Izdavači koji žele sudjelovati u AdMobu moraju se pridržavati naših mrežnih programskih pravila za AdSense.

Svi izdavači moraju se pridržavati sljedećih pravila, stoga ih pažljivo pročitajte. U slučaju kršenja pravila bez Googleovog odobrenja, pridržavamo pravo da u bilo kojem trenutku onemogućimo posluživanje oglasa u vašoj aplikaciji i/ili da onemogućimo vaš AdMob račun. Ako je vaš račun onemogućen, više nećete moći sudjelovati u programu AdSense i/ili AdMob.

 

Pravila o sadržaju i ograničenja za sadržaj

Pravila o ponašanju

 
 

Nevažeća aktivnost

Smjernice za implementaciju