Издателите, които искат да участват в AdMob, трябва да спазват онлайн правилата на програмата AdSense.

Всички издатели трябва да се придържат към следните правила. Моля, прочетете ги внимателно. Ако не ги спазвате, без да имате разрешение от Google за това, си запазваме правото по всяко време да деактивираме показването на реклами в приложението Ви и/или да деактивираме профила Ви в AdMob. Ако профилът Ви бъде деактивиран, няма да отговаряте на условията за по-нататъшно участие в програмата AdSense и/или AdMob.

 

Правила и ограничения за правилата

Правила за поведение

 
 

Невалидна дейност

Ръководство за внедряване