Google използва автоматични системи, за да открива съдържание от мрежата и други източници. Тези системи генерират резултати от търсенето, които предоставят полезни и надеждни отговори на милиардите заявки, които обработваме всеки ден.

Google Търсене обхваща трилиони уеб страници, изображения, видеоклипове и друго съдържание, затова резултатите може да съдържат материали, които могат да бъдат сметнати за неприемливи, обидни или проблемни.

Автоматичните системи на Google подпомагат защитата срещу неприемливи материали. Резултатите от търсенето трябва да са полезни и уместни, както и да ограничават отговорите със спам. След преглед на всеки отделен случай от обучените ни експерти е възможно ръчно да премахнем съдържание, което нарушава съответните правила на Google. Също така може да понижим даден сайт, ако например в него открием голям брой нарушения на правилата за съдържанието.

За повече информация посетете следните сайтове:

Общи правила за съдържанието за Google Търсене

Тези правила се отнасят за съдържанието, което се показва навсякъде в Google Търсене, включително в резултатите от мрежата. Резултатите от мрежата са уеб страници, изображения, видеоклипове, новинарско съдържание или други материали, които Google намира в мрежата.

Разгъване на всички Свиване на всички

Изображения със сексуално насилие над деца или материали с експлоатация на деца

Блокираме резултати от търсенето, които водят към изображения със сексуално насилие над деца или материали, свързани с измъчване, застрашаване или друг вид експлоатация на деца. Научете как да подадете сигнал за изображения със сексуално насилие над деца.

Поверителна лична информация

Google може да премахне определена лична информация, която създава значителен риск от кражба на самоличност, финансова измама или друга конкретна вреда. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, съдържание от типа „доксинг“, нецензурни лични изображения и фалшива порнография, споделена без съгласието на засегнатото лице. Научете как да премахнете личната си информация от Google.

Спам

Google Търсене използва автоматични системи, за да открива спам. Предприемаме действия срещу спама – съдържание с поведение, предназначено да мами потребителите или да манипулира системите ни за търсене. Прилагаме мерки, предприети ръчно спрямо даден сайт, след като проверяващите ни лица установят, че страниците му участват в разпространението на спам, както е описано в статията Основните неща в Google Търсене. Научете повече за правилата ни относно спама за Google Търсене в мрежата.

Искания от уеб администратори и собственици на сайтове

При поискване премахваме от резултатите от мрежата съдържанието, което уеб администраторите или собствениците на сайтове искат да блокират. Научете как да блокирате достъпа до съдържанието си и как да премахнете информация от Google.

Валидни искания с правно основание

Премахваме съдържание или функции от резултатите от търсенето поради причини от правен характер. Например премахваме съдържание, ако получим валидно известие съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) в САЩ. Също така премахваме съдържание от местни версии на Google в съответствие с местното законодателство, когато бъдем уведомени, че въпросните материали са проблемни. Например премахваме съдържание, което нарушава закона, като възхвалява нацистката партия, от услугата си в Германия или такова, което противозаконно обижда религията, от услугата си в Индия. Премахваме страници за заявки за имена въз основа на искания за защита на данните – по-известно като правото „да бъдеш забравен“ в ЕС. Внимателно проучваме тези искания, за да се уверим, че са добре обосновани, и често отказваме да премахнем съдържанието, когато няма ясно законово основание за това.

При възможност показваме известие, че резултатите са премахнати, и сигнализираме за премахванията до Lumen Database – проект, ръководен от Центъра за интернет и общество „Бъркман“, който следи ограниченията върху свободата на изразяване онлайн. Също така чрез Отчета за прозрачност разкриваме определени подробности относно премахванията от резултатите от търсенето по причини от правен характер. Научете как да изпратите искане за премахване с правно основание.

Правила за функциите за търсене

Тези правила се отнасят за много от функциите ни за търсене. Функциите и съдържанието в тях се генерират автоматично, както резултатите от мрежата. Поради начина, по който са представени, обаче е възможно потребителите да сметнат, че те са с по-високо качество или по-голяма достоверност от резултатите от мрежата. Също така не искаме функциите за предвиждане или прецизиране неочаквано да шокират или обиждат хората. Обхванатите от тези правила функции за търсене включват панели, въртележки, подобрения в директории в мрежата (например структурирани данни), функции за предвиждане и прецизиране и изговорени на глас резултати и функции. Тези правила не се отнасят за резултатите от мрежата.

Разгъване на всички Свиване на всички

Реклами

Не разрешаваме съдържание, което предимно рекламира продукти или услуги. Това включва директни призиви за купуване, връзки към други уебсайтове, информация за връзка с компанията и други рекламни тактики. Не допускаме спонсорирано съдържание, което е прикрито или представено по подвеждащ начин като независимо.

Опасно съдържание

Не разрешаваме съдържание, което може директно да улесни сериозни и непосредствени увреждания на хора или животни. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, опасни стоки, услуги или дейности и самонараняване, като например осакатяване, хранителни разстройства или злоупотреба с наркотици.

Измамни практики

Не допускаме съдържание или профили, които се представят за други лица или организации, представят подвеждащо или прикриват собствеността или основната си цел или извършват измамни или координирани действия с цел измама, заблуждаване или подвеждане. Това включва, без списъкът да е изчерпателен:

 • подвеждащо представяне или прикриване на държавата на произход или на партньорства с правителства или групи с политически интереси;
 • насочване на съдържание към потребители в друга държава под измислени предлози;
 • съвместни действия, които прикриват или представят невярно информация за отношенията или за редакционната независимост.

Правилата не обхващат съдържание с художествен, образователен, исторически, документален или научен характер или при друга съществена полза за обществото.

Съдържание с тормоз

Не позволяваме съдържание с тормоз, малтретиране или заплахи. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, материали, предназначени за:

 • злонамерен тормоз над определен човек;
 • заплахи за сериозно нараняване;
 • сексуализиране на човек по нежелан начин;
 • разкриване на поверителна информация, която може да се използва за изпълнението на заплахи;
 • очерняне или омаловажаване на жертвите на насилие или трагедия;
 • отричане на зверство;
 • други видове тормоз.
Насаждащо омраза съдържание

Не допускаме съдържание, което популяризира или оправдава насилие, популяризира дискриминация, обижда или има за основна цел да подклажда омраза спрямо дадена група. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, нападките въз основа на раса или етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране (като например статут на бежанец, имиграционен статут, каста, живеещите в бедност и бездомните хора).

Манипулирани медии

Не допускаме аудио-, видео- или графично съдържание, което е било манипулирано с цел измама, заблуда или подвеждане чрез представяне на действия или събития, за които може да се потвърди, че не са се случили. Това включва факта дали съдържанието би променило коренно разбирането или впечатлението на един разумен човек – дотолкова, че да причини значителна вреда на групи хора или отделни лица или драстично да понижи активността или доверието в избирателен или граждански процес.

Медицинско съдържание

Не разрешаваме съдържание, което противоречи или се противопоставя на утвърдени научни или медицински становища и доказани най-добри практики.

Регулирани стоки

Не допускаме съдържание, което предимно улеснява популяризирането или продажбата на регулирани стоки и услуги, като например алкохол, хазарт, фармацевтични продукти, неодобрени добавки, тютюневи изделия, фойерверки, оръжия или здравни и медицински устройства.

Съдържание с явен сексуален характер

Не разрешаваме съдържание с актови изображения, детайлно показани сексуални действия или материали с явен сексуален характер. Допускат се медицински или научни термини, свързани с човешката анатомия или сексуалното възпитание.

Екстремистко съдържание с насилие

Не разрешаваме съдържание, създадено от организации или физически лица, които използват насилие срещу граждани с цел постигане на политически, религиозни или идеологически цели. Това включва определени от правителството терористични групи и други организации и движения, упражняващи насилие, които причиняват вреди на потребителите ни в реалния живот. Също така не допускаме съдържание, което улеснява или популяризира дейността на такива групи, като например набиране на членове, споделяне на материали, които могат да улеснят нанасянето на вреди, подбуждане към насилие или възхваляване на нападения. Съдържание, свързано с насилствен екстремизъм, може да бъде допуснато в образователен или документален контекст, но трябва да се предостави достатъчно информация, за да могат хората да разберат контекста.

Съдържание с насилие и проливане на кръв

Не разрешаваме съдържание с насилие или проливане на кръв, което е шокиращо, предизвикващо сензация или неоснователно. Това включва графично изобразяване на:

 • актове на насилие или инциденти, които водят до тежки наранявания или смърт, без исторически или образователен контекст;
 • извадени на показ вътрешни органи или кости без медицински или научен контекст;
 • жертви на насилствена смърт, които могат да бъдат идентифицирани;
 • насилие или убийства на животни извън стандартните практики за ловуване, обработка на храна или културни практики.
Вулгарен и непристоен език

Не разрешаваме вулгарен и непристоен език, който има за цел предимно да шокира или да предизвика сензация или е използван без причина.

Правила за конкретни функции

За някои функции за търсене има специални правила, които са необходими поради конкретния им начин на работа. За да научите повече, посетете следните страници: