Preskočiť na obsah

Prezrite si naše partnerské programy

Nadväzovanie partnerstiev s organizáciami s cieľom identifikovať škodlivé správanie na internete a bojovať proti nemu má pre nás veľkú hodnotu. Zistite viac o niektorých dobrovoľných partnerských programoch na Googli a YouTube (od nástrojov na ochranu detí až po program prioritných nahlasovateľov).

Program prioritných nahlasovateľov

Uprednostňujeme hlásenia od partnerov

Náš program prioritných nahlasovateľov poskytuje kanály, ktoré umožňujú zúčastňujúcim sa organizáciám upozorňovať nás na potenciálne škodlivé problémy v našich produktoch a službách, ktoré porušujú naše pravidlá a pokyny pre komunitu. Partnerské subjekty budú mať všeobecne prístup:

  • k vyhradenému kanálu na vstupy, pomocou ktorého nás môžu informovať o potenciálnych porušeniach pravidiel, pričom tieto porušenia budú skontrolované prioritne;
  • k prebiehajúcim diskusiám a spätnej väzbe k pravidlám pre obsah na Googli a YouTube.

Diverzifikovaný tím rozostúpený okolo jednej členky tímu držiacej otvorený šanón a čítajúcej jeho obsah.
Diverzifikovaný tím rozostúpený okolo jednej členky tímu držiacej otvorený šanón a čítajúcej jeho obsah.
Uprednostňujeme hlásenia od partnerov

Náš program prioritných nahlasovateľov poskytuje kanály, ktoré umožňujú zúčastňujúcim sa organizáciám upozorňovať nás na potenciálne škodlivé problémy v našich produktoch a službách, ktoré porušujú naše pravidlá a pokyny pre komunitu. Partnerské subjekty budú mať všeobecne prístup:

  • k vyhradenému kanálu na vstupy, pomocou ktorého nás môžu informovať o potenciálnych porušeniach pravidiel, pričom tieto porušenia budú skontrolované prioritne;
  • k prebiehajúcim diskusiám a spätnej väzbe k pravidlám pre obsah na Googli a YouTube.

Obrázok s bodkami a ukazovateľmi priebehu predstavujúcimi proces kontroly rôznych prioritných nahlasovateľov.
Náš proces kontroly

Naši moderátori kontrolujú hlásenia od prioritných nahlasovateľov v súlade s našimi pravidlami a pokynmi pre komunitu. Záležitosti nahlásené prioritnými nahlasovateľmi nie sú automaticky odstraňované ani nepodliehajú odlišným pravidlám – pre hlásenia používateľov platia rovnaké štandardy. Naše tímy však pri kontrole uprednostňujú hlásenia od prioritných nahlasovateľov pre ich vysokú úroveň dôveryhodnosti a odbornosti.

Obrázok s bodkami a ukazovateľmi priebehu predstavujúcimi proces kontroly rôznych prioritných nahlasovateľov.
Náš proces kontroly

Naši moderátori kontrolujú hlásenia od prioritných nahlasovateľov v súlade s našimi pravidlami a pokynmi pre komunitu. Záležitosti nahlásené prioritnými nahlasovateľmi nie sú automaticky odstraňované ani nepodliehajú odlišným pravidlám – pre hlásenia používateľov platia rovnaké štandardy. Naše tímy však pri kontrole uprednostňujú hlásenia od prioritných nahlasovateľov pre ich vysokú úroveň dôveryhodnosti a odbornosti.

Tímová spolupráca s odbornými organizáciami

Náš program je najvhodnejší pre organizácie (ako sú mimovládne organizácie a orgány verejnej správy) s overenou odbornosťou v oblasti rozpoznávania škodlivého správania na internete a boja proti nemu v aspoň jednej oblasti pravidiel. Prihliadame aj k tomu, či organizácia má kapacity podávať žiadosti a prejavuje nadšenie spolupracovať na týchto záležitostiach. Očakávame, že nahlasovatelia budú pri nahlasovaní objektívni a budú náležite rešpektovať ľudské práva.

