С Google Групи можете да създавате и да участвате в онлайн форуми и базирани на електронна поща групи с богати възможности за разговори в общности. Услугата ви позволява да настроите собствено място, където да общувате и работите заедно, да организирате срещи и събития или да намирате други хора със сходни интереси. Правилата ни играят важна роля за осигуряването на положителна практическа работа за потребителите ни. Моля, спазвайте ги, когато използвате нашите продукти и услуги („Услуги“). Когато бъдем известени за евентуално нарушение на правилата, може да го разгледаме и да предприемем действия, включително ограничаване или прекратяване на достъпа на потребителя до Услугите ни.

Граници на съдържанието

Правилата ни за съдържанието играят важна роля в осигуряването на положителна практическа работа за вас, потребителите. Моля, спазвайте тези указания. Възможно е от време на време да променяме правилата за съдържанието, затова, моля, проверявайте тази страница. Също така имайте предвид, че при прилагането на правилата по-долу може да правим изключения по художествени, образователни, документални или научни съображения или когато за обществото има други значителни ползи от това, че не се предприемат действия спрямо съдържанието.

Съдържание за пълнолетни: Допускаме съдържание за пълнолетни в Google Групи, включително изображения или видеоклипове, които съдържат актови изображения или сексуална активност. Групата обаче трябва да бъде означена като „За пълнолетни“ в настройките. Правилата ни за съдържание за пълнолетни имат някои изключения:

  • Не използвайте Google Групи като начин за печелене на пари от съдържание за пълнолетни. Например не давайте връзки към комерсиални порнографски уебсайтове, за да печелите пари от публикациите си.
  • Не разрешаваме незаконно сексуално съдържание или такова, получено без съгласие, включително текст, изображения или видеоклипове, които показват или насърчават изнасилвания, кръвосмешение, зоофилия или некрофилия.
  • Не публикувайте и не разпространявайте лични изображения или видеоклипове с голота, с явен сексуален характер или от интимно и сексуално естество без съгласието на заснетото лице. Ако някой е публикувал подобна снимка или видеоклип с вас, моля, съобщете ни за това тук.

Безопасност на децата: Водим политика на нулева толерантност спрямо съдържание, което експлоатира деца. Някои примери за това включват:

  • Изображения със сексуално насилие над деца: Ще прекратим профила на всеки потребител, за когото установим, че публикува или разпространява такива изображения. Също така ще съобщим за него на правоохранителните органи.
  • Педофилия: Не допускаме съдържание, което популяризира или насърчава сексуално привличане към деца. Например не създавайте групи и не публикувайте съобщения с галерии с изображения на деца, когато колекцията от изображения или текстът към тях предизвикват сексуални асоциации.

Насаждане на омраза: Искаме да използвате Google Групи, за да изразявате мнението си дори когато е много противоречиво. Не прекрачвайте границата обаче с публикации, насаждащи омраза. Имаме предвид съдържание, което популяризира омраза или насилие срещу групи въз основа на раса, етнически произход, националност, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална ориентация или полова идентичност. Например не пишете публикация, твърдяща, че представителите на определена раса са престъпници, или създаваща настроения за насилие срещу последователите на определена религия.

Грубо съдържание: Не публикувайте съдържание само с цел да е шокиращо или твърде нагледно. Например изображенията в близък план на огнестрелни рани или сцени от инциденти без допълнителен контекст или коментар са в нарушение на това правило.

Насилие: Не заплашвайте други хора в групата и съобщенията си. Например не публикувайте смъртни заплахи към друг човек или група хора и не публикувайте съдържание, което подтиква читателите ви да упражнят насилие спрямо друг човек или група хора.

Организации и движения с насилствени подбуди: Неправителствени организации и движения, които са известни с насилствени подбуди, нямат право да използват този продукт за каквато и да е цел. Не разпространявайте съдържание, което подпомага или популяризира дейността на такива групи, като в това число влизат: набиране на участници, онлайн или офлайн координиране на дейности, споделяне на ръководства или други материали с цел причиняване на вреда, разпространяване на идеологии на неправителствени организации с насилствени подбуди, насърчаване на терористични актове, подстрекаване към насилие или възхваляване на такива действия от неправителствени организации с насилствени подбуди. В зависимост от съдържанието можем също да предприемем действия срещу съответния потребител. Съдържание, свързано с неправителствени организации с насилствени подбуди, може да бъде разрешено в образователна, документална, научна или артистична среда, но трябва да се вземат мерки да се предостави достатъчно информация, за да бъде ясен контекстът.

Тормоз: Не тормозете и не малтретирайте други хора. Съдържанието на всеки, който ползва Google Групи за тормоз или малтретиране, може да бъде премахнато или на съответното лице може да бъде отнет достъпът до сайта за постоянно. Тормозът онлайн също така е незаконен на много места и може да доведе до сериозни последици офлайн.

Авторски права: Наше правило е да отговаряме на ясно формулирани известия за предполагаеми нарушения на авторски права. Повече информация за процедурите ни за авторските права можете да намерите тук. Също така, моля, не предоставяйте връзки към сайтове, където читателите ви могат да се сдобият с чуждо съдържание или с неупълномощени изтегляния.

Лична и поверителна информация: Не публикувайте лична и поверителна информация на друг човек. Например не публикувайте номера на кредитни карти, единни граждански номера, невписани в обществени регистри телефонни номера и номера на документи за самоличност на други хора. Освен това имайте предвид, че в повечето случаи информация, която вече е налице другаде в интернет или в обществени регистри, не се счита за лична или поверителна съобразно с правилата ни.

Представяне под чужда самоличност и подвеждащо представяне: Не се представяйте за друг човек или за организация и не представяйте себе си подвеждащо. Това включва представяне за човек или организация, които не представлявате; предоставяне на подвеждаща информация за самоличността, квалификацията, собствеността, целите, продуктите, услугите или бизнеса на даден потребител/сайт; или невярно внушаване за партньорство със или подкрепа от друго лице или организация. Това включва също съдържание или профили, които подвеждат за собствеността си или основната си цел или тази информация се крие, като например скриване или подвеждане за държавата ви или други съществени подробности за вас, когато насочвате съдържание, свързано с политика, социални проблеми или въпроси с обществено значение към потребители извън държавата ви. Разрешаваме пародии, сатира и използване на псевдоними – само избягвайте съдържание, което може да подведе аудиторията за действителната ви самоличност.

Подвеждащо съдържание: Не разпространявайте съдържание, което заблуждава, подвежда или обърква потребителите. Това включва:

Подвеждащо съдържание, свързано с граждански и демократични процеси: Съдържание, което е явно невярно и може значително да подрони участието или доверието в граждански или демократични процеси. Това включва информация за процедури по обществено гласуване, приемливост на политически кандидати въз основа на възраст/място на раждане, изборни резултати или участие в преброяване в противоречие с официалните правителствени данни. Също така включва неверни твърдения, че политическа фигура или представител на правителството са починали, участвали са в инцидент или страдат от внезапно сериозно заболяване.

Подвеждащо съдържание, свързано с вредни теории на конспирацията: съдържание, което популяризира или утвърждава вярвания, въз основа на които физически лица или групи систематично извършват актове, които причиняват вреда на голяма група хора. Това съдържание противоречи на значителни доказателства и е довело до или подстрекава към насилие.

Подвеждащо съдържание, свързано с вредни здравни практики: подвеждащо здравно или медицинско съдържание, което популяризира или поощрява хората към действия, които могат да навредят сериозно физически или емоционално на някого или да нанесат сериозна вреда на общественото здраве.

Манипулирани медии: медии, които са били манипулирани технически или фалшифицирани така, че да подведат потребителите и да предизвикат сериозен риск от значителна вреда.

Подвеждащо съдържание може да бъде допуснато в образователен, документален, научен или художествен контекст, но не забравяйте да посочите достатъчно информация, за да помогнете на хората да разберат този контекст. В някои случаи съдържанието не може да остане на платформите ни, независимо от предоставения контекст.

Незаконни действия: Не използвайте Google Групи, за да се занимавате с незаконни действия или да популяризирате опасни и противозаконни такива. Например не пишете публикация, насърчаваща хората да шофират след употреба на алкохол. Също така не използвайте Google Групи, за да продавате или популяризирате регулирани или незаконни наркотични вещества. В противен случай може да изтрием съдържанието ви. Също така при сериозни случаи, като например при злоупотреба с деца, ще съобщим за вас на компетентните органи.

Спам: Спамът в Google Групи може да има различни форми, но всяка от тях може да доведе до изтриването на профила или групата ви. Някои примери са създаването на групи, предназначени да насочват трафик към сайта ви или да го издигат в резултатите от търсенето, публикуването на отговори на чужди съобщения само с цел популяризиране на сайта или продукта ви, събиране на съществуващо съдържание от други източници с основната цел да се генерират приходи или за друго лично облагодетелстване.

Злонамерен софтуер и вируси: Не създавайте групи, в които се предават вируси, които предизвикват изскачащи прозорци, опитват да инсталират софтуер без съгласието на читателя или по друг начин засягат читателите чрез злонамерен код. Това е строго забранено в Google Групи.

Регулирани стоки и услуги: Не използвайте Google Групи за продажба или улесняване на продажбата на регулирани стоки и услуги, като алкохол, хазарт, фармацевтични продукти и неодобрени хранителни добавки, тютюн, фойерверки, оръжия или здравни/медицински устройства. Обсъждането на такива стоки и услуги обаче е позволено.

Налагане на правилата за съдържанието в Google Групи

Ако попаднете на група или съобщение, за които смятате, че нарушават правилата ни за съдържанието, моля, подайте сигнал за тях чрез опцията „Сигнал за злоупотреба“. Повече информация за подаването на сигнали можете да намерите тук.

Екипът ни преглежда тези сигнали за нарушения на правилата. Ако съдържанието не ги нарушава, няма да предприемем нищо. Ако установим, че то нарушава правилата ни, ще предприемем едно или повече от следните действия в зависимост от сериозността на нарушението:

  • изтриване на съдържанието в нарушение;
  • деактивиране на достъпа на автора до профила му в Google;
  • съобщаване на правоохранителните органи за потребителя.