Majitelé stránek, kteří chtějí využívat službu AdMob, musejí splňovat online programové zásady AdSense.

Všichni majitelé stránek jsou povinni dodržovat zde uvedené zásady. Přečtěte si je proto pozorně. Pokud tyto zásady bez svolení společnosti Google porušíte, vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit zobrazování reklam ve vaší aplikaci nebo vám účet AdMob deaktivovat. Dojde-li k deaktivaci vašeho účtu, nebudete se moci nadále účastnit programů AdSense ani AdMob.

 

Obsahové zásady a omezení

Zásady chování

 
 

Neplatná aktivita

Pokyny k implementaci