Преминаване към съдържание

Google Календар

Програмните правила за Google Календар играят важна роля за поддържането на положително преживяване за всеки.

Злоупотреба със съдържание

Google Календар може да откаже хостването на съдържание от публичен календар или събитие, както и да прекрати достъпа на потребители, които нарушават правилата ни.