Google се ангажира да ви помага да откривате света около себе си. Съдържанието, генерирано от потребителите, в нашите услуги има за цел да подобри практическата ви работа, като ви помага да визуализирате и изследвате места наблизо или по целия свят. Работим усилено, за да се уверим, че съдържанието, публикувано от потребителите ни, е полезно и отразява реалния свят.

Ако допринасяте към Карти, може да ви счетем за местен гид. Като местен гид ще ви отличим със значка или икона, ще печелите точки и ще получите ниво, определено въз основа на обема съдържание, с който допринасяте. Възможно е да отговаряте на условията да получавате предимства и покани за събития. За да направите промени, включително да излезете от програмата „Местни гидове“, посетете Моят профил. За допълнителна информация относно „Местни гидове“ прегледайте Общите условия на програмата „Местни гидове“.

Правилата на Google за генерираното от потребителите съдържание в Карти имат за цел да осигурят положителна практическа работа за всички потребители на това съдържание и да запазят честния и справедлив характер на Карти. Въпреки че повечето от милионите приноси, които получаваме ежедневно, са автентични и коректни, понякога получаваме съдържание, което нарушава правилата. Разчитаме на комбинация от хора и алгоритми за машинно обучение, за да откриваме такова съдържание и да предотвратяваме откриването му от други хора. Тези правила определят критериите за публикуване на генерирано от потребителите съдържание в Карти и за начина, по който се отнасяме към неподходящо или нарушаващо правилата съдържание.

Публикациите или редакциите например трябва да са въз основа на действителен опит и информация. Умишлено фалшифицирано съдържание, копирани или откраднати снимки, отзиви, които не са по темата, клевети, лични нападки и ненужно или неправилно съдържание – всичко това е в нарушение на правилата ни. Освен това обикновено премахваме целите публикации (например публикацията заедно със снимката и текстовия отзив) дори ако само част от нея е в нарушение. За повече информация относно какво е позволено и забранено вижте Забранено и ограничено съдържание. Ако откриете субективно съдържание, като например отзиви, мултимедийно съдържание, въпроси или отговори за място или потребителски профили, които според вас нарушават правилата ни или закона, вижте правилата за подаване на сигнал и коригиране на неподходящо съдържание и правилата за подаване на сигнал за некоректен потребителски профил, за да предприемете действие.

Ако предложени редакции са поставени неточно на картата или са неправилно свързани с място, приносът може да бъде отхвърлен. За да следите редакцията си, можете да проверявате мястото на картата. Тъй като имаме други източници, които може да заменят одобрените редакции и обжалвания, редакциите може да не се показват. Ако сте собственик на място, можете да научите как да добавите или заявите бизнес профила си в Google. Ако попаднете на подвеждаща информация или измамна дейност в Google Карти, свързани с публична фактическа информация, можете да я редактирате. Научете повече как да редактирате информация за бизнеса в Google Карти. Ако бъде установено, че мястото нарушава споменатите по-рано правила или правилата за допустимост на бизнеси и места, то мястото и информацията му може да бъдат премахнати от Google Карти и да бъде счетено, че не отговарят на условията за повторно публикуване.

За да откриват съдържание, което нарушава правилата, алгоритмите ни за машинно обучение сканират приносите за сигнали за подозрителна потребителска активност. Съдържанието, което нарушава правилата, се премахва от автоматичните ни модели или се означава за допълнителна проверка от обучени оператори и анализатори, които оценяват съдържанието по начини, недостъпни за алгоритмите сами по себе си. Премахваме съдържание, защото нарушава нашите правила или Общи условия или за да изпълним правни задължения.

За да защитим потребителите от попадането на неподходящо съдържание, внедряваме много други инструменти, като например спиране на генерираното от потребителите съдържание за конкретни места, географски райони и категории места. Тези мерки може да бъдат внедрени като ответна мярка, за да противодействат на рязък ръст на съдържание, нарушаващо правилата ни, или предварително, ако сметнем, че са нужни за предотвратяване на такова съдържание. Възможно е също да ограничим достъпа до функции или да спрем профили в Google, които нарушават правилата ни. Премахването на съдържание, отхвърлянето на редакции или ограничаването на достъпа до функции може да включват и предотвратяване на показването на качено съдържание пред други потребители. Премахваме генерираното от потребителите съдържание и спираме профилите в Google в глобален мащаб. Ако съдържанието ви бъде премахнато поради нарушение на правилата ни, то се премахва глобално. Ако на профила ви в Google е наложено ограничение за достъп до функциите на Карти и възможностите за принос там, то няма да можете да използвате тези функции в глобален мащаб.

Проверявайте периодично, тъй като може да актуализираме правилата си.