Преминаване към съдържание

Споделяне на процеса ни на разработване на правилата

Непрекъснато подобряваме процеса си на разработване на правилата и стратегиите си за налагане на мерки, за да защитаваме потребителите.

Колажът от изображения показва жена, работеща в офис, която се усмихва, докато пише на лаптопа си.
Защо създаваме правила

Правилата ни – от правилата на общността до Общите условия – очертават целта и предназначението на съответния продукт или услуга.

Колажът от изображения показва жена, работеща в офис, която се усмихва, докато пише на лаптопа си.
Защо създаваме правила

Правилата ни – от правилата на общността до Общите условия – очертават целта и предназначението на съответния продукт или услуга.

Проектиране за безопасност

Нашият процес на разработване на правила включва 4 етапа:

Идентифициране на възникващи тенденции и нови притеснения относно сигурността

Експертните екипи на Google правят най-доброто според нас – оценяват възникващи проблеми и вземат предвид външни отзиви.

Съберете примери и идентифицирайте общи теми

Прегледайте доказателства за вреда, идентифицирайте общи теми и вижте подобни примери.

Изгответе стандарти за правила и указания за прилагане

Оценете въздействието, определете механизмите за изпълнение и се консултирайте с експерти.

Оценете ефективността и непрекъснато преглеждайте

Стартирайте, тествайте и усъвършенствайте правилата, направете оценка на ефективността и прегледайте изпълнителните действия и възраженията.

Защо се различават правилата за продуктите

Нашите правила и правилата на общността ни имат една мисия – безопасността на всички потребители. Всичките ни функции са различни и затова сме създали конкретни правила за всяка от тях въз основа на следните пет фактора.

По какво се различават правилата за продуктите

От съхранението на продукти в облак до продукти, предназначени за творци, нашите правила варират в зависимост от всеки продукт въз основа на предназначението му и очакванията на потребителите.

Логотип на Google
Google Търсене

Търсенето има за цел да увеличи максимално достъпа до информация в мрежата. Премахваме резултатите поради конкретни причини, когато те са в нарушение с нашите правила, и прилагаме по-рестриктивни правила, когато има вероятност информацията да бъде интерпретирана от потребителите като по-качествена или по-достоверна.

Иконата на YouTube
YouTube

Зрители и създатели от цял свят използват YouTube, за да изразяват свободно идеите и мненията си. Ние вярваме, че големият брой гледни точки в крайна сметка ни прави по-силно и по-информирано общество. Поради това имаме правила, които помагат за изграждането на по-безопасна общност.

Логотип на „Реклами на Google“
Google Ads

Нашите правила за рекламни продукти гарантират, че няма да се възползваме от вредно или незаконно съдържание за печелене на облаги, като същевременно поддържаме здравословна екосистема за цифрово рекламиране – надеждна и прозрачна и подходяща за потребители, рекламодатели и издатели.

Потопете се по-надълбоко с тези допълнителни ресурси.