Профилът в Google ви дава достъп до повечето ни продукти в мрежата на Google, като например Google Ads, Gmail и YouTube, чрез едно и също потребителско име и парола.

Неактивният профил в Google е профил, който не е бил използван в рамките на две години. Запазваме си правото да изтрием неактивен профил в Google, както и активността и данните му, при неактивност в услугите ни в продължение на поне две години.

Тези правила се отнасят за личния ви профил в Google. Те не се отнасят за профили в Google, които са били настроени за вас чрез работното ви място, учебното ви заведение или друга организация.

Google също така си запазва правото да изтрие данните в продукт, ако сте неактивни в него поне две години. Това се определя въз основа на правилата за неактивност на всеки продукт.

Как Google дефинира активността

Профил в Google, който се използва, се счита за активен. Активността може да включва следните действия, които предприемате, когато сте влезли в профила си в Google:

 • четене или изпращане на имейл;
 • използване на Google Диск;
 • гледане на видеоклип в YouTube;
 • споделяне на снимка;
 • изтегляне на приложение;
 • търсене с Google;
 • използване на функцията за вход с Google за влизане в приложение или услуга на трета страна.

Активността в профила в Google се показва на ниво профил, а не по устройство. Можете да извършвате действия във всяка платформа, в която сте влезли в профила си в Google, например на телефона си.

Ако на устройството ви са настроени няколко профила в Google, добре е всеки от тях да е използван поне веднъж през последните две години.

Какво се случва, когато профилът ви в Google не е активен

Когато не използвате профила си в Google в рамките на двугодишен период, той се счита за неактивен и цялото му съдържание и всички данни могат да бъдат изтрити. Преди това да се случи, имате възможност да предприемете действия в профила си, когато Google ви изпрати:

 • Известия по имейл до профила ви в Google.
 • Известия до имейл адреса ви за възстановяване, ако има такъв.

Продуктите на Google си запазват правото да изтрият данните ви, когато профилът ви не е използван в рамките на съответния продукт в продължение на две години.

Най-ранната дата, на която профил в Google ще бъде изтрит съгласно тези правила, е 1 декември 2023 г.

Изключения от тези правила

Даден профил в Google се счита за активен дори ако не е бил използван в рамките на двугодишен период, ако е приложимо едно или повече от следните неща:

 • Профилът ви в Google е използван за покупка на наш продукт, приложение, услуга или текущ абонамент.
 • Профилът ви в Google съдържа карта за подарък с финансово салдо.
 • Профилът ви в Google притежава публикувано приложение или игра с текущи, активни абонаменти или активни финансови транзакции, свързани със съответните елементи. Това може да е профил в Google, който притежава дадено приложение в Google Play Магазин.
 • Профилът ви в Google управлява активен профил на непълнолетно лице посредством Family Link.
 • Профилът ви в Google е използван за купуване на дигитален елемент, например книга или филм.

Ако искате да изтриете профила си

Можете да изтриете профила си в Google по всяко време. Научете повече.
Ако искате да изтеглите данните от профила си
Можете по всяко време да експортирате и изтеглите данните си от продуктите на Google, които използвате, като например Gmail, Снимки и YouTube. Научете повече.
Ако искате да възстановите профила си
Ако сте променили решението си, след като сте изтрили профила си в Google, възможно е да можете да го възстановите. Научете повече.
Ако искате временно да спрете профила си
Можете временно да спрете профила си в Google. Добре е да направите това по време на военна мобилизация, излежаване на присъда в затвор, религиозно поклонение и др. Научете повече.
Как да проверите състоянието на активността си
Ако не знаете дали профилът ви в Google е неактивен, влезте в него.

Все още се нуждаете от помощ?

Ако продължавате да имате проблеми или въпроси, можете да попитате общността.