Aby komunity nápovědy Google zůstaly místem pro věcnou, slušnou a přínosnou diskusi o službách Google, je nutné dodržovat následující zásady. Tato pravidla platí pro všechny uživatele fóra.

Zakázaný obsah

Při používání komunit nápovědy Google se musíte řídit těmito zásadami:

 • Irelevantní obsah. Témata a příspěvky musí být jasné, výstižné a související se službou Google, které se fórum týká.
 • Spam. Nespamujte fóra, ani nevytvářejte témata či příspěvky se spamovým obsahem. Týká se to také obsahu a adres URL, které mají propagační či komerční účel, případně se neustále opakují, nesouvisí s tématem nebo jich sdílíte příliš mnoho.
 • Nahota a otevřeně sexuální materiál. Není povolena nahota, sexuálně explicitní materiály a přesměrování na pornografické weby.
 • Obtěžování nebo násilné chování. Není povoleno obtěžování, šikana a vyhrožování účastníkům fóra ani nikomu jinému. Obtěžování může nabývat mnoha podob, jako je stalking, dotěrné chování, vulgární oslovování nebo nežádoucí sexualizace. Není povoleno ani sdílení explicitně násilného obsahu.
 • Projevy nenávisti. Není povoleno šíření nenávisti vůči skupinám lidí na základě jejich rasy, etnického původu, národnosti, náboženství, zdravotního handicapu, pohlaví, věku, statusu veterána, sexuální orientace či pohlavní identity, případně vůči jiným chráněným skupinám.
 • Předstírání jiné identity. Není povoleno předstírání identity jiných uživatelů ani jiné klamavé, zavádějící či podvodné chování.
 • Soukromé a důvěrné informace. Zakázáno je nedovolené zveřejňování osobních a důvěrných údajů, jako jsou čísla platebních karet, rodná čísla, adresy, čísla občanských a řidičských průkazů a dalších oprávnění, nebo jakýchkoli dalších údajů, které nejsou veřejně dostupné. Nezveřejňujte ani nešiřte snímky ani videa nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Nahlásit porušení zásad
 • Autorská práva. Budeme reagovat na jasná oznámení o údajném porušení autorských práv. Obsah chráněný autorskými právy můžete nahlásit na stránce nápovědy pro právní záležitosti.
 • Zneužívání dětí. Není povolen obsah, který znázorňuje zneužívání nebo poškozování dětí. Patří sem veškerý obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků) a obsah, který děti zobrazuje jako sexuální objekty. Tento obsah odstraníme a podnikneme příslušné kroky, což může zahrnovat deaktivování účtu a jeho nahlášení příslušným úřadům.
 • Škodlivé a klamavé chování. Není povoleno šíření malwaru, virů, škodlivého kódu ani jakéhokoli obsahu, který může poškodit či narušit fungování sítí, serverů nebo jiné infrastruktury Googlu nebo třetích stran. Není povoleno šířit žádný software, který porušuje zásady ohledně nežádoucího softwaru, ani obsah, který je určen k phishingu nebo sociálnímu inženýrství.
 • Nezákonné činnosti. Dodržujte zákony. Nedělejte nic nelegálního, nepropagujte ani neoslavujte nebezpečné nebo nelegální chování. Týká se to obsahu, který slouží k propagaci či prodeji nelegálních drog nebo k získávání dobrovolníků či finančních prostředků pro extrémistické skupiny. Není povolena ani propagace regulovaných produktů a služeb, jako je alkohol, hazard nebo farmaceutika.
 • Profil uživatele. Vaše přezdívka a fotka musí být v souladu s těmito zásadami. Nejsou povoleny přezdívky, které obsahují vulgární či obscénní výrazy, rasistické urážky nebo nesmyslná slova.

Nahlášení zneužití a důsledky

Pokud jste přesvědčeni, že téma nebo příspěvek porušuje uvedené zásady, kliknutím na Nahlásit zneužití ho označte ke kontrole. Na základě nahlášení nebo v rámci jiných kontrol můžeme obsah ve fóru přezkoumat, a pokud zjistíme porušení zásad, přijmeme potřebná opatření, což může zahrnovat omezení přístupu k obsahu, odstranění obsahu nebo omezení či zablokování přístupu uživatele do služeb Google.

Další informace najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Naším cílem je zajistit, aby fóra byla korektní, uživatelsky příjemná a bezpečná. Abychom toho dosáhli, vyhrazujeme si právo uvedené pokyny kdykoli změnit. Účast v komunitách nápovědy můžeme na základě vlastního zvážení komukoli omezit či zakázat.