Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Като част от скорошното ни спиране на рекламите в Русия също така ще поставим на пауза рекламите в продукти и мрежи на Google в световен мащаб за рекламодателите, които се намират в Русия.
Поради продължаващата война в Украйна временно поставяме на пауза показването на реклами от Google на потребители, намиращи се в Русия.

Добре дошли в Центъра на Google за правила за рекламиране

Това е първият бутон за опциите за правилата на Google Ads. Изберете го, за да управлявате профила си посредством Мениджъра на правилата. Това е вторият бутон за опциите за правилата на Google Ads. Изберете го, за да научите как да обжалвате спрян профил. Това е третият бутон за опциите за правилата на Google Ads. Изберете го, за да подадете сигнал за реклама в нарушение.

Преглед на правилата ни и как ги прилагаме

Стремим се да поддържаме здравословна екосистема за дигитално рекламиране – такава, която е надеждна и прозрачна и работи за потребителите, рекламодателите и издателите. Целта на този Помощен център е да Ви помогне да създавате кампании в Google Ads, които спазват правилата ни за рекламиране, посочени по-долу.

Целта на тези правила е да осигурят безопасна и положителна практическа работа на потребителите ни и спазването на приложимите закони. Това означава, че правилата ни забраняват съдържание, което вреди на потребителите и на цялостната рекламна екосистема.

Нашите правила за рекламиране обхващат четири широки области:

Google Ads policies | prohibited content Забранено съдържание: Съдържание, което не можете да рекламирате в мрежата на Google
Google Ads policies | prohibited practice Забранени практики: Неща, които не можете да правите, ако искате да рекламирате чрез нас
Google Ads policies | restricted content Ограничени функции и съдържание: Съдържание, което можете да рекламирате, но с ограничения
Google Ads policies | Editorial and technical Редакционни и технически изисквания: Стандарти за качество за Вашите реклами, уебсайтове и приложения.

За определения на правилата, примери и стъпки за отстраняване на неизправности кликнете върху всяко от правилата по-долу.

За да сме сигурни, че рекламите спазват тези правила, използваме комбинация от AI на Google и човешка оценка. Технологиите ни за прилагане на мерките използват AI на Google, моделиран въз основа на решенията на проверяващи лица, за да ни помогнат да защитаваме потребителите си и да поддържаме безопасността на рекламните си платформи. По-сложните, деликатни или сериозни случаи често се преглеждат и оценяват от специално обучените ни експерти.

Предприемаме действия спрямо съдържание, което нарушава правилата ни. Това може да включва неодобряване на реклами, които нарушават правилата, за да не се показват, както и спиране на профили за повторни или груби нарушения. Приемаме сериозно повторните нарушения на правилата и продължаваме да разширяваме системата си за реагиране спрямо многократните нарушители.

Ще Ви предоставим информация за решението ни за всички предприети действия при нарушение на правилата. Ако някоя от рекламите Ви не е одобрена, можете да коригирате рекламата или да обжалвате решението (или тук можете да го направите за рекламите в DV360). Можете също да обжалвате решение за спиране на профила (или тук можете да го направите за обжалвания за DV360). За да работят тези връзки, трябва да сте влезли в профила си в Google Ads.

Забранено съдържание

Фалшифицирани стоки

Google Ads забранява продажбата или популяризирането с цел продажба на фалшифицирани стоки. Фалшифицираните стоки съдържат запазена марка или лого, идентични или по същество неразличими от запазената марка на друго лице. Те наподобяват марковите характеристики на стоката в опит да се представят като истински продукт на собственика на търговската марка. Тези правила важат за съдържанието на рекламата и уебсайта или приложението Ви. 


Опасни продукти или услуги

Искаме да помогнем за безопасността на хората както онлайн, така и офлайн, затова не допускаме популяризирането на някои продукти или услуги, които причиняват щети