Preskočiť na obsah

Zdieľame náš proces vytvárania pravidiel

Neustále zlepšujeme naše stratégie vytvárania a presadzovania pravidiel, aby sme zaisťovali bezpečnosť používateľov.

Koláž obrázkov zobrazuje ikony bezpečného a zabezpečeného obsahu, muža pracujúceho v kancelárii a otca so synom hrajúcich videohry na gauči.
Prečo vytvárame pravidlá

Naše pravidlá (od pokynov pre komunitu až po zmluvné podmienky) formulujú účel a zamýšľané použitie daného produktu alebo služby.

Koláž obrázkov zobrazuje ikony bezpečného a zabezpečeného obsahu, muža pracujúceho v kancelárii a otca so synom hrajúcich videohry na gauči.
Prečo vytvárame pravidlá

Naše pravidlá (od pokynov pre komunitu až po zmluvné podmienky) formulujú účel a zamýšľané použitie daného produktu alebo služby.

Bezpečný dizajn

Náš proces tvorby pravidiel pozostáva zo 4 hlavných etáp:

Identifikácia nových trendov a bezpečnostných problémov

Tímy odborníkov Googlu podnikajú kroky, ktoré považujeme za najlepšie, a posudzujú nové problémy aj externú spätnú väzbu.

Zhromaždenie príkladov a identifikácia bežných tém

Kontrola dôkazov o škodlivých aktivitách, identifikácia bežných tém a zobrazenie podobných príkladov.

Vytvorenie noriem pre pravidlá a pokynov presadzovania

Prehodnotenie dosahu, zhodnotenie mechanizmov presadzovania a konzultácia s odborníkmi.

Prehodnotenie účinnosti a neustála kontrola

Spustenie, testovanie a doladenie pravidiel, prehodnotenie účinnosti a kontrola opatrení na presadzovanie pravidiel a odvolaní.

Prečo majú naše produkty rôzne pravidlá

Naše pravidlá a pokyny pre komunitu majú rovnaký cieľ, a to zaisťovať bezpečnosť všetkých používateľov. Každá z našich funkcií je iná. Preto sme vytvorili konkrétne pravidlá pre každú z nich na základe nasledujúcich piatich faktorov.

Ako sa líšia pravidlá produktov

Naše pravidlá sa odlišujú podľa produktu, od cloudových úložísk po produkty zamerané na autorov, a vychádzajú z účelu produktu a očakávania používateľov.

Logo Google
Vyhľadávanie Google

Cieľom vyhľadávania je maximalizovať prístup k informáciám na celom webe. V prípade porušenia našich pravidiel odstraňujeme dotknuté výsledky. Ak by používatelia mohli považovať niektoré informácie za kvalitnejšie alebo dôveryhodnejšie, využívame reštriktívnejšie postupy.

Ikona služby YouTube
YouTube

Diváci a autori z celého sveta pomocou služby YouTube slobodne vyjadrujú svoje myšlienky a názory. Veríme, že vďaka širokému spektru perspektív je naša spoločnosť v konečnom dôsledku silnejšia a informovanejšia. Preto máme pravidlá, ktoré nám pomáhajú budovať bezpečnejšiu komunitu.

Logo Google Ads
Google Ads

Naše pravidlá reklamy jednotlivých produktov zaručujú, že neprofitujeme zo škodlivého alebo nelegálneho obsahu, pričom zároveň podporujeme zdravý ekosystém digitálnej inzercie, ktorý je dôveryhodný a transparentný v prospech používateľov, inzerentov a vydavateľov.