С регистрирането си в програмата „Местни гидове“ приемате да бъдете правно задължен(а) от следното: (1) Общите условия на Google („Универсалните условия“); (2) допълнителните общи условия, посочени по-долу („Допълнителните условия“). Трябва да прочетете всеки един от двата документа, тъй като те заедно образуват обвързващо споразумение между вас и Google LLC относно участието ви като местен гид в програмата „Местни гидове“ („Програмата“) и използването от ваша страна на продуктите и услугите на Google. Универсалните условия, Кодексът за поведение и Допълнителните условия се наричат събирателно „Условията“.

Кой има право да бъде местен гид?

За да участвате в програмата като местен гид, трябва:

Профилите в Google Workforce for Education на потребители на възраст под 18 години, както и тези на организации, марки и бизнеси, не отговарят на условията за участие в Програмата. Ако предлагате услуги под наем (рекламирате се например като акредитиран сътрудник на Street View), не се допуска да комбинирате тези услуги с членството си в „Местни гидове“.

Принос и нива в „Местни гидове“

Като местен гид ще бъдете поставен(а) на определено ниво въз основа на обема местно съдържание, което сте изпратили до Google, включително броя висококачествени материали, които сте споделили в Google след създаването на профила си в Google. Изискванията за нивата и описанията им подлежат на промяна по усмотрение на Google.

Счита се, че даден принос е с „високо качество“, когато се придържа към указанията, описани в Помощния ни център, или ако е предвидено друго от Google. Периодично Google може да решава, единствено по свое усмотрение, да популяризира членството ви в програмата, например като включи значки или икони за местен гид в потребителския ви профил или приносите ви и представи вас и съдържанието ви в други канали, свързани с Google и партньорите/свързаните дружества на Google. Предимствата и ранният достъп до функции се предлагат по усмотрение на Google и партньорите/свързаните дружества на Google. Физическите лица, които не отговарят на нито едно от условията, посочени от Google или партньорите на Google (например за възраст), няма да имат достъп до определени предимства или такива няма да им бъдат предоставени.

Някои местни гидове може да получават покани за участие в специални събития, организирани от Google („Събития“). На някои Събития може да е разрешено да водите гост (както е посочено от Google). Поканите за Събития са ограничени само до местните гидове и (ако е приложимо) до гостите им, които отговарят на законно установената възраст за употреба на алкохол в града на Събитието. Трябва да споделите тези условия с госта си, преди да го доведете на Събитие.

Събитията, предимствата и правилата за ранен достъп подлежат на промяна по всяко време и без предизвестие.

Ограничени предимства или липса на предимства

Някои участници може да не отговарят на условията за някои или всички предимства, включително лица, които са:

 • жители на държави с наложено ембарго от САЩ;
 • обичайно пребиваващи в държави с наложено ембарго от САЩ;
 • другояче обект на забрана от приложимите програми за контрол на износа и санкции;
 • държавни длъжностни лица, включително (1) държавни служители; (2) кандидати за членове на представителни органи и (3) служители в дружества, държавна собственост или под контрола на държавата, обществени международни организации и политически партии.

Уместно поведение и участие

Трябва да спазвате Универсалните условия. Като пример, а не като ограничение, приемате, че при използването на продукти или услуги на Google няма да:

 • клеветите, злоупотребявате, тормозите, преследвате, заплашвате или по друг начин нарушавате законните права (включително правата на поверителност и публичност) на други лица;
 • искате, събирате или изисквате личната информация на други лица;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предлагате незаконно, неуместно, клеветническо или нецензурно съдържание или съобщение;
 • влизате без разрешение или по какъвто и да е начин да се опитвате да придобиете или получите достъп до собственост или местоположение, където нямате право или разрешение да бъдете;
 • качвате, публикувате или по друг начин предлагате търговски съобщения или реклами, пирамидни схеми или други неприемливи известия;
 • представяте себе си за друго физическо или юридическо лице;
 • популяризирате или предоставяте информация с инструкции за противозаконни действия;
 • популяризирате нанасянето на физически увреждания или наранявания на друга група или лице;
 • предавате вируси, червеи, дефекти, троянски коне или други елементи с разрушителен характер; или
 • изпращате фалшиви, фалшифицирани, заблуждаващи или неуместни отзиви, редакции или премахвания.

По време на участието си в събитие местните гидове трябва да спазват всички правила или разпоредби, както и приложимото законодателство.

Google може да премахне местен гид от Програмата по всяко време и по свое собствено усмотрение.

Местните гидове трябва да спазват правилата на Google за недопускане на тормоз както като част от програмата, така и по време на събития. Те носят отговорност за действията на поканените от тях гости на събитието и може да бъдат премахнати от Програмата вследствие на действията или поведението на гостите си.

Приносът към Google Карти трябва да произхожда от един профил в Google, за да се вземе предвид за предимство, и не може да се прехвърля между притежавани профили.

Не трябва никога да представяте себе си по какъвто и да е начин като служител на Google или като представител на Google или на продуктите и услугите на Google.

Логото на „Местни гидове“ е част от идентичността на марката Google и е запазено само за официална употреба. Не използвайте логото на „Местни гидове“, кабърчето или друго изображение на Google в онлайн или офлайн материалите си без изрично писмено разрешение.

Ако организирате или уредите среща с други местни гидове (независимо или чрез сайта на „Местни гидове“ за организиране на срещи), приемате и потвърждавате, че Google не носи отговорност за организирането, финансирането, подпомагането или улесняването по друг начин на срещата ви. Google може, по свое усмотрение, да ви разреши да публикувате подробности за срещата в продукти или услуги на Google, но тези събития трябва ясно да бъдат обозначени като неспонсорирани от Google. Google по никакъв начин не носи отговорност за загуби или щети, претърпени на каквито и да са срещи.

Правила за съдържанието на форума на „Местни гидове“

Форумът на „Местни гидове“ (наричан събираемо „Форумът“) е платформа, която дава възможност на хора от различни среди да започват разговори, да споделят изживявания, да предоставят отзиви и да планират онлайн/офлайн дейности. За да участвате във форума като местен гид, трябва да сте навършили 18 години.Правилата ни играят важна роля за поддържането на положителна практическа работа на местните гидове във форума (наричани събираемо „Услугите“). Моля, спазвайте тези правила, когато:

 • използвате форума, за да взаимодействате с местни гидове от цял свят;
 • споделяте съдържание, като публикации, снимки, видеоклипове и т.н.;
 • изпращате обществени и частни съобщения във форума;
 • споделяте отзиви и изпращате до Google заявки за функции;
 • използвате Форума, за да планирате или участвате в офлайн дейности/срещи, като фотообиколки, кулинарни походи, географски обиколки, сесии за редактиране на карти и т.н.;
 • получавате достъп до всички/избрани секции, където може да се споделя поверителна информация.

Разчитаме в голяма степен на местните гидове да ни съобщават за съдържание, което може да нарушава правилата ни. След като бъдем известени за евентуално такова нарушение, може да прегледаме съдържанието и да вземем мерки, включително да ограничим достъпа до него, да го премахнем и да ограничим или прекратим достъпа на местния гид до форума, програмата „Местни гидове“ и/или продуктите или услугите на Google. Обърнете внимание, че може да направим изключения от правилата от художествени, образователни или документални съображения или когато непредприемането на действия носи други съществени ползи за обществото.

От време на време променяме тези правила, така че, моля, проверявайте тук за актуализации. Обърнете внимание, че в допълнение към правилата по-долу някои продукти и функции може да имат допълнителни правила и условия. Разгледайте предоставените връзки за тези допълнителни изисквания.

