Níže uvedené programové zásady se vztahují na obsah v Učebně Google při jejím používání s osobním účtem Google. To zahrnuje všechny funkce Učebny, jako jsou názvy kurzů, informace sdílené ve streamu kurzu, komunikace a spolupráce mezi učiteli a studenty a materiály v kurzu. Níže uvedené programové zásady jsou velmi důležité pro to, aby bylo používání služeb Google pro všechny příjemné.

Potřebujeme omezit zneužívání, které ohrožuje naši schopnost poskytovat tyto služby. Žádáme proto všechny uživatele, aby níže uvedené zásady dodržovali a pomohli nám tak tohoto cíle dosáhnout. Jakmile obdržíme upozornění na potenciální porušení zásad, můžeme daný případ posoudit a provést příslušné kroky, a to včetně omezení nebo zrušení přístupu k danému obsahu, globálního odebrání obsahu či omezení nebo zrušení přístupu uživatele ke službám Google.

Při uplatňování těchto základ můžeme udělit výjimku ze vzdělávacích, dokumentačních, vědeckých nebo uměleckých důvodů, případně pokud existuje výrazný veřejný zájem na tom, abychom daný obsah nijak neomezovali.

Zásady se mohou měnit, čas od času si je proto projděte znovu. Přečtěte si také smluvní podmínky společnosti Google, zásady ochrany soukromí a smluvní podmínky a zásady pro služby Workspace včetně Disku Google, Dokumentů, Gmailu a Kalendáře.

Nahlášení zneužití

Pokud se domníváte, že někdo níže uvedené zásady porušuje, nahlaste zneužití. Pokud jste uživatelem Workspace, kontaktujte administrátora vaší organizace a nahlaste zneužití těchto zásad.

K nahlášení porušení autorských práv nebo jiného potenciálně nelegálního obsahu použijte tento nástroj. Ten vás provede procesem nahlášení obsahu, který by podle vás měl být na základě platných zákonů ze služeb Google odstraněn.

Programové zásady

Krádež účtu
Nepoužívejte bez povolení účty jiných uživatelů. Pokud budeme upozorněni na krádež účtu, můžeme podniknout příslušné kroky. Můžeme vás mimo jiné nahlásit příslušným úřadům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Sexuální zneužívání a ohrožení dětí

Nevytvářejte, nenahrávejte ani nedistribuujte obsah, který zneužívá či poškozuje děti. To zahrnuje všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí. Pokud chcete nahlásit obsah ve službě Google, který může zneužívat děti, klikněte na Nahlásit zneužití. Pokud takový obsah najdete kdekoli jinde na internetu, kontaktujte přímo příslušný orgán ve vaší zemi.

Obecně platí, že společnost Google zakazuje používání jejích služeb k ohrožení dětí. To zahrnuje mimo jiné predátorské chování vůči dětem, například:

  • lákání dětí (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálnímu kontaktu na internetu nebo mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů),
  • vydírání související se sexem (například vyhrožování dítěti nebo jeho vydírání na základě skutečného nebo údajného přístupu k intimním obrázkům dítěte),
  • sexualizace nezletilých (například snímky, které zobrazují sexuální zneužívání dětí, povzbuzují k němu nebo je propagují, či vyobrazení dětí způsobem, který by mohl vést k jejich sexuálnímu zneužívání),
  • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování).
Takový obsah odstraníme a podnikneme potřebná opatření, například nahlášení příslušným orgánům, omezení přístupu k funkcím služby a deaktivaci účtů. Pokud se domníváte, že je některé dítě ohrožené nebo přímo předmětem zneužívání či obchodování, obraťte se okamžitě na policii. Pokud jste už situaci nahlásili policii, ale stále potřebujete pomoc nebo se obáváte, že dítě je nebo bylo v ohrožení prostřednictvím našich služeb, můžete chování nahlásit společnosti Google.
Obcházení pravidel
Nepodnikejte kroky, jejichž cílem je obejít naše zásady nebo omezení týkající se vašeho účtu. To zahrnuje vytváření nebo používání více účtů nebo jiných metod za účelem jednání, které bylo dříve zakázáno. Pokud budeme upozorněni na obcházení pravidel, můžeme podniknout příslušné kroky, mimo jiné nahlásit vás příslušným orgánům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Nebezpečné a nezákonné činnosti
Nepoužívejte tuto službu k nezákonným aktivitám ani k propagaci aktivit, zboží, služeb či informací, které způsobují vážnou a okamžitou újmu lidem nebo zvířatům. Přestože povolujeme obecné informace o tomto obsahu pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely, nesmí takový obsah přímo napomáhat újmě ani nabádat k nezákonné činnosti. Pokud budeme upozorněni na nezákonnou činnost, podnikneme příslušné kroky. Můžeme vás mimo jiné nahlásit příslušným orgánům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Obtěžování, šikanování a výhrůžky
Nedopouštějte se obtěžování, šikanování ani vyhrožování. Nedovolujeme ani používat službu k podněcování ostatních k takovým aktivitám. To zahrnuje vybrání si někoho k úmyslnému obtěžování, vyhrožování někomu vážným ublížením, něčí nežádoucí sexualizaci, zveřejnění něčích soukromých informací umožňujících vyhrožování, znevažování nebo shazování osob, které byly cílem násilí nebo zažily tragédii, nabádání ostatních k těmto aktivitám a jiné obtěžování. Nezapomínejte, že online obtěžování je v řadě zemí nezákonné a může mít pro obtěžující osobu i oběť vážné následky i v reálném životě. Pokud nás někdo upozorní na vyhrožování ublížením nebo na jiné nebezpečné situace, můžeme podniknout odpovídající kroky. Můžeme vás mimo jiné nahlásit příslušným úřadům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Projevy nenávisti
Nedopouštějte se projevů nenávisti. Za projev nenávisti považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.
Předstírání jiné identity

Nevydávejte se za jinou osobu nebo organizaci ani nepředstírejte jinou identitu. To zahrnuje předstírání identity jakékoli osoby nebo organizace, kterou nereprezentujete, nebo poskytování zavádějících informací o identitě, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, produktech, službách nebo podnikání uživatele nebo webu.

Týká se to také obsahu nebo účtů, které nepravdivě podávají nebo zatajují své vlastnictví či primární účel, například nepravdivě podávají nebo záměrně skrývají svou zemi původu nebo jiné důležité informace o sobě, pokud cílí obsah o politice, sociálních problémech nebo věcech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než té své. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů, ale vyhněte se obsahu, který vaše publikum pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

Malware a podobný škodlivý obsah
Nepřenášejte malware ani žádný obsah, který poškozuje či narušuje provoz sítí, serverů, zařízení koncových uživatelů nebo jiné infrastruktury. To zahrnuje přímé hostování, vkládání nebo přenos malwaru, virů, destruktivního kódu, případně jiného škodlivého nebo nežádoucího softwaru či podobného obsahu. Spadá sem také obsah, který přenáší viry, způsobuje otevírání vyskakovacích oken, pokouší se o instalaci softwaru bez souhlasu uživatele nebo uživatele jinak napadá škodlivým kódem. Další informace najdete v našich zásadách pro bezpečné prohlížení.
Zavádějící obsah

Nešiřte obsah, který může uživatele oklamat, uvést v omyl nebo zmást. Například:

  • Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů: Obsah, který je prokazatelně nepravdivý a mohl by výrazně podkopat účast na občanských nebo demokratických procesech nebo důvěru v ně. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, volitelnosti politických kandidátů na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.
  • Zavádějící obsah týkající se škodlivých konspiračních teorií: Obsah, který propaguje přesvědčení nebo dodává důvěryhodnost přesvědčením, že jednotlivci nebo skupiny systematicky páchají činy, které způsobují rozsáhlou újmu. Takový obsah je v rozporu s přesvědčivými důkazy a vedl k násilí nebo k němu podněcoval.
  • Zavádějící obsah týkající se praktik škodících zdraví: Zavádějící obsah podporující nebo propagující praktiky, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě jednotlivců nebo újmě na veřejném zdraví.
  • Zmanipulovaná média: Média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.
     
