithe ar fud an domhain chun tuiscint an phobail ar ardán YouTube agus ar a thionchar a chur chun cinn.

For-rochtain

Riaraimid cláir for-rochtana éagsúla a chuireann tacaíocht ar fáil do na pobail taighde acadúla agus sheachtracha

Dámhachtainí

Imeachtaí

Tá foirne Google ag obair ar fud príobháideachais, slándála, freagracht ábhair agus sábháilteacht teaghlaigh ar fud an domhain. Cabhraíonn na Google Safety Engineering Centers atá againn in Munich, i mBaile Átha Cliath agus in Málaga leis an obair sábháilteachta Idirlín seo a threorú, faoi stiúir foirne innealtóirí, speisialtóirí beartais agus saineolaithe ábhair a bhfuil taithí acu. Trínár líonra lárionad, comhoibrímid agus comhroinnimid an obair seo le taighdeoirí, lucht déanta beartas agus rialtóirí.

Mar chuid den obair seo déantar imeachtaí rialta a reáchtáil don lucht féachana seo ar thopaicí amhail Slándáil agus Sábháilteacht Leanaí [m.sh. grianghraif]

Go sonrach do thaighdeoirí, eagraímid imeachtaí ina gcomhoibríonn ár dtaighdeoirí leis an bpobal acadúil, amhail ár gceardlann ar Úsáideoirí i mBaol agus ár Lá Taighde IS sa Fhrainc, a dhírigh go hiomlán ar thaighde Príobháideachais, Sábháilteachta agus Slándála IS.

Imeachtaí

Tá foirne Google ag obair ar fud príobháideachais, slándála, freagracht ábhair agus sábháilteacht teaghlaigh ar fud an domhain. Cabhraíonn na Google Safety Engineering Centers atá againn in Munich, i mBaile Átha Cliath agus in Málaga leis an obair sábháilteachta Idirlín seo a threorú, faoi stiúir foirne innealtóirí, speisialtóirí beartais agus saineolaithe ábhair a bhfuil taithí acu. Trínár líonra lárionad, comhoibrímid agus comhroinnimid an obair seo le taighdeoirí, lucht déanta beartas agus rialtóirí.

Mar chuid den obair seo déantar imeachtaí rialta a reáchtáil don lucht féachana seo ar thopaicí amhail Slándáil agus Sábháilteacht Leanaí [m.sh. grianghraif]

Go sonrach do thaighdeoirí, eagraímid imeachtaí ina gcomhoibríonn ár dtaighdeoirí leis an bpobal acadúil, amhail ár gceardlann ar Úsáideoirí i mBaol agus ár Lá Taighde IS sa Fhrainc, a dhírigh go hiomlán ar thaighde Príobháideachais, Sábháilteachta agus Slándála IS.