Koláž ikony tímovej práce, tímového stretnutia a dvoch spolupracujúcich ľudí stojacich pred pracovnou tabuľou.
Koláž ikony tímovej práce, tímového stretnutia a dvoch spolupracujúcich ľudí stojacich pred pracovnou tabuľou.
Tímová spolupráca s odbornými organizáciami

Náš program je najvhodnejší pre organizácie (ako sú mimovládne organizácie a orgány verejnej správy) s overenou odbornosťou v oblasti rozpoznávania škodlivého správania na internete a boja proti nemu v aspoň jednej oblasti pravidiel. Prihliadame aj k tomu, či organizácia má kapacity podávať žiadosti a prejavuje nadšenie spolupracovať na týchto záležitostiach. Očakávame, že nahlasovatelia budú pri nahlasovaní objektívni a budú náležite rešpektovať ľudské práva.

Dôveryhodní nahlasovatelia podľa aktu o digitálnych službách

Náš dobrovoľný program prioritných nahlasovateľov je oddelený od akýchkoľvek zákonom požadovaných prioritných kanálov nahlasovania obsahu, ako sú požiadavky dôveryhodných nahlasovateľov aktu o digitálnych službách.

Článok 22 aktu o digitálnych službách, ktorý je v súlade s naším dobrovoľným partnerským úsilím, od nás vyžaduje, aby sme uprednostnili platné upozornenia na údajne nezákonný obsah predložené osobami, ktorým koordinátor digitálnych služieb v členskom štáte, v ktorom sídlia, udelil štatút dôveryhodného nahlasovateľa. Ak vám váš koordinátor digitálnych služieb udelil štatút dôveryhodného nahlasovateľa podľa aktu o digitálnych službách, zaškoľovacie materiály nájdete tu.

Nástroje pre bezpečnosť detí

Ilustrácia zahŕňa známe logá spoločnosti a uprostred nich ikonu rozhrania API pre bezpečnosť detí.
Poskytovanie technológie s cieľom bojovať proti zneužívaniu

Google a Youtube vyvinuli nástroje pre bezpečnosť detí s cieľom pomôcť organizáciám chrániť deti. V strede sú dve rozhrania API: rozhranie API pre bezpečný obsah a technológia CSAI Match. Kvalifikovaným partnerom ponúkame obe zdarma. Naši partneri používajú tieto technológie na spracovanie miliárd súborov ročne, čo im umožňuje posúdiť milióny obrázkov a videí z hľadiska škodlivého správania, pričom ten najzávažnejší obsah môžu postúpiť na prioritnú kontrolu.

Ilustrácia zahŕňa známe logá spoločnosti a uprostred nich ikonu rozhrania API pre bezpečnosť detí.
Poskytovanie technológie s cieľom bojovať proti zneužívaniu

Google a Youtube vyvinuli nástroje pre bezpečnosť detí s cieľom pomôcť organizáciám chrániť deti. V strede sú dve rozhrania API: rozhranie API pre bezpečný obsah a technológia CSAI Match. Kvalifikovaným partnerom ponúkame obe zdarma. Naši partneri používajú tieto technológie na spracovanie miliárd súborov ročne, čo im umožňuje posúdiť milióny obrázkov a videí z hľadiska škodlivého správania, pričom ten najzávažnejší obsah môžu postúpiť na prioritnú kontrolu.

Odoslať žiadosť o nástroje pre bezpečnosť detí

Odvetvové aj občianske organizácie, ktoré chcú chrániť svoju platformu pred zneužitím, môžu podať žiadosť o prístup k nástrojom pre bezpečnosť detí. My zhodnotíme, či vaša organizácia spĺňa potrebné kritériá, a príslušne vás budeme informovať.

Prečítajte si referencie našich partnerov