Преминаване към съдържание

Разгледайте партньорските ни програми

Разбираме колко ценни са партньорствата с организации за откриването и отстраняването на опасности онлайн. От инструментариума за защита на децата до програмата Priority Flagger – научете за някои от доброволните партньорски програми, предлагани от Google и YouTube.

Програма за сигнализиращи потребители с приоритет

Даване на предимство на сигналите от партньори

Програмата Priority Flagger осигурява канали, чрез които участващите организации да ни уведомяват за потенциално опасни проблеми в продуктите и услугите ни, които нарушават правилата ни и правилата на общността ни. Партньорите обикновено ще имат достъп до:

  • специален входящ канал, чрез който да ни информират за потенциални нарушения на правилата, които ще бъдат разгледани с приоритет;
  • текущите дискусии и отзиви за правилата за съдържанието на Google и YouTube.

Членовете на екипа се събират около работна маса и анализират част от съдържанието, показано от един от членовете.
Членовете на екипа се събират около работна маса и анализират част от съдържанието, показано от един от членовете.
Даване на предимство на сигналите от партньори

Програмата Priority Flagger осигурява канали, чрез които участващите организации да ни уведомяват за потенциално опасни проблеми в продуктите и услугите ни, които нарушават правилата ни и правилата на общността ни. Партньорите обикновено ще имат достъп до:

  • специален входящ канал, чрез който да ни информират за потенциални нарушения на правилата, които ще бъдат разгледани с приоритет;
  • текущите дискусии и отзиви за правилата за съдържанието на Google и YouTube.

Илюстрация, която използва точки и ленти за напредъка, за да покаже процеса на преглед за различни сигнализиращи потребители чрез програмата Priority Flagger.
Нашият процес на преглед

Модераторите преглеждат сигналите от потребители, сигнализиращи чрез програмата Priority Flagger, съгласно правилата на общността ни и всички други наши правила. Съдържанието, за което тези потребители подават сигнали, не се премахва автоматично, нито е предмет на различни правила – за него се прилагат същите стандарти. Екипите ни обаче преглеждат с приоритет сигналите от потребителите в тази програма поради високата им степен на надеждност и големия им опит.

Илюстрация, която използва точки и ленти за напредъка, за да покаже процеса на преглед за различни сигнализиращи потребители чрез програмата Priority Flagger.
Нашият процес на преглед

Модераторите преглеждат сигналите от потребители, сигнализиращи чрез програмата Priority Flagger, съгласно правилата на общността ни и всички други наши правила. Съдържанието, за което тези потребители подават сигнали, не се премахва автоматично, нито е предмет на различни правила – за него се прилагат същите стандарти. Екипите ни обаче преглеждат с приоритет сигналите от потребителите в тази програма поради високата им степен на надеждност и големия им опит.

Партньорство с експертни организации

Програмата ни е най-подходяща за неправителствени организации (НПО) и правителствени органи с опит в откриването и отстраняването на опасности онлайн в поне една област на правилата. Проверяваме и дали съответната организация има капацитета да изпраща искания, както и желание да работим заедно по тези проблеми. Очакваме сигнализиращите потребители да са обективни при подаването на сигналите и да зачитат човешките права.

Колаж, състоящ се от икона за работа в екип, екипна среща и двама души, застанали пред работно табло, които си сътрудничат.
Колаж, състоящ се от икона за работа в екип, екипна среща и двама души, застанали пред работно табло, които си сътрудничат.
Партньорство с експертни организации

Програмата ни е най-подходяща за неправителствени организации (НПО) и правителствени органи с опит в откриването и отстраняването на опасности онлайн в поне една област на правилата. Проверяваме и дали съответната организация има капацитета да изпраща искания, както и желание да работим заедно по тези проблеми. Очакваме сигнализиращите потребители да са обективни при подаването на сигналите и да зачитат човешките права.

Доверени сигнализиращи потребители съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Доброволната ни програма Priority Flagger е отделна от всички изисквани по закон канали за подаване на сигнали за съдържание с приоритет, като например изискванията за доверените сигнализиращи потребители съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

Член 22 от Законодателния акт за цифровите услуги е съвместим с доброволните ни партньорски програми, но изисква от нас да даваме приоритет на валидните известия за предполагаемо незаконно съдържание, изпращани от юридически лица, получили статут на доверени сигнализиращи потребители от координатора за цифровите услуги в държавата членка, в която пребивават. Ако сте получили статут на доверен сигнализиращ потребител съгласно Законодателния акт за цифровите услуги от координатора си за цифровите услуги, можете да осъществите достъп до материалите за включване оттук.

Инструментариум за безопасност на децата

Илюстрация на добре познати логотипи на компанията, обикалящи около централно разположена икона на API за безопасност на децата.
Споделяне на технологии за борба със злоупотребите

Google и YouTube разработиха инструментариума за безопасност на децата, за да помогнат на организациите да ги предпазват. В основата му са два приложни програмни интерфейса: API за безопасността на съдържанието и CSAI Match. Отговарящите на условията партньори могат да използват и двата API безплатно. Партньорите ни използват тези технологии, за да обработват милиарди файлове всяка година. Това им дава възможност да проверяват милиони изображения и видеоклипове за злоупотреби и да отсяват най-притеснителното съдържание, за да бъде прегледано най-напред.

Илюстрация на добре познати логотипи на компанията, обикалящи около централно разположена икона на API за безопасност на децата.
Споделяне на технологии за борба със злоупотребите

Google и YouTube разработиха инструментариума за безопасност на децата, за да помогнат на организациите да ги предпазват. В основата му са два приложни програмни интерфейса: API за безопасността на съдържанието и CSAI Match. Отговарящите на условията партньори могат да използват и двата API безплатно. Партньорите ни използват тези технологии, за да обработват милиарди файлове всяка година. Това им дава възможност да проверяват милиони изображения и видеоклипове за злоупотреби и да отсяват най-притеснителното съдържание, за да бъде прегледано най-напред.

Изпратете искане за инструментариума за безопасност на децата

Отрасловите организации и организациите на гражданското общество, които искат да защитят своята платформа от злоупотреби, могат да подадат заявление за достъп до инструментариума за безопасност на децата. След това ще проверим дали организацията ви отговаря на критериите и ще се свържем с вас.

Прочетете мнения на наши партньори