Nedobrovolné explicitní snímky
Neukládejte ani nedistribuujte soukromé obrázky nebo videa s nahotou ani sexuálně explicitním, případně neexplicitním intimním či sexuálním obsahem bez souhlasu toho, koho zachycují. Pokud někdo takovou soukromou fotku či video s vámi odeslal, nahlaste nám to zde.
Osobní a důvěrné informace
Neukládejte ani nedistribuujte osobní ani důvěrné informace jiných osob bez povolení. ​To zahrnuje citlivé údaje, jako jsou čísla sociálního pojištění v USA, rodná čísla, čísla bankovních účtů, platebních karet, fotky podpisů nebo osobní zdravotní dokumentace. Toto ustanovení obecně nevymáháme ve většině případů, kdy jsou tyto informace široce dostupné jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech – například jsou-li čísla národních průkazů totožnosti uvedena na webových stránkách státních úřadů.
Phishing
Nepoužívejte tuto službu k phishingu. To zahrnuje žádání o citlivé údaje nebo získávání citlivých údajů, jako jsou hesla, finanční údaje a rodná čísla.
Regulované zboží a služby
Neprodávejte ani neinzerujte zboží a služby podléhající regulaci ani jejich prodeji nenapomáhejte. Mezi takové zboží a služby patří alkohol, hazardní hry, léčiva, neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky a nástroje.
Sexuálně explicitní obsah
Nešiřte obsah, který obsahuje sexuálně explicitní materiály, jako jsou nahota, znázornění sexuálních aktivit a pornografický materiál. To zahrnuje i směrování provozu na komerční pornografické weby. Nahotu povolujeme pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely.
Spam
Nešiřte spamy. Ty mohou zahrnovat nevyžádaný propagační či komerční obsah, nevyžádaný obsah vytvořený automatizovanými programy, opakující se nebo nesmyslný obsah a cokoli, co se jeví jako hromadné nabídky.
Narušení a zneužití systému
Nezneužívejte tuto službu a nepoškozujte, nenarušujte ani nepříznivě neovlivňujte provoz sítí, zařízení ani jiné infrastruktury. To zahrnuje negativní zásahy do jakéhokoli aspektu služby nebo jejích funkcí, jejich poškozování či deaktivaci. Když budeme informováni o narušení nebo zneužití systému, můžeme podniknout příslušná opatření. Můžeme vás mimo jiné nahlásit příslušným úřadům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Násilné organizace a hnutí

Známé násilné nestátní organizace a hnutí nesmějí tuto službu používat k žádným účelům.

Nešiřte obsah, který umožňuje nebo propaguje aktivity těchto skupin, jako je nábor, koordinace online nebo offline aktivit, sdílení manuálů nebo jiných materiálů, které by mohly způsobit škodu, podpora ideologií násilných nestátních organizací, podněcování k teroristickým činům či násilí nebo oslavování útoků násilných nestátních organizací.

V závislosti na obsahu můžeme proti uživateli také podniknout příslušné kroky.

Obsah týkající se násilných nestátních organizací může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit.

Neautorizované snímky nezletilých
Neukládejte a nedistribuujte obrázky nezletilých bez výslovného souhlasu rodiče, zákonného zástupce nebo právního zástupce. Pokud někdo uložil nebo distribuoval obrázek nezletilé osoby bez nezbytného souhlasu, nahlaste nám to zde.
Násilí a krvavé výjevy
Neukládejte ani nešiřte násilný či krvavý obsah, který se týká reálných lidí nebo zvířat a jehož primárním účelem je šokovat, vyvolat senzaci nebo je bezdůvodný. Patří sem i obzvlášť realistické vyobrazení násilí, například detailní záběry zohavených mrtvých těl nebo těl rozsekaných na kusy, i jiné realistické vyobrazení násilí, například obsah s výrazným množstvím krve. Obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že na našich platformách nemůže zůstat v žádném kontextu. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.

Další zásady

Porušení autorských práv
Obsah chráněný autorskými právy nešiřte bez oprávnění ani neposkytujte odkazy na weby, z nichž lze neoprávněně stahovat obsah chráněný autorskými právy. Jednou ze zásad naší společnosti je reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Opakované porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, povede k ukončení účtu. Stanete-li se svědky porušení zásad společnosti Google ohledně autorských práv, tuto skutečnost nahlaste.
Uživatelské účty
Studenti nemohou tuto službu ve škole používat pomocí osobního účtu Google. Pokud chtějí školy tuto službu se studenty používat, musí se zaregistrovat k účtu Workspace for Education. Pokud jste přesvědčeni, že je tato služba ve škole používána pomocí osobních účtů, příslušný kurz nahlaste.