Preskočiť na obsah

Nájsť nástroje nahlasovania a odvolávania sa

Vytvorili sme stránku venovanú spôsobom, akými môžete nahlasovať škodlivý obsah v našich produktoch a službách. Tieto nástroje majú veľký význam a my sa naozaj snažíme, aby boli adekvátne.

Nahlasovanie nevhodného obsahu

Možnosť niečo alebo niekoho nahlásiť zvyčajne nájdete priamo v príslušnom produkte či službe alebo jej pravidlách. Ak je to možné, poskytnite nám úplné informácie, ktoré nám pomôžu váš dopyt vyšetriť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako pomáhame zaistiť bezpečnosť na internete pre vás, vašu rodinu aj zariadenia, navštívte Centrum bezpečnosti.

Prístup k nahlasovacím formulárom vybraných produktov

Ďalšie dôležité nahlasovacie formuláre

Hľadáte formulár, ktorý nie je v tomto zozname?

Prejdite do sekcie naše pravidlá a vyberte produkt pre prístup k príslušnému nahlasovaciemu formuláru.

Odvolávanie sa proti opatreniam na presadenie pravidiel

Cieľom nášho procesu podávania odvolaní je zaistiť jeho náležitosť, efektivitu a transparentnosť pre používateľov odovolávajúcich sa proti našim rozhodnutiam o presadzovaní pravidiel. Rôzne služby majú odlišné spôsoby podávania odvolaní. Môžete mať k dispozícii príležitosť podniknúť opatrenie v upozornení na porušenie. Na tejto stránke poskytujeme aj odkaz na neúplný zoznam formulárov odovolaní. Prichádzajúce žiadosti o odvolanie spracúvame podľa možností čo najrýchlejšie, aby sme objasnili požiadavky a pomohli používateľom porozumieť opatreniam podniknutým v ich účtoch.

Prístup k formulárom odvolania vybraných produktov

Ďalšie dôležité formuláre odvolania

Ďalšie informácie o opatreniach na presadenie pravidiel

Prečítajte si viac o našom prístupe k presadzovaniu pravidiel, nahlasovaniu, odvolávaniu a ďalších aktivitách.