Preskočiť na obsah

Vyhľadajte spätnú väzbu k obsahu a nástroje na nahlasovanie a podávanie odvolaní

Vytvorili sme vyhradenú stránku, ktorá vám pomôže nájsť spôsoby, ako nahlásiť škodlivý obsah vo viacerých našich produktoch a službách. Tieto nástroje sú dôležité a intenzívne pracujeme na tom, aby fungovali správne.

Nahlasovanie obsahu a poskytovanie spätnej väzby

Možnosť niečo alebo niekoho nahlásiť zvyčajne nájdete priamo v príslušnom produkte či službe alebo jej pravidlách. Ak je to možné, poskytnite nám úplné informácie, ktoré nám pomôžu váš dopyt vyšetriť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako pomáhame zaistiť bezpečnosť na internete pre vás, vašu rodinu aj zariadenia, navštívte Centrum bezpečnosti.

Prístup k nahlasovacím formulárom vybraných produktov

Ďalšie dôležité nahlasovacie formuláre

Hľadáte formulár, ktorý nie je v tomto zozname?

Prejdite do sekcie naše pravidlá a vyberte produkt pre prístup k príslušnému nahlasovaciemu formuláru.

Odvolávanie sa proti opatreniam na presadenie pravidiel

Cieľom nášho procesu podávania odvolaní je zaistiť jeho náležitosť, efektivitu a transparentnosť pre používateľov odovolávajúcich sa proti našim rozhodnutiam o presadzovaní pravidiel. Rôzne služby majú odlišné spôsoby podávania odvolaní. Môžete mať k dispozícii príležitosť podniknúť opatrenie v upozornení na porušenie. Na tejto stránke poskytujeme aj odkaz na neúplný zoznam formulárov odovolaní. Prichádzajúce žiadosti o odvolanie spracúvame podľa možností čo najrýchlejšie, aby sme objasnili požiadavky a pomohli používateľom porozumieť opatreniam podniknutým v ich účtoch.

Prístup k formulárom odvolania vybraných produktov

Ďalšie dôležité fóra

Ďalšie informácie o opatreniach na presadenie pravidiel

Prečítajte si viac o našom prístupe k presadzovaniu pravidiel, nahlasovaniu, odvolávaniu a ďalších aktivitách.