Преминаване към съдържание

Разгледайте нашите Декларация за поверителност, Общи условия и принципи за AI

Когато хората използват Google, те ни поверяват информацията си. Затова ние работим усърдно, за да я защитаваме по начините, описани в Декларацията за поверителност на Google. Чрез Общите условия на Google задаваме ясни очаквания, с чиято помощ дефинираме отношенията си с потребителите, когато взаимодействат с услугите ни. Също така знаем, че AI има значителен потенциал да помага за решаването на сложни проблеми и установихме принципи, които да служат като насоки за приложенията на Google AI.

Поверителност за всички

Защитата на поверителността и сигурността на потребителите е отговорност, свързана със създаването на продукти и услуги, които са достъпни за всички. Разработихме набор от принципи за сигурност и поверителност, с чиято помощ да се грижим за поверителността, безопасността и защитата на данните в продуктите и процесите ни.

Поверителност за всички

Защитата на поверителността и сигурността на потребителите е отговорност, свързана със създаването на продукти и услуги, които са достъпни за всички. Разработихме набор от принципи за сигурност и поверителност, с чиято помощ да се грижим за поверителността, безопасността и защитата на данните в продуктите и процесите ни.

Установяване на ясни Общи условия

Важно е да знаете какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите на Google, и какво очакваме от вас. Общите ни условия отразяват бизнес модела на Google, законите, които са приложими за компанията ни, и философията, в която винаги сме вярвали.

Установяване на ясни Общи условия

Важно е да знаете какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите на Google, и какво очакваме от вас. Общите ни условия отразяват бизнес модела на Google, законите, които са приложими за компанията ни, и философията, в която винаги сме вярвали.

Създаване на отговорни AI технологии за всички

Смятаме, че AI и другите съвременни технологии ще създадат благоприятна среда за нововъведения и ще улеснят допълнително мисията ни да организираме световната информация и да я направим достъпна и полезна за всички. Тези принципи са в основата на ангажимента ни да развиваме технологиите отговорно и да установим ясни граници за конкретни области на приложение, които няма да прекрачим.

Илюстрирана орбита, демонстрираща ключовите компоненти на Google AI чрез икона на набор от данни, икона за проучване и икона на хора.
Илюстрирана орбита, демонстрираща ключовите компоненти на Google AI чрез икона на набор от данни, икона за проучване и икона на хора.
Създаване на отговорни AI технологии за всички

Смятаме, че AI и другите съвременни технологии ще създадат благоприятна среда за нововъведения и ще улеснят допълнително мисията ни да организираме световната информация и да я направим достъпна и полезна за всички. Тези принципи са в основата на ангажимента ни да развиваме технологиите отговорно и да установим ясни граници за конкретни области на приложение, които няма да прекрачим.