Soláthraíonn Google leaganacha aistrithe dár Lárionad Cabhrach, ainneoin nár cheart dóibh ábhar ár bpolasaithe a athrú. Is é an leagan Béarla an teanga oifigiúil a úsáidimid chun ár bpolasaithe a fhorfheidhmiú. Chun an t-alt seo a fheiceáil i dteanga eile, úsáid an roghchlár anuas teanga ag bun an leathanaigh.

Ní mór d'úsáideoirí Display & Video 360 users cloí le polasaithe Google Ads mar a shonraítear go sonrach ar gach leathanach polasaí ar leith. Tabhair cuairt ar an lárionad cabhrach Display & Video 360 le haghaidh srianta breise.

Mar chuid d'fhionraíocht fógra le déanaí sa Rúis, beidh fógraí á gcur ar sos againn freisin ar tháirgí agus líonraí Google ar fud an domhain d'fhógróirí atá lonnaithe sa Rúis.
Mar gheall ar an gcogadh atá ar siúl sa Úcráin, beidh sos á chur againn, go sealadach, ar fhógraí Google atá á seirbheáil d'úsáideoirí atá lonnaithe sa Rúis.

Fáilte go Lárionad Polasaithe Fógraíochta Google

This is the first button for the Google Ads policy options, select this to manage your account using the Policy manager. This is the second button for the Google Ads policy options, select to learn how to appeal a suspended account. This is the third button for the Google Ads policy options, select to report an ad violation.

Forléargas ar ár bpolasaithe agus conas a dhéanaimid iad a fhorfheidhmiú

Déanaimid ár ndícheall tacú le héiceachóras sláintiúil fógraíochta digití—ceann atá iontaofa agus trédhearcach, agus a oibríonn d'úsáideoirí, d'fhógróirí agus d'fhoilsitheoirí. Is é cuspóir an lárionaid cabhrach seo cabhrú leat feachtais Google Ads a thógáil a ailíníonn lenár bpolasaithe fógraíochta atá liostaithe thíos.

Tá na polasaithe seo deartha chun eispéireas sábháilte agus dearfach a chinntiú dár n-úsáideoirí agus chun cloí leis na dlíthe is infheidhme. Ciallaíonn sé seo go gcuireann ár bpolasaithe cosc ar ábhar atá dochrach d'úsáideoirí agus d'éiceachóras na fógraíochta ar an iomlán.

Cumhdaíonn ár bpolasaithe fógraíochta 4 réimse leathana:

Google Ads policies | prohibited content Ábhar coiscthe: Ábhar nach ceadmhach duit a fhógairt ar Líonra Google
Google Ads policies | prohibited practice Cleachtais choiscthe: Rudaí nach ceadmhach duit a dhéanamh más mian leat fógraíocht a dhéanamh linn
Google Ads policies | restricted content Ábhar agus gnéithe srianta: Ábhar is ceadmhach duit a fhógairt, ach le teorainneacha
Google Ads policies | Editorial and technical Eagarthóireacht agus teicniúil: Caighdeáin cháilíochta do d'fhógraí, do shuíomhanna gréasáin agus d'aipeanna

Cliceáil trí na polasaithe thíos chun sainmhínithe polasaí, samplaí, agus céimeanna fabhtcheartaithe a fháil.

Úsáidimid meascán d'Intleacht Shaorga Google agus de mheastóireacht dhaonna chun a chinntiú go gcomhlíonann fógraí na polasaithe seo. Úsáideann ár dteicneolaíochtaí forfheidhmithe Intleacht Shaorga Google, bunaithe ar chinntí atá déanta ag athbhreithneoirí daonna, chun cabhrú linn ár n-úsáideoirí a chosaint agus ár n-ardáin fógraíochta a choinneáil sábháilte. Is minic a dhéanann ár saineolaithe sainoilte athbhreithniú agus meastóireacht ar chásanna eile atá casta, caolchúiseach nó dian.

Déanaimid gníomh maidir le hábhar a sháraíonn ár bpolasaithe. B'fhéidir go mbeadh i gceist leis sin an ceadú a bhaint d'fhógraí ceadaithe atá ag sárú ionas nach mbeidís á seirbheáil a thuilleadh, mar aon le cuntais a chur ar fionraí mar gheall ar sháruithe arís is arís eile nó sáruithe uafásacha. Táimid an-dáiríre faoi sháruithe arís is arís eile ar ár bpolasaithe agus táimid ag leanúint ar aghaidh le córas stríoc a fhorbairt chun déileáil leo siúd a sháraíonn ár bpolasaithe arís is arís.

Tabharfaimid faisnéis duit maidir lenár gcinneadh chun gníomh forfheidhmithe ar bith a dhéanamh mar gheall ar shárú ar pholasaí. Má dhícheadaítear ceann de do chuid fógraí, is féidir leat an fógra sin a dheisiú nó achomharc a chur isteach in aghaidh an chinnidh (nó anseo i gcás fógraí DV360). Chomh maith leis sin, is féidir leat achomharc a chur isteach in aghaidh cinneadh chun cuntas a chur ar fionraí (nó anseo i gcás achomhairc DV360). Le go n-oibreoidh na naisc seo, beidh ort a bheith sínithe isteach ar do chuntas Google Ads.

Ábhar coiscthe

Earraí góchumtha

Coisceann Google Ads earraí góchumtha a dhíol nó a chur chun cinn chun a ndíolta. Bíonn trádmharc nó lógó le feiceáil ar earraí góchumtha atá go díreach mar an gcéanna le trádmharc páirtí eile nó ar deacair an difríocht idir é agus trádmharc páirtí eile a dhéanamh amach. Déanann siad aithris ar ghnéithe branda an táirge ar mhaithe leo féin a chur in iúl mar tháirge fíor de chuid úinéir an bhranda. Baineann an polasaí seo le hábhar d'fhógra agus do shuímh gréasáin nó aipe. 


Táirgí nó seirbhísí contúirteacha

Táimid ag iarraidh daoine ar líne agus as líne a choinneáil sábháilte, mar sin de, ní cheadaímid roinnt táirgí nó seirbhísí a chur chun cinn a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis le damáiste, díobháil nó gortú.

Samplaí d'ábhar dáinséarach: Drugaí áineasa (ceimiceacha nó luibhe); substaintí sícighníomhacha; trealamh chun úsáid drugaí a éascú; airm, armlón; ábhair phléascacha agus tinte ealaíne; treoracha chun pléascáin nó táirgí dochracha eile a dhéanamh; táirgí tobac

Iompraíocht mhímhacánta a chumasú

Is mór againn ionracas agus cothroime, mar sin de, ní cheadaímid táirgí nó seirbhísí atá deartha chun iompraíocht mhímhacánta a chumasú.

Samplaí de tháirgí nó de sheirbhísí a chumasaíonn iompraíocht mhímhacánta: Bogearraí nó treoracha haiceála; seirbhísí atá deartha chun trácht fógra nó suímh gréasáin a bhoilsciú go saorga; doiciméid bhréagacha; seirbhísí caimiléireachta acadúla

Ábhar míchuí

Tá éagsúlacht agus meas ar dhaoine eile á n-urramú againn, agus déanaimid iarracht gan olc a chur ar úsáideoirí, rud a chiallaíonn nach gceadaímid fógraí nó cinn scríbe a thaispeánann ábhar gránna nó a thacaíonn le fuath, éadulaingt, idirdhealú nó foréigean.

Samplaí d’ábhar míchuí nó déistineach: bulaíocht nó imeaglú duine nó grúpa, leithcheal ar bhonn cine, giuirléidí grúpa fuatha, íomhánna grafacha de láthair choire nó de thimpiste, cruálacht ar ainmhithe, dúnmharú, féindochar, sracaireacht nó dúmhál, díol nó trádáil speiceas i mbaol, fógraí ina n-úsáidtear teanga ghraosta


Cleachtais toirmiscthe

Mí-úsáid a bhaint as an líonra fógraíochta

Is mian linn a chinntiú go mbeidh na fógraí ar Líonra Google úsáideach, éagsúil, ábhartha agus sábháilte d'úsáideoirí. Ní cheadaímid d'fhógróirí fógraí, ábhar nó cinn scríbe a rith a dhéanann iarracht dallamullóg a chur ar ár bpróisis athbhreithnithe fógraí nó iad a shárú.

Samplaí de mhí-úsáid an líonra fógraí: ábhar ina bhfuil bogearraí mailíseacha a chur chun cinn; "ceilt" nó teicnící eile a úsáid chun an ceann scríbe fíor a bhfuil úsáideoirí dírithe chuige a cheilt; "arbatráiste" nó cinn scríbe a chur chun cinn chun críche fógraí a thaispeáint amháin nó chun na críche sin go príomha; cinn scríbe "droichid" nó "tairsí" a chur chun cinn nach bhfuil deartha ach chun úsáideoirí a chur chuig áiteanna eile amháin; fógraíocht arb é an t-aon aidhm nó an príomhchuspóir atá léi formhuinithe poiblí a fháil ón úsáideoir ar líonra sóisialta; "cearrbhachas" nó socruithe a ionramháil mar iarracht chun ár gcórais athbhreithnithe polasaí a shárú

Bailiú agus úsáid sonraí

Táimid ag iarraidh go mbeidh iontaoibh ag úsáideoirí go n-urramófar faisnéis fúthu agus go láimhseálfar an fhaisnéis sin go cúramach. Dá réir sin, níor cheart dár gcomhpháirtithe fógraíochta an fhaisnéis seo a mhí-úsáid ná a bhailiú chun críocha míshoiléire nó gan faisnéisithe nó bearta slándála cuí.

Tabhair faoi deara go bhfuil polasaithe breise i bhfeidhm agus fógraíocht oiriúnaithe á húsáid, lena n-áirítear athmhargaíocht agus spriocphobail shaincheaptha. Má úsáideann tú gnéithe spriocdhírithe den fhógraíocht oiriúnaithe duitse, cinntigh go n-athbhreithníonn tú na polasaithe bailithe agus úsáide sonraí a bhaineann le fógraí oiriúnaithe.

Samplaí d’fhaisnéis úsáideora ba cheart a láimhseáil go cúramach: ainm iomlán; seoladh ríomhphoist; seoladh poist; uimhir ghutháin; uimhir aitheantais náisiúnta; uimhir phinsin; uimhir seirbhíse poiblí; uimhir aitheantais cánach; uimhir cúraim sláinte; uimhir ceadúnais tiomána; dáta breithe nó sloinne roimh phósadh do mháthair i dteannta le haon chuid den fhaisnéis thuas, stádas airgeadais; ceangal polaitiúil; claonadh gnéis; cine nó eitneacht; reiligiún

Samplaí de bhailiú agus úsáid mhífhreagrach sonraí: faisnéis cárta creidmheasa a fháil thar fhreastalaí neamhshlán, promóisin a mhaíonn go bhfuil eolas acu ar chlaonadh gnéis nó ar stádas airgeadais an úsáideora, sáruithe ar na polasaithe dár gcuid a bhaineann le fógraíocht bunaithe ar shuim agus athmhargaíocht

Mífhaisnéis

Táimid ag iarraidh go mbeidh iontaoibh ag ár n-úsáideoirí as fógraí ar ár n-ardán, mar sin de, déanaimid ár ndícheall a chinntiú go mbíonn fógraí soiléir agus ionraic, agus go gcuireann siad an fhaisnéis ar fáil a theastaíonn ó úsáideoirí chun cinntí eolasacha a dhéanamh. Ní cheadaímid fógraí nó cinn scríbe a chuireann an dallamullóg ar úsáideoirí trí fhaisnéis ábhartha táirge a fhágáil ar lár nó trí fhaisnéis mhíthreorach maidir le táirgí, seirbhísí nó gnólachtaí a chur ar fáil.

Samplaí de mhífhaisnéis: sonraí billeála a fhágáil ar lár nó a cheilt, amhail conas, cad é agus cathain a ghearrfar táille ar úsáideoirí; muirir a bhaineann le seirbhísí airgeadais amhail rátaí úis, táillí, agus pionóis a fhágáil ar lár nó a chur faoi cheilt; mainneachtain uimhreacha cánach nó ceadúnais, faisnéis teagmhála, nó seoladh fisiceach a thaispeáint nuair is ábhartha; tairiscintí a dhéanamh nach bhfuil ar fáil i ndáiríre; éilimh mhíthreoracha nó neamhréadúla a dhéanamh maidir le meáchan a chailleadh nó gnóthachan airgeadais; tabhartais a bhailiú le dúmas bréige; "fioscaireacht" nó a mhaíomh go bréagach gur cuideachta iontaofa thú chun úsáideoirí a spreagadh chun faisnéis luachmhar phearsanta nó airgeadais a chur ar fáil


Ábhar agus gnéithe srianta

Clúdaíonn na polasaithe thíos ábhar atá íogair uaireanta ó thaobh dlí nó ó thaobh cultúir de. Is féidir le fógraíocht ar líne a bheith ina bhealach cumhachtach chun teagmháil a dhéanamh le custaiméirí, ach i réimsí íogaire, caithimid dúthracht chomh maith chun a chinntiú nach dtaispeántar na fógraí sin ag aon am ná in aon áit a bhféadfaidís a bheith míchuí.

Ar an gcúis sin, ceadaímid an t-ábhar thíos a chur chun cinn, ach ar bhonn teoranta. Seans nach dtaispeánfar na promóisin seo do gach úsáideoir i ngach suíomh, agus seans go mbeidh ar fhógróirí ceanglais bhreise a chomhlíonadh sula mbeidh a gcuid fógraí incháilithe le rith. Tabhair faoi deara nach bhfuil gach táirge, gné ná líonra fógraíochta in ann tacú leis an ábhar srianta seo. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil sa Lárionad Polasaí.

LáimhseáiI Fógraí Réamhshocraithe

An illustration representing Google's Default Ads Treatment limiting certain ad categories for users under 18 years old.

Caitheann Google an-dúthracht le heispéireas fógra sábháilte agus iontaofa a chur ar fáil do gach úsáideoir. Sin an fáth a gcuirimid teorainn leis na catagóirí fógraí is ceadmhach a sheirbheáil d'úsáideoirí nach bhfuil sínithe isteach nó atá faoi bhun 18 mbliana d'aois dár lenár gcóras.

Ábhar collaí

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve sexual content.

Ba cheart go n-urramódh fógraí sainroghanna úsáideoirí agus go mbeadh rialacháin dhlíthiúla á gcomhlíonadh acu, mar sin de, ní cheadaímid cineálacha áirithe d'ábhar collaí i bhfógraí agus cinn scríbe.  Ceadaítear roinnt cineálacha d'ábhar collaí i bhfógraí agus cinn scríbe má tá na polasaithe thíos á gcomhlíonadh acu agus mura bhfuil siad spriocdhírithe ar mhionaoisigh, ach ní thaispeánfar iad ach i gcásanna teoranta bunaithe ar théarmaí cuardaigh úsáideora, aois úsáideora agus dlíthe áitiúla san áit a bhfuil an fógra á seirbheáil. 

Tuilleadh faisnéise maidir le cad a tharlóidh má sháraíonn tú ár bpolasaithe..

Samplaí d'ábhar collaí srianta: Baill ghiniúna agus cíocha mná a bheith le feiceáil, geandáil ar mhaithe le caidreamh collaí, bréagáin ghnéis, clubanna struipeála, comhrá beo atá gáirsiúil agus mainicíní i staidiúirí gnéasaithe.

Alcól

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve alcohol and drinks that resemble alcohol.

Cloímid le dlíthe alcóil agus caighdeáin tionscail áitiúla, rud a chiallaíonn nach gceadaímid cineálacha áirithe fógraíochta a bhaineann le halcól, lena n-áirítear alcól agus deochanna atá cosúil le halcól. Ceadaítear cineálacha áirithe fógraí a bhaineann le halcól ar chuntar go bhfuil na polasaithe thíos á gcomhlíonadh acu, nach spriocdhíríonn siad ar mhionaoisigh agus nach spriocdhíríonn siad ach ar thíortha ina gceadaítear go sainráite fógraí alcóil a thaispeáint.

Samplaí de dheochanna meisciúla srianta: beoir, fíon, sáicí, biotáillí nó alcól crua, Seaimpéin, fíon treisithe, beoir neamh-mheisciúil, fíon neamh-mheisciúil agus biotáillí driogtha neamh-mheisciúla.

Cóipchearta

An illustration representing Google's policy of protecting the rights of copyright holders.

Cloímid le dlíthe áitiúla cóipchirt agus cosnaímid cearta sealbhóirí cóipchirt, rud a chiallaíonn nach gceadaímid fógraí atá neamhúdaraithe chun ábhar faoi chóipcheart a úsáid. Má tá tú údaraithe de réir dlí chun ábhar faoi chóipcheart a úsáid, cuir isteach ar dheimhniú chun fógraíocht a dhéanamh. Má fheiceann tú ábhar neamhúdaraithe, cuir isteach gearán cóipchirt.

Cearrbhachas agus cluichí

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve gambling-related advertising.

Tacaímid le fógraíocht chearrbhachais atá freagrach agus cloímid le dlíthe cearrbhachais agus caighdeáin tionscail áitiúla, rud a chiallaíonn nach gceadaímid cineálacha áirithe d'fhógraíocht a bhaineann le cearrbhachas. Ceadaítear fógraí a bhaineann le cearrbhachas má tá na polasaithe thíos á gcomhlíonadh acu agus má tá an deimhniúchán cuí ó Google Ads faighte ag an bhfógróir. Ní mór d'fhógraí cearrbhachais a bheith spriocdhírithe ar thíortha ceadaithe agus leathanach lamairne a bheith acu ar a dtaispeántar faisnéis maidir le cearrbhachas freagrach, agus níor cheart dóibh spriocdhíriú ar mhionaoisigh in aon chás. Seiceáil rialacháin áitiúla i gcomhair na gceantar ar mian leat spriocdhíriú orthu.

Samplaí d’ábhar srianta a bhaineann le cearrbhachas: casaíní fisiceacha; suíomhanna inar féidir le húsáideoirí geall a chur ar phócar, biongó, rúiléid nó imeachtaí spóirt; crannchuir náisiúnta nó phríobháideacha; láithreáin chomhbhailitheora corrlach spóirt; láithreáin a thairgeann cóid bhónais nó tairiscintí promóisin do shuíomhanna cearrbhachais; ábhair oideachais ar líne le haghaidh cluichí casaíne; suíomhanna a thairgeann cluichí "pócar le haghaidh spraoi"; suíomhanna cluichí airgid thirim nach bhfuil bunaithe ar chasaíne

Cúram sláinte agus cógais

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that involve healthcare-related content.

Caithimid dúthracht chun cloí le rialacháin fógraíochta a bhaineann le cúram sláinte agus leigheas, mar sin de, táimid ag súil go gcloífidh fógraí agus cinn scríbe leis na dlíthe agus na caighdeáin tionscail cuí. Ní cheadaítear roinnt ábhair a bhaineann le cúram sláinte a fhógairt ar chor ar bith, agus ní cheadaítear ábhair eile a fhógairt ach amháin má tá an fógróir deimhnithe ag Google agus mura bhfuil sé ag spriocdhíriú ach ar thíortha ceadaithe. Seiceáil rialacháin áitiúla i gcomhair na gceantar ar mian leat spriocdhíriú orthu.

Ábhar polaitiúil

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that contain political content.

Tacaímid le fógraíocht pholaitiúil fhreagrach agus táimid ag súil go mbeidh dlíthe áitiúla feachtais agus toghcháin le haghaidh na gceantar a bhfuil siad ag spriocdhíriú orthu á gcomhlíonadh ag gach fógra polaitíochta. San áireamh sa pholasaí seo tá "tréimhsí ciúnais" toghcháin a shainordaítear le dlí.  

Samplaí d’ábhar polaitíochta: páirtithe polaitíochta nó iarrthóirí polaitíochta a chur chun cinn, abhcóideacht ar cheist pholaitiúil

Seirbhísí airgeadais

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that discuss financial services.

Táimid ag iarraidh go mbeidh faisnéis leordhóthanach ag úsáideoirí chun cinntí eolasacha airgeadais a dhéanamh. Tá ár bpolasaithe deartha chun faisnéis a thabhairt d'úsáideoirí chun na costais a bhaineann le táirgí agus seirbhísí airgeadais a mheá agus chun úsáideoirí a chosaint ar chleachtais dhochracha nó fhealltacha. Chun críocha an pholasaí seo, measaimid gurb ionann táirgí agus seirbhísí airgeadais agus iad siúd a bhaineann le bainistiú nó le hinfheistiú airgid agus criptea-airgeadraí, comhairle oiriúnaithe san áireamh.

Nuair a chuirtear táirgí agus seirbhísí airgeadais chun cinn, ní mór duit cloí le rialacháin stáit agus áitiúla d'aon suíomh ar a bhfuil d'fhógraí dírithe — mar shampla, faisnéisithe sonracha atá riachtanach faoin dlí áitiúil a áireamh. Táthar ag súil go ndéanfaidh fógróirí a gcuid taighde féin ar na rialacháin áitiúla d'aon suíomh ar a ndírítear a bhfógraí.

Trádmharcanna

An illustration representing Google's policy of limiting certain ads that include trademarks.
Tá roinnt fachtóirí ann a chinneann cathain is féidir trádmharcanna a úsáid i bhfógraí. I dteannta leis na bhfachtóirí a bhfuil cur síos déanta orthu inár Lárionad Polasaithe, ní bhíonn feidhm ag na polasaithe seo ach amháin nuair a dhéanann úinéir trádmhairc gearán bailí le Google.

Ceanglais dlí

An illustration representing Google's policy on compliance with all applicable laws and regulations.

Tá tú freagrach i gcónaí as a chinntiú go gcomhlíonann tú na dlíthe agus na rialacháin go léir is infheidhme, chomh maith le polasaithe fógraíochta Google, do na láithreacha go léir a bhfuil do chuid fógraí ar taispeáint.

Gnólachtaí srianta eile

An illustration representing Google's policy on restricting certain kinds of businesses from advertising on Google Ads.
Cuirimid srian ar chineálacha áirithe gnólachtaí fógraíocht a dhéanamh linn chun dúshaothrú úsáideoirí a chosc, fiú má tá an chuma ar an scéal go bhfuil polasaithe eile dár gcuid á gcomhlíonadh ag gnólachtaí aonairBunaithe ar na hathbhreithnithe leanúnacha a bhíonn á ndéanamh againn, agus ar aiseolas ó úsáideoirí, rialtóirí agus údaráis cosanta tomhaltóirí, sainaithnímid anois is arís táirgí nó seirbhísí a d'fhéadfaí a mhí-úsáid. Má shílimid go gcruthaíonn cineálacha áirithe gnólachtaí riosca mí-réasúnta do shábháilteacht úsáideora nó d'eispéireas úsáideora, d'fhéadfaimis teorainn a chur le fógraí gaolmhara nó stop a chur leo. Chomh maith leis sin, féadfaimid catagóirí sonracha fógraí a dhícheadú, mar thoradh ar shrianta réigiúnacha nó breithnithe polasaí eile.

Formáidí agus gnéithe srianta fógraí

An illustration representing Google's requirements and certification process for advanced ad formats.

Tá roinnt fachtóirí ann a chinneann rochtain ar fhormáidí agus gnéithe fógraíochta ardleibhéil ar Google Ads. Níl formáidí áirithe fógra ar fáil do gach fógróir go dtí go gcomhlíontar ár gceanglais shonracha nó go dtí go gcuirtear an próiseas deimhniúcháin i gcrích.

Ceanglais maidir le hábhar déanta do pháistí

An illustration representing Google's policy on restricting ads for made for kids content.

Ní cheadaítear d'fhógróirí fógraí oiriúnaithe a rith ar ábhar atá socraithe mar 'déanta do pháistí'. Féach anseo le haghaidh catagóirí atá srianta d'fhógraíocht ar ábhar atá 'déanta do pháistí'.

Publicación de anuncios limitada

Is ionann an léiriú seo agus polasaí dáilte fógraí teoranta Google Ads.

To protect the integrity of our Google Ads ecosystem, we limit impressions of ads that have a higher potential of causing abuse or a poor experience for our users. In these specific instances, only qualified advertisers will be able to serve ads without impression limits. Learn more about when limited ad serving applies and who is a qualified advertiser.

Riachtanais eagarthóireachta agus teicniúla

Tá fonn orainn fógraí a sholáthar atá spéisiúil d'úsáideoirí gan cur isteach orthu ná bheith deacair idirghníomhú leo, mar sin tá riachtanais eagarthóireachta forbartha againn chun cabhrú le d'fhógraí a choinneáil tarraingteach d'úsáideoirí. Tá riachtanais teicniúla sonraithe againn chomh maith chun cabhrú le húsáideoirí agus fógróirí an leas is fearr a bhaint as éagsúlacht na bhformáidí fógraí a chuirimid ar fáil.

Eagarthóireacht

D'fhonn eispéireas úsáideora ar ardchaighdeán a sholáthar, ceanglaíonn Google go gcomhlíonann gach fógra, sócmhainn agus ceann scríbe ardchaighdeáin ghairmiúla agus eagarthóireachta. Ní cheadaímid ach fógraí atá soiléir agus a bhfuil cuma ghairmiúil orthu, agus a threoraíonn úsáideoirí chomh fada le hábhar atá ábhartha, úsáideach agus éasca le hidirghníomhú leis.

Samplaí de phromóisin nach gcomhlíonann na riachtanais eagarthóireachta agus ghairmiúla seo:

  • fógraí róchineálacha ina bhfuil frásaí doiléir ar nós "Ceannaigh táirgí anseo"
  • úsáid chleasach focal, uimhreacha, litreacha, comharthaí poncaíochta nó siombailí amhail SAOR, s-a-o-r agus $@0₹!!

Ceanglais cinn scríbe

Táimid ag iarraidh go mbeidh eispéireas maith ag tomhaltóirí nuair a chliceálann siad ar fhógra, rud a chiallaíonn nach mór do chinn scríbe fógra luach uathúil a thairiscint d'úsáideoirí agus go mbeidís feidhmiúil, úsáideach agus éasca le léamh.

Samplaí de phromóisin nach gcomhlíonann na riachtanais cinn scríbe:

  • URL taispeána nach léiríonn URL an leathanaigh lamairne go cruinn, cosúil le "google.com" ag tabhairt úsáideoirí go "gmail.com"
  • suíomhanna nó aipeanna atá á dtógáil, atá ina bhfearainn pháirceáilte nó nach bhfuil ag obair fiú
  • suíomhanna nach féidir breathnú orthu i mbrabhsálaithe a úsáidtear go minic
  • suíomhanna a bhfuil cnaipe siar an bhrabhsálaí díchumasaithe orthu

Ceanglais theicniúla

Chun cabhrú linn fógraí a choinneáil soiléir agus feidhmiúil, ní mór d’fhógróirí ár gceanglais theicniúla a chomhlíonadh.

Ceanglais formáide fógraí

Chun cabhrú leat eispéireas úsáideora ardchaighdeáin a sholáthar agus fógraí a bhfuil cuma tharraingteach, ghairmiúil orthu a sholáthar, ní cheadaímid ach fógraí a chomhlíonann ceanglais shonracha a bhaineann le gach formáid fógra. Déan athbhreithniú ar na ceanglais maidir le gach formáid fógra atá in úsáid agat

Tabhair faoi deara nach gceadaímid fógraí atá Neamhshábháilte do theaghlaigh i bhfógraí íomhá, i bhfógraí físe ná i bhformáidí fógra neamh-théacs eile. Tuilleadh faisnéise maidir lenár bPolasaí ábhair d'aosaigh.

Ba cheart d'fhógróirí atá rannpháirteach i gcláir bhéite le haghaidh formáidí nua fógra teagmháil a dhéanamh lena n-ionadaithe Google Ads nó le tacaíocht do chustaiméirí Google Ads chun foghlaim faoi na ceanglais pholasaí a bhaineann go sonrach leis an bhformáid.

Samplaí de riachtanais formáide fógraí: uasmhéid carachtar do cheannlíne nó corp an fhógra, riachtanais mhéide íomhá, teorainneacha méide comhaid, teorainneacha faid físeáin, cóimheasa treoíochtaMaidir lenár bpolasaithe

Ligeann Google Ads do ghnólachtaí de gach méid, ó gach cearn den domhan, raon leathan táirgí, seirbhísí, feidhmchlár agus suíomhanna gréasáin a chur chun cinn ar Google agus ar fud ár líonra. Tá fonn orainn cabhrú leat teagmháil a dhéanamh le custaiméirí atá agat cheana, le custaiméirí féideartha agus le spriocphobail. Mar sin féin, chun cabhrú linn eispéireas sábháilte agus dearfach a chruthú d'úsáideoirí, éistimid lena gcuid aiseolais agus faoi nithe is údar imní dóibh maidir leis na cineálacha fógraí a fheiceann siad. Déanaimid athbhreithniú rialta ar athruithe ar threochtaí agus cleachtais ar líne, gnásanna tionscail agus rialacháin. Agus ar deireadh, agus ár bpolasaithe á gcur i dtoll a chéile againn, smaoinímid ar ár luachanna agus ar ár gcultúr mar chuideachta, chomh maith le cúrsaí oibríochtúla, teicniúla agus gnó. Mar thoradh air sin, tá tacar polasaithe cruthaithe againn atá i bhfeidhm ar gach promóisean ar Líonra Google.

Éilíonn Google ar fhógróirí na dlíthe agus na rialacháin is infheidhme ar fad agus na polasaithe Google a ndéantar cur síos orthu thuas a chomhlíonadh. Tá sé tábhachtach go gcuirfeá eolas ar na riachtanais seo agus go gcoinneofá thú féin cothrom le dáta le haghaidh na n-áiteanna a n-oibríonn do ghnólacht, chomh maith le háit ar bith eile a bhfuil d'fhógraí le feiceáil. Nuair a aimsímid ábhar a sháraíonn na riachtanais seo, seans go gcuirfimid bac air ionas nach mbeidh sé le feiceáil, agus i gcás go bhfuil sáruithe arís agus arís eile nó sáruithe uafásacha ann, seans go gcuirfimid cosc ort fógairt linn.

Tá sé de fhreagracht ar fhógróirí gan ábhar a chur chun cinn ná dul i mbun iompraíochta a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dár n-úsáideoirí, dár bhfostaithe nó d’éiceachóras Ads. Má fheicimid ábhar nó iompraíocht den sórt sin, seans go ndéanfaimid gníomh, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do shrian nó bac a chur le d'fhógraí nó do chuntas a chur ar fionraí.

An bhfuil cabhair ag teastáil uait?

Má bhíonn ceisteanna agat faoinár bpolasaithe, cuir sinn ar an eolas: Déan teagmháil le Tacaíocht Google Ads

Inis dúinn cad a cheapann tú

Rátáil cé chomh cabhrach is atá an leathanach seo agus comhroinn d’aiseolas linn thíos: