Léim chuig ábhar

Aimsigh uirlisí tuairiscithe & achomhairc

Chruthaigh muid leathanach tiomnaithe le cuidiú leat teacht ar bhealaí le hábhar dochrach a thuairisciú ar roinnt dár gcuid táirgí agus seirbhísí. Tá na huirlisí sin tábhachtach agus oibrímid go crua lena chinntiú go bhfuil siad i gceart.

Ábhar mí-oiriúnach a thuairisciú

Go minic, beidh an rogha tuairisciú a dhéanamh le fáil sa táirge nó seirbhís féin nó sna polasaithe ábhartha. Más féidir, má chuirtear an oiread faisnéise agus is féidir ar fáil dúinn, cabhrófar linn d'fhiosrúchán a imscrúdú. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le conas a chabhraímid leatsa, do theaghlach agus do ghléasanna a choinneáil sábháilte ar líne, tabhair cuairt ar an Lárionad Sábháilteachta.

Faigh foirmeacha tuairiscithe do tháirgí ar leith.

Foirmeacha tuairiscithe tábhachtacha eile

Ar lorg foirm nach bhfuil liostaithe anseo?

Téigh chuig ár gcuid beartas agus roghnaigh táirge le rochtain a fháil ar a fhoirm tuairiscithe.

Achomharc a iarraidh ar ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin

Is é atá mar aidhm lenár bpróiseas achomhairc próis chuí, éifeachtúlacht agus trédhearcacht a chinntiú d'úsáideoirí a bhfuil ár gcinntí forfheidhmithe á n-achomharc acu. Soláthraíonn táirgí difriúla modhanna difriúla chun achomharc a dhéanamh. Seans go mbeidh deis agat gníomh a dhéanamh ó d'fhógra sáraithe, agus soláthraímid liosta neamh-uileghabhálach d'fhoirmeacha achomhairc nasctha anseo. Déileálaimid le hiarratais a thagann isteach chomh tapa agus is féidir chun ceanglais a shoiléiriú agus chun cabhrú le húsáideoirí na gníomhaíochtaí a rinneadh i ndáil lena gcuntas a thuiscint.

Faigh foirmeacha achomhairc do tháirgí ar leith.

Foirmeacha achomhairc tábhachtacha eile

Foghlaim tuilleadh faoi chineálacha gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin

Léigh tuilleadh faoinár gcur chuige maidir le forfheidhmiú, tuairisciú, achomhairc, agus tuilleadh.