 1. Поверителна информация: Местните гидове може да имат достъп до поверителна информация за програмата „Местни гидове“ или за продукти или услуги на Google, преди да станат обществено достъпни. Подобна информация не бива да се разкрива без разрешение от Google.
 2. Незаконни дейности: Не използвайте Услугите ни, за да извършвате незаконни дейности или да популяризирате опасни и незаконни дейности като например тероризъм, продажба на наркотици или трафик на хора. Също така може да премахнем съдържание, което нарушава приложимите местни закони. За да подадете сигнал за съдържание, което според вас трябва да се премахне въз основа на местните закони, кликнете тук.
 3. Злонамерени и измамнически практики: Не предавайте вируси, злонамерен софтуер или какъвто и да е друг злонамерен или разрушителен код. Не разпространявайте съдържание, което вреди или пречи на функционирането на мрежите, сървърите или друга инфраструктура на Google или на трети страни. Не използвайте Услугите ни за измами с фишинг.
 4. Насаждане на омраза: Продуктите ни са платформи за свободно изразяване на мнение. Не подкрепяме обаче съдържание, което популяризира или насърчава насилие спрямо отделни лица или групи въз основа на раса, етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация или полова идентичност или чиято основа цел е да подбужда към насилие въз основа на тези основни характеристики. Понякога е трудно да се постигне компромис, така че да са удовлетворени всички страни, но ако основната цел е да се атакува защитена група, такова съдържание прекрачва границата.
 5. Тормоз, малтретиране и заплахи: Не тормозете, не малтретирайте и не заплашвайте, и не подбуждайте други хора към такива действия. Ако използвате Услугите ни за злонамерен тормоз над определен човек, за заплахи за сериозно нараняване, за придаване на сексуален характер на човек по нежелан начин или за друг вид тормоз, съдържанието в нарушение може да бъде премахнато или достъпът ви до Услугите може да бъде отнет за постоянно. При спешни случаи може да прехвърлим неминуемите заплахи за сериозно нараняване към правоохранителните органи. Имайте предвид, че тормозът онлайн също така е незаконен на много места и може да има сериозни последици офлайн както за жертвата, така и за извършителя.
 6. Лична и поверителна информация: Не разпространявайте без разрешение своя собствена лична и поверителна информация или такава на други хора, като номера на кредитни карти, поверителни номера на документи за самоличност или пароли за профили. Не публикувайте и не разпространявайте изображения или видеоклипове на непълнолетни лица без задължителното съгласие на техните юридически представители. Подаване на сигнал за нарушение
 7. Експлоатация на деца: Не качвайте и не споделяйте съдържание, което експлоатира или малтретира деца. Това включва всички изображения със сексуално насилие над деца (дори и комикси) и всяко съдържание, което представя децата по сексуален начин. Ще премахнем такова съдържание и ще предприемем подходящите действия, включително деактивиране на съответните профили и изпращане на сигнал до Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) и до правоохранителните органи. Обърнете внимание, че тези правила може да важат и за съдържанието, качвано или предавано през Услугите ни. Ако попаднете на съдържание, което според вас експлоатира децата по този начин, не го споделяйте повторно и не го коментирайте дори ако целта ви е да привлечете вниманието на Google. Вместо това подайте сигнал за съдържанието чрез връзката Подаване на сигнал за злоупотреба. Ако попаднете на такова съдържание другаде в интернет, моля, свържете се направо с NCMEC.
 8. Спам: Не разпространявайте спам, включително чрез изпращане на нежелано рекламно или търговско съдържание или нежелани или масови апели за набиране на средства. Не изпращайте многократни съобщения на хора, които не познавате.
 9. Манипулиране на класирането: Не манипулирайте класирането или уместността чрез методи, като повтарящи се или подвеждащи ключови думи, маркери, етикети на съобщения или метаданни.
 10. Материали с явен сексуален характер: Не разпространявайте порнографски материали или такива с явен сексуален характер. Не насочвайте трафик към комерсиални порнографски сайтове. Разрешаваме натуралистични и документални изображения на голота (като например изображение на кърмене на бебе), както и такива с ясна образователна, научна или художествена цел. Обърнете внимание, че снимката на потребителския Ви профил във форума не може да включва обидно съдържание или съдържание за пълнолетни. Например не използвайте снимка в едър план на нечие седалище или деколте.
 11. Насилие: Не разпространявайте самоцелно или подробно показване на насилие.
 12. Регулирани стоки и услуги: Услугите ни дават възможност за дискусии по много теми, но не разрешаваме съдържание, което улеснява продажбата на регулирани продукти и услуги, включително алкохол, хазарт, фармацевтични продукти и неодобрени добавки, тютюн и тютюневи изделия, фойерверки, оръжия или здравни/медицински изделия. Ако получим жалба, че такова съдържание е насочено към аудитории в нарушение на приложимите закони и разпоредби, може да премахнем или ограничим съответното съдържание или профил.
 13. Представяне под чужда самоличност: Не използвайте Услугите ни, за да подвеждате или обърквате местните гидове, като се представяте за другиго или твърдите невярно, че представлявате дадена организация. За някои продукти има допълнителни указания.
 14. Присвояване на профили: Не осъществявайте и не се опитвайте да осъществите достъп до профилите на други местни гидове.
 15. Използване на няколко профила: Местните гидове могат да участват в програмата с един профил. Не създавайте и не използвайте няколко профила, за да избегнете спазването на правилата ни, да заобиколите блокирания или по друг начин да избегнете ограниченията, наложени върху профила ви. Ако например профилът ви е спрян заради злоупотреба, не създавайте заместващ профил.
 16. Всичко за нашите правила и Общи условия: Тези правила важат общо за съдържанието, което публикувате във форума. Някои Услуги на Google имат собствени отделни правила, които може да се намерят в тях и важат за използването на съответната Услуга от ваша страна. Всички продукти и услуги на Google се уреждат от приложимите за тях Общи условия.
 17. Подаване на сигнал за потенциални проблеми: Ако попаднете на съдържание или местен гид, които според вас нарушават горните правила, подайте сигнал за това чрез функцията „Сигнал за неподходящо съдържание“, като кликнете върху трите точки горе вдясно на публикацията (или подобна връзка).

Спонсорство за организиране на срещи

Местните гидове могат да си партнират с бизнеси, за да правят срещите си по-забавни и финансово по-достъпни за участниците в тях. Бизнесите може да се съгласят да спонсорират срещи, като осигуряват стоки или услуги (например отстъпка от наема на мястото или безплатни закуски). Важно е обаче това спонсорство да не оказва влияние върху приноса в Google Карти. Следват насоките, които Местните гидове трябва да следват, когато са домакини на спонсорирана среща:

 • Местните гидове не бива да приема спонсорство в замяна на принос в Google Карти. Например не бива да се съгласявате да пишете положителни отзиви за даден бизнес, който спонсорира среща – или пък отрицателни такива за конкурентите му. Това важи за Местните гидове, които са домакини на срещата, както и за всички участници в нея. От участниците не бива да се иска да правят нищо в полза или от името на бизнеса, за да участват в срещата.
 • Местните гидове не бива да приемат заплащане под никаква форма в замяна на това, че са домакини на среща в партньорство с даден бизнес.
 • Ако срещата е спонсорирана, домакинът трябва да спомене това при описанието на срещата. Например: „Тази среща се спонсорира от „Сладоледи „Шоко“. Ще можем да се насладим на техния сладолед по време на почивката. Те разбират, че никой от нас не им обещава принос под каквато и да е форма в замяна на спонсорството им на тази среща.“

Отказ от права върху фотографски, аудио- и видеозаписи

С посещението на събитие вие разбирате и приемате от свое име и от името на госта си, че се съгласявате и разрешавате употребата и възпроизвеждането от Google или който и да е, упълномощен от Google, на всички снимки, аудио- и видеозаписи, направени на вас по време на събитието, за каквато и да е цел, без каквото и да е възнаграждение. Всички негативи, позитиви и дигитални копия, заедно с отпечатванията, се притежават от Google. Google си запазва правото да използва тези записи или изображения в която и да е от печатните или електронните си публикации.

Отказ от отговорност за гаранции

ПРИЕМАТЕ, ЧЕ УПОТРЕБАТА ОТ ВАША СТРАНА НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА GOOGLE ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. GOOGLE НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, НИТО ПРАВИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ СИ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, GOOGLE И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ НА GOOGLE СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И УПОТРЕБАТА ИМ ОТ ВАША СТРАНА.

КАТО ПОСЕЩАВАТЕ СЪБИТИЕ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА ГОСТА СИ, ЧЕ ПОСЕЩЕНИЕТО И УЧАСТИЕТО В СЪБИТИЕТО Е ДОБРОВОЛНО, ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНО И МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА РИСК ОТ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, СМЪРТ И/ИЛИ ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО. ОТ СВОЕ ИМЕ, ОТ ИМЕТО НА НАСЛЕДНИЦИТЕ, ПРАВОПРИЕМНИЦИТЕ И РОДСТВЕНИЦИТЕ СИ ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЩЕТИ, НАРАНЯВАНИЯ И СМЪРТ, ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ВАС ИЛИ ИМУЩЕСТВОТО ВИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ СРЕЩУ GOOGLE И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ НА GOOGLE ЗА ТАКАВА ДЕЙНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ОБИКНОВЕНА НЕБРЕЖНОСТ НА ТЕЗИ СТРАНИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ УМИШЛЕНО ПРОВИНЕНИЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ.

Местните гидове (и гостите им, ако е приложимо) трябва да поемат пълна отговорност за всеки такъв риск. Всеки местен гид (и гост на местен гид) носи цялата отговорност за безопасността и доброто си състояние, когато участва или посещава събитие, както и за направените разходи, ако се налага медицинско лечение. На някои събития Google може да изиска от вас и госта ви да подпишете допълнителни документи за освобождаване от отговорност.