Последна актуализация: 28 юли 2023 г.

Нашите правила и указания осигуряват положителна практическа работа за всички, използващи продуктите на Google. По-долу са предоставени връзки към всички правила и указания за Google Business Profile.  

Важно: Когато възникнат нарушения, ще предприемем необходимите стъпки, за да ограничим показването на съдържанието или достъпа до потребителския профил или профила на търговец.