Léim chuig ábhar

Gníomhú chun sábháilteacht a chothabháil

Chun mí-úsáid agus díobháil dár gcuid táirgí agus seirbhísí a chosc, fanaimid réamhghníomhach agus airdeallach. Déanaimid cúram ar leith a thuiscint nuair a d’fhéadfadh úsáideoirí a bheith an-leochaileach agus gníomhaímid nuair a bhíonn mí-úsáid i láthair.

Forfheidhmiú a thuiscint

Na cineálacha gníomhartha forfheidhmithe

Chun tacú le cáilíocht faisnéise agus ábhair ar ár gcuid táirgí agus seirbhísí, déanaimid raon leathan gníomhartha forfheidhmithe chun eispéireas iontaofa a chothú do chách. Bíonn difríocht idir gníomhartha forfheidhmithe ó tháirge go táirge. Foghlaim tuilleadh faoi chineálacha éagsúla gníomhartha forfheidhmithe a d’fhéadfaimis a dhéanamh nuair a sháraíonn píosa ábhair ár bpolasaithe.

Gníomhaíochtaí ábhair

Luach airgid a bhaint

D’fhéadfaimis teorainn a chur leis na deiseanna déanaimh brabúis do phíosa áirithe ábhair.

Srianta

D’fhéadfadh roinnt táirgí úsáid a bhaint as fógraí scáineacha roimh ábhar nó geataíocht o thaobh na haoise chun páistí a chosaint ó ábhar do dhaoine fásta.

Bainte

Baintear an rochtain as gach duine ar an ábhar agus scriostar é go hiomlán ón táirge nó ón tseirbhís.

Foghlaim faoin mbealach a n-oibrímid le saineolaithe le dul i ngleic le dochar ar líne

Aiseolas agus Tuairisciú Ábhair

Tá comhoibriú ríthábhachtach maidir le forfheidhmiú

Chun díobháil atá ag teacht chun cinn a aithint agus conas a théann ár bpolasaithe i ngleic léi, is minic a ionchorpraímid ionchur saineolaithe, ionchur na gcomharthóirí tosaíochta agus aiseolas úsáideoirí.

Tá comhoibriú ríthábhachtach maidir le forfheidhmiú

Chun díobháil atá ag teacht chun cinn a aithint agus conas a théann ár bpolasaithe i ngleic léi, is minic a ionchorpraímid ionchur saineolaithe, ionchur na gcomharthóirí tosaíochta agus aiseolas úsáideoirí.

Cur chuige maidir le tuairisciú agus aiseolas ó úsáideoirí
Aiseolas ó úsáideoirí a ionchorprú

Tá úsáideoirí in ann aiseolas a thabhairt agus ábhar a thuairisciú ar fud ár dtáirgí, ach ní ráthaíonn sé seo baint nó aon ghníomh eile ar son Google.

Deilbhín brataí

Má fheiceann tú ábhar laistigh de Tháirge Google atá sáraitheach

Deilbhín tuairiscithe

Cuir ar an eolas muid trí thuairisc a chur isteach ar na modhanna cearta táirgí agus mionsonraí faoin sárú á thabhairt

Deilbhín blocála

Déanfaimid an t-ábhar a athbhreithniú agus déanfaimid aon ghníomh cuí

Aimsigh na huirlisí agus na foirmeacha le sárú a thuairisciú

Achomhairc

An deis achomharc a chur isteach

Is féidir le húsáideoirí achomharc a chur isteach ar shrianta ábhair agus cuntais i gcúinsí áirithe nuair a chreideann siad go bhfuil botún déanta againn.

Léiríonn guthán cliste maisithe tús an phróisis achomhairc maidir le hábhar a cuireadh bratach leis.
Léiríonn guthán cliste maisithe tús an phróisis achomhairc maidir le hábhar a cuireadh bratach leis.
An deis achomharc a chur isteach

Is féidir le húsáideoirí achomharc a chur isteach ar shrianta ábhair agus cuntais i gcúinsí áirithe nuair a chreideann siad go bhfuil botún déanta againn.

Próiseas achomharc

B'fhéidir go mbeidh úsáideoirí in ann achomharc a chur isteach a sheolfar lena athbhreithniú. Faigh tuilleadh faisnéise thíos ar phróisis achomhairc agus athbhreithnithe.

Deilbhín rabhaidh

Dá bhfaighfeá fógra nó ríomhphost maidir le sárú, seans maith go mbeadh deis agat achomharc a dhéanamh

Deilbhín stop

D'fhéadfadh sé go mbeifeá in ann achomharc a chur isteach le do chuid ábhair a chur ar ais arís nó le haon srian atá air a bhaint dá gcreidfeá gur bhotún a bheadh sa sárú nó dá ndéanfá an rud a chur ina cheart

Deilbhín díghlasála

Déanfaimid measúnú ar an achomharc agus cuirfimid toradh an achomhairc in iúl duit.

Aimsigh uirlisí agus foirmeacha le hachomharc a chur isteach