Google upotrebljava automatizirane sustave za otkrivanje sadržaja s weba i iz drugih izvora. Ti sustavi generiraju rezultate pretraživanja koji pružaju korisne i pouzdane odgovore na milijarde zahtjeva za pretraživanje koje svakodnevno obrađujemo.

Google pretraživanje obuhvaća bilijune web-stranica, slika, videozapisa i drugog sadržaja, pa rezultati mogu sadržavati materijal koji bi neki ljudi mogli smatrati spornim, uvredljivim ili problematičnim.

Googleovi automatizirani sustavi pomažu u zaštiti od spornog materijala. Rezultati pretraživanja trebaju biti korisni i relevantni te ograničiti neželjene odgovore. Sadržaj koji nije usklađen s Googleovim pravilima o sadržaju možemo ukloniti ručno, nakon što naši obučeni stručnjaci pregledaju svaki slučaj zasebno. Web-lokacije možemo i degradirati, na primjer ako na web-lokaciji pronađemo velik broj kršenja pravila o sadržaju.

Više informacija potražite na ovim web-lokacijama:

Opća pravila o sadržaju za Google pretraživanje

Ova pravila primjenjuju se na sadržaj koji se pojavljuje bilo gdje na Google pretraživanju, što uključuje web-rezultate. Web-rezultati uključuju web-stranice, slike, videozapise, sadržaj vijesti ili drugi materijal koji Google pronađe na webu.

Proširi sve Sažmi sve

Slike seksualnog zlostavljanja djece ili materijal povezan s njihovim iskorištavanjem

Blokiramo rezultate pretraživanja koji vode na slike seksualnog zlostavljanja djece ili na materijal za koji se čini da viktimizira djecu, ugrožava ih ili ih na drugi način iskorištava. Saznajte kako prijaviti slike seksualnog zlostavljanja djece.

Osjetljivi osobni podaci

Google može ukloniti određene osobne podatke koji predstavljaju značajnu opasnost od krađe identiteta, financijske prevare ili neke druge štete, uključujući, među ostalim, doxxing sadržaj, eksplicitne osobne slike i neovlašteno objavljenu lažnu pornografiju. Saznajte kako ukloniti svoje osobne podatke s Googlea.

Neželjeni sadržaj.

Google pretraživanje otkriva neželjeni sadržaj putem automatiziranih sustava. Google poduzima korake protiv neželjenog sadržaja, odnosno sadržaja koji prikazuje ponašanje čiji je cilj varanje korisnika ili manipuliranje našim sustavima za pretraživanje. Na web-lokaciji pokrećemo ručni pregled nakon što Googleovi pregledatelji utvrde da njezine stranice sadrže neželjeni sadržaj kao što je opisano u Osnovama Google pretraživanja. Saznajte više o pravilima o neželjenom sadržaju za Google pretraživanje.

Zahtjevi za webmastere i vlasnike web-lokacija

Na zahtjev uklanjamo sadržaj koji webmasteri ili vlasnici web-lokacija žele blokirati iz naših web-rezultata. Saznajte kako blokirati pristup svojem sadržaju i kako ukloniti podatke s Googlea.

Važeći pravni zahtjevi

Sadržaj ili značajke uklanjamo iz rezultata pretraživanja zbog pravnih razloga. Na primjer, uklonit ćemo sadržaj ako primimo važeću obavijest u skladu s američkim Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA). Također uklanjamo sadržaj s lokalnih verzija Googlea u skladu s lokalnim zakonima kada primimo obavijest o problematičnom sadržaju. Tako ćemo na primjer sa svoje usluge u Njemačkoj ukloniti sadržaj koji nezakonito veliča Nacionalsocijalističku stranku, a sa svoje usluge u Indiji sadržaj koji nezakonito vrijeđa vjerska uvjerenja. Uklanjamo stranice o upitima u vezi s imenima na temelju zahtjeva za zaštitu podataka, u skladu s načelom koje je u EU-u općenito poznato kao "pravo na zaborav". Pažljivo provjeravamo te zahtjeve da bismo se uvjerili u njihovu utemeljenost i često odbijamo uklanjanje sadržaja kada nema jasne pravne osnove.

Kad je moguće, prikazujemo obavijest da su rezultati uklonjeni i ta uklanjanja prijavljujemo u bazu podataka Lumen, projekt koji vodi Centar za internet i društvo Berkman koji prati ograničenja govora na internetu. Na portalu Transparentnost otkrivamo i određene pojedinosti o uklanjanjima iz rezultata pretraživanja na temelju pravnih zahtjeva. Saznajte kako uputiti pravni zahtjev za uklanjanje.

Pravila o značajkama pretraživanja

Ova pravila primjenjuju se na mnoge naše značajke pretraživanja. Iako se te značajke i sadržaj u njima automatski generiraju kao i web-rezultati, način na koji su predstavljeni može se protumačiti kao da imaju veću kvalitetu ili vjerodostojnost od web-rezultata. Također značajkama predviđanja ili preciziranja ne želimo bilo koga neočekivano šokirati ili uvrijediti. Značajke pretraživanja na koje se primjenjuju ova pravila uključuju ploče, rotirajuće izbornike, poboljšanja profila tvrtki na webu (na primjer strukturiranim podacima), značajke predviđanja i preciziranja te naglas izgovorene rezultate i značajke. Ne primjenjuju se na web-rezultate.

Proširi sve Sažmi sve

Oglasi

Ne dopuštamo sadržaj kojim se prvenstveno oglašavaju proizvodi ili usluge, uključujući izravne pozive na kupnju, veze na druge web-lokacije, podatke za kontakt za tvrtke i druge promotivne taktike. Ne dopuštamo prikriveni sponzorirani sadržaj ni sponzorirani sadržaj koji se obmanjujuće prikazuje kao neovisan.

Opasan sadržaj

Ne dopuštamo sadržaj koji bi mogao izravno doprinijeti nanošenju ozbiljne i neposredne štete ljudima ili životinjama. To, među ostalim, uključuje opasne proizvode, usluge ili aktivnosti te samoozljeđivanje kao što su sakaćenje, poremećaji prehrane i zloupotreba droga.

Obmanjujući postupci

Ne dopuštamo sadržaj ili račune koji se lažno predstavljaju kao neka osoba ili organizacija ili lažno prikazuju ili prikrivaju svoje vlasništvo ili primarnu svrhu, ili sudjeluju u lažnom ili koordiniranom ponašanju radi zavaravanja, prijevare ili obmanjivanja. To obuhvaća, ali nije ograničeno isključivo na sljedeće:

 • obmanjivanje ili prikrivanje zemlje podrijetla, vlade ili pripadnosti političkoj interesnoj skupini
 • usmjeravanje sadržaja na korisnike u drugoj zemlji na temelju pogrešnih podataka
 • suradnju na načine koji prikrivaju ili pogrešno prikazuju podatke o odnosima ili uredničkoj neovisnosti.

Ta pravila ne obuhvaćaju sadržaj s određenim umjetničkim, obrazovnim, povijesnim, dokumentarističkim ili znanstvenim razmatranjima ili drugim bitnim pogodnostima za javnost.

Uznemirujući sadržaj

Ne dopuštamo uznemirujući, zastrašujući ili prijeteći sadržaj. To, među ostalim, uključuje sadržaj kojim se:

 • osoba izdvaja radi zlonamjernog zlostavljanja
 • nekome prijeti ozbiljnim nanošenjem zla
 • neku osobu seksualizira na neželjen način
 • otkrivaju tuđi privatni podaci koji se mogu upotrijebiti za prijetnje
 • ponižava ili omalovažava žrtve nasilja ili tragedije
 • poriče zvjerstvo
 • zlostavlja na druge načine.
Sadržaj kojim se potiče mržnja

Ne dopuštamo sadržaj kojim se potiče ili odobrava nasilje, potiče diskriminacija, omalovažava ili mu je primarna svrha poticanje mržnje prema grupi. To uključuje, ali nije ograničeno na ciljanje na temelju rase, etničkog podrijetla, vjere, invaliditeta, dobi, nacionalnosti, veteranskog statusa, seksualne orijentacije, spola, rodnog identiteta ili bilo koje druge karakteristike povezane sa sustavnom diskriminacijom ili marginalizacijom (kako što je izbjeglički status, imigracijski status, kasta, siromaštvo i beskućništvo).

Manipulirani medijski sadržaji

Ne dopuštamo audiosadržaj, videosadržaj i slike kojima se manipulira u svrhu zavaravanja, prijevare ili obmanjivanja na način da se prikažu radnje ili događaji za koje je dokazivo da se nisu dogodili. To uključuje sadržaj na temelju kojeg bi razumna osoba imala potpuno drugačije razumijevanje ili dojam tako da može prouzročiti značajnu štetu grupama ili pojedincima ili značajno narušiti sudjelovanje u izbornim ili građanskim procesima ili povjerenje u njih.

Medicinski sadržaj

Ne dopuštamo sadržaj koji proturječi znanstvenom ili medicinskom konsenzusu i najboljim primjerima iz prakse utemeljenima na dokazima ili koji ih osporava.

Proizvodi na koje se primjenjuju posebni propisi

​Ne dopuštamo sadržaj koji prvenstveno omogućuje promociju ili prodaju zakonski regulirane robe i usluga kao što su alkohol, kockanje, farmaceutski proizvodi, neodobreni dodaci prehrani, duhan, pirotehnika, oružje ili zdravstveni i medicinski uređaji.

Seksualno eksplicitan sadržaj

Ne dopuštamo sadržaje koji sadrže golotinju, zorne prikaze seksualnih činova ili seksualno eksplicitne materijale. Dopušteni su medicinski ili znanstveni izrazi koji se odnose na ljudsku anatomiju ili spolno obrazovanje.

Nasilan ekstremistički sadržaj

Ne dopuštamo sadržaj koji izrađuju organizacije ili pojedinci koji koriste nasilje nad civilima za ostvarivanje političkih, vjerskih ili ideoloških ciljeva. To uključuje grupe koje država smatra terorističkim te druge nasilne organizacije i pokrete koji predstavljaju štetu u stvarnom svijetu našim korisnicima. Ne dopuštamo ni sadržaj koji omogućuje ili promiče aktivnosti tih grupa, kao što su regrutiranje, dijeljenje materijala koji bi mogli uzrokovati ozljeđivanje, poticanje na nasilje ili slavljenje napada. Sadržaj povezan s nasilnim ekstremizmom može biti dopušten u obrazovnom ili dokumentarnom kontekstu, no mora se pružiti dovoljno informacija kako bi taj kontekst bio jasan korisniku.

Sadržaj s nasiljem i krvavim prizorima

Ne dopuštamo šokantan, senzacionalistički ili besmislen sadržaj s nasiljem ili krvavim prizorima. To uključuje eksplicitne prikaze sljedećeg:

 • nasilne radnje ili incidente koji su doveli do teških ozljeda ili smrti bez povijesnog ili obrazovnog konteksta
 • izloženi unutarnji organi ili kosti bez medicinskog ili znanstvenog konteksta
 • žrtve nasilnih smrti koje se mogu identificirati
 • zlostavljanje ili ubijanje životinja izvan standardnog lova, obrade hrane ili kulturnih događanja.
Vulgaran jezik

Ne dopuštamo šokantan, senzacionalistički ili besmislen sadržaj s opscenim ili vulgarnim jezikom.

Posebna pravila za određene značajke

Na neke značajke pretraživanja primjenjuju se posebna pravila koja su neophodna zbog načina na koji funkcioniraju. Da biste saznali više, posjetite sljedeće stranice: