Tá Google tiomanta do chabhrú leat an domhan thart timpeall ort a fhionnachtain. Tá ábhar arna ghiniúint ag úsáideoirí (UGC) ar ár seirbhísí ann chun d'eispéireas a fheabhsú agus chun cabhrú leat réamhamharc a fháil agus iniúchadh a dhéanamh ar áiteanna in aice láimhe nó ar fud an domhain. Oibrímid go dian chun a chinntiú go bhfuil ábhar a fhoilsíonn ár n-úsáideoirí cabhrach agus go léiríonn sé an saol mar atá.

Má chuireann tú le Maps, seans go measfar gur Treoraí Áitiúil thú. Mar Threoraí Áitiúil, sainaithnítear thú le suaitheantas nó deilbhín, tuilleann tú pointí agus cuirfear isteach ar leibhéal thú bunaithe ar an méid ábhair a chuireann tú leis. Seans go mbeidh tú incháilithe chun sochair agus cuirí imeachtaí a fháil. Chun athruithe a dhéanamh, lena n-áirítear an clár Treoraithe Áitiúla a fhágáil, tabhair cuairt ar Mo Chuntas. Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an gclár Treoraithe Áitiúla, athbhreithnigh Téarmaí agus Coinníollacha an Chláir Treoraithe Áitiúla.

Tá polasaithe ábhair Google le haghaidh Maps UGC deartha chun a chinntiú go mbíonn eispéireas dearfach ag gach duine a fhéachann ar UGC agus chun Maps a choinneáil cóir agus macánta. Cé go bhfuil formhór na milliún ionchuir a fhaighimid gach lá barántúil agus cruinn, faighimid ábhar a sháraíonn polasaí uaireanta. Úsáidimid meascán de mheasúnú daoine agus algartam meaisínfhoghlama chun ábhar den sórt sin a bhrath agus chun cabhrú le daoine eile a chosc óna aimsiú. Imlíníonn an polasaí seo na critéir maidir le conas UGC a fhoilsiú ar Maps agus conas a théimid i ngleic le hábhar míchuí nó ábhar a sháraíonn polasaí.

Mar shampla, ní mór do phostálacha nó athruithe a bheith bunaithe ar eispéiris agus ar fhaisnéis atá fíor. Déanann ábhar atá bréagach d'aon ghnó, grianghraif a cóipeáladh nó a goideadh, léirmheasanna neamhábhartha, teanga chlúmhillteach, ionsaithe pearsanta agus ábhar neamhriachtanach nó mícheart ar fad ár bpolasaí a shárú. Ina theannta sin, de ghnáth bainimid postálacha iomlána (mar shampla, postáil grianghraf le léirmheas téacs ceangailte) má dhéanann fiú cuid amháin de phostáil áirithe ár bpolasaí a shárú. Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le cad atá ceadaithe agus nach bhfuil ceadaithe, téigh chuig Ábhar toirmiscthe agus srianta. Má aimsíonn tú ábhar suibiachtúil, amhail léirmheasanna, meáin, ceisteanna nó freagraí maidir le háiteanna nó próifílí a chreideann tú a sháraíonn ár bpolasaithe nó an dlí, féach ar na polasaithe seo chun beart a dhéanamh: Polasaí maidir le hábhar míchuí a thuairisciú agus a réiteach agus Polasaí maidir le próifíl úsáideora mhíchuí a thuairisciú.

Má chuirtear eagarthóireachtaí molta ar an léarscáil go mícheart nó má bhaineann siad go mícheart le háit, seans go ndiúltófar don ionchur. Chun d'eagarthóireacht a rianú, is féidir leat an áit ar an léarscáil a sheiceáil. Toisc go bhfuil foinsí eile againn a fhéadfaidh eagarthóireachtaí ceadaithe agus achomhairc a fhorscríobh, seans nach dtaispeánfar eagarthóireachtaí. Más úinéir áite thú, is féidir leat foghlaim conas do Phróifíl Ghnó a chur leis nó a éileamh ar Google. Má aimsíonn tú faisnéis mhíthreorach nó gníomhaíocht chalaoiseach ar Google Maps a bhaineann le faisnéis fhíriciúil atá ar fáil go poiblí, féadfaidh tú an fhaisnéis sin a chur in eagar. Tuilleadh faisnéise maidir le conas faisnéis ghnó in Google Maps a chur in eagar. Má fhaightear amach go sáraíonn an áit na polasaithe a luadh cheana nó an Polasaí maidir le hincháilitheacht ghnólachta agus áite, féadfar an áit agus an fhaisnéis a bhaineann léi a bhaint de Google Maps agus a mheas go bhfuil siad neamh-incháilithe lena n-athfhoilsiú.

Chun ábhar a sháraíonn polasaí a bhrath, scanann ár n-algartaim mheaisínfhoghlama ionchuir le haghaidh comharthaí de ghníomhaíocht amhrasach úsáideoirí. Baineann ár samhlacha uathoibrithe an t-ábhar a sháraíonn polasaí nó cuirtear bratach leis le haghaidh tuilleadh athbhreithnithe ag oibreoirí oilte agus anailísithe a dhéanann meastóireachtaí ar ábhar a d'fhéadfadh a bheith deacair d'algartaim a dhéanamh leo féin. Bainimid ábhar toisc go sáraíonn sé ár bpolasaithe nó ár dTéarmaí Seirbhíse nó chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh.

Chun úsáideoirí a chosaint ó ábhar míchuí a aimsiú, bainimid úsáid as go leor uirlisí eile, amhail UGC a chur ar fionraí d'áiteanna sonracha, limistéir gheografacha agus catagóirí áiteanna. Féadfar na bearta seo a úsáid go frithghníomhach chun dul i ngleic le hardú tobann san ábhar a sháraíonn ár bpolasaithe, nó go réamhghníomhach má chreidimid go bhfuil siad riachtanach chun ábhar a sháraíonn ár bpolasaithe a chosc. Seans go gcuirfimid srian le rochtain ar ghnéithe chomh maith nó go gcuirfimid Cuntais Google a sháraíonn ár bpolasaithe ar fionraí. Seans go mbeidh cosc ar ábhar uaslódáilte a thaispeáint d'úsáideoirí eile mar thoradh ar ábhar a bhaint, eagarthóireachtaí a dhiúltú nó srian a chur le rochtain ar ghnéithe. Bainimid UGC agus cuirimid Cuntais Google ar fionraí ar bhonn ginearálta (ó gach logchaighdeán agus ardán) agus go deo. Nuair a bhaintear d'ábhar toisc go sáraíonn sé ár dtreoirlínte, baintear é ar bhonn ginearálta (ó gach logchaighdeán agus ardán) agus go deo. Nuair a chuirtear srian le do Chuntas Google ó rochtain a fháil ar ghnéithe Maps nó ionchur a chur leo, ní féidir leat na gnéithe sin a úsáid aon áit ar domhan.

Tar ar ais anseo ó am go ham, mar is féidir linn ár bpolasaithe a nuashonrú.