Důležité: Z Google Hangouts je teď Google Chat. Původní služba Hangouts už není dostupná na mobilních zařízeních ani na webu. Přečtěte si další informace o přechodu z Google Hangouts na Google Chat.

Pro zajištění pozitivního dojmu z používání služby Google Chat (dále také jen „Chat“) dodržujte následující zásady. Tyto zásady se mohou změnit. Další informace najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Spam a využití k reklamním účelům

 • Jako spam jsou označovány nevyžádané zprávy, včetně propagačního nebo komerčního obsahu a hromadných žádostí.
 • Neposílejte (ani nepomáhejte posílat) spam, velké množství komerčních zpráv a automatické zprávy či hovory.
 • Neprovádějte hovory porušující zákony proti nevyžádaným marketingovým hovorům; tzv. zákony o „netelefonování“ (o elektronických komunikacích).

Jak zablokovat uživatele ve službě Chat

Podvody, phishing a další klamavé postupy

Nepoužívejte Chat k phishingu:

 • Nepokoušejte se žádat o citlivá data ani je shromažďovat. Týká se to mimo jiné hesel, finančních údajů a rodných čísel.
 • Nepoužívejte Chat k tomu, abyste ostatní uživatele podvodně, uvedením v omyl nebo pod falešnou záminkou přiměli ke sdílení údajů.
 • Nepředstírejte, že jste jiná osoba, a neuvádějte nepravdivé informace o sobě nebo zdroji zprávy či hovoru v Chatu.

Malware

Přes Chat je zakázáno posílat:

 • Malware
 • Viry
 • Trojské koně
 • Poškozené soubory
 • Destruktivní kód
 • Cokoli, co může poškodit nebo narušit provoz sítí, serverů a další infrastruktury společnosti Google nebo třetích stran.

Bezpečnost dětí

Nepoužívejte Chat žádným způsobem, který by se týkal zneužívání dětí. Je zakázáno:

 • Šířit obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo obsah se sexuálním podtextem.
 • Tzv. lákání dětí (veškerá akce, jejímž cílem je navázat s dítětem vztah a snížit jeho zábrany za účelem sexuálního či jiného zneužití nebo obchodování s dětmi).

U takového obsahu uplatňuje společnost Google nulovou toleranci. Pokud existenci takového obsahu zjistíme, nahlásíme ho příslušným úřadům, jak vyžaduje zákon. Můžeme také přijmout disciplinární opatření včetně zrušení účtů Google zapojených osob.

Pokud se domníváte, že je dítě v nebezpečí nebo že dochází ke zneužívání dětí či obchodování s nimi, obraťte se okamžitě na policii.

Pokud jste situaci už nahlásili policii, ale stále potřebujete pomoc nebo se obáváte, že dítě bylo/je ve službě Chat v ohrožení, můžete toto chování nahlásit Googlu.

Jak nahlásit ohrožení dítěte ve službách Google

Ve službě Chat můžete zablokovat libovolnou osobu a znemožnit jí, aby vás kontaktovala.

Obtěžování

 • Nepoužívejte Chat k tomu, abyste ostatní obtěžovali, zastrašovali nebo jim vyhrožovali.
 • Nepodněcujte k obtěžování ostatní.

Osobní a důvěrné informace

Nešiřte osobní ani důvěrné údaje jiných lidí, například čísla platebních karet, rodná čísla nebo hesla k účtům, bez jejich souhlasu.

Nezákonné činnosti

Nepoužívejte Chat k podporování, organizování nebo provádění nezákonných aktivit.

Uplatňování zásad

Účty, které tyto zásady poruší, mohou být společností Google deaktivovány. Pokud jste přesvědčeni, že jsme vám účet deaktivovali omylem, přečtěte si, jak požádat o jeho obnovení.