Преминаване към съдържание

Открийте инструменти за изпращане на отзиви и подаване на сигнали за съдържание, както и такива за обжалване

Създадохме специална страница, с чиято помощ да намирате начини за подаване на сигнали за вредно съдържание в няколко от продуктите и услугите ни. Тези инструменти са важни и работим усилено, за да ги поддържаме на добро ниво.

Подаване на сигнали за съдържание и изпращане на отзиви

Често ще откриете опцията за подаване на сигнал в самия продукт/услуга или в съответните им правила. Предоставянето на пълната информация, когато е възможно, ще ни помогне да проучим запитването ви. За да научите повече за това как помагаме вие, семейството ви и устройствата ви да сте в безопасност онлайн, посетете Центъра за безопасност.

Достъп до формуляри за подаване на сигнал за определени продукти

Други важни формуляри за подаване на сигнал

Инструмент за подаване на сигнал

Подаване на сигнал за незаконно съдържание

Уведомете ни, ако в някой от нашите продукти видите съдържание, което според Вас нарушава законодателството или Вашите права. Поведение, съдържащо насилие или имащо явен сексуален характер, също може да наруши нашите правила за продуктите и да подлежи на премахване от нашите продукти или услуги.

Подаване на сигнал за незаконно съдържание

Инструмент за подаване на сигнал

Подаване на сигнал за съмнения относно безопасността на деца

Нашите екипи работят денонощно, за да откриват, премахват и сигнализират за случаи на сексуално насилие и експлоатиране на деца. Ако видите съдържание, което според Вас нарушава нашите правила относно сексуалното насилие над деца и застрашаването на деца, моля, уведомете ни.

Подаване на сигнал за неподходящо съдържание със злоупотреба с деца
Търсите формуляр, който не е посочен тук?

Отворете страницата с нашите правила и изберете продукт, за да получите достъп до съответния му формуляр за подаване на сигнал.

Обжалване на предприети действия

Процедурата ни за обжалване има за цел да осигури регламентираност, ефективност и прозрачност за потребителите, които обжалват решенията ни за налагане на мерки. Отделните продукти предоставят различни начини за обжалване. Може да имате възможност да предприемете действия от известието за нарушение. Тук ще намерите неизчерпателен списък с връзки към формулярите за обжалвания. Разглеждаме входящите искания за обжалване възможно най-бързо, за да изясним изискванията и да помогнем на потребителите да разберат предприетите действия спрямо профилите им.

Достъп до формуляри за обжалване за определени продукти

Други важни формуляри

Научете повече за предприеманите действия

Научете повече за подхода ни за предприемане на действия, подаване на сигнали, обжалване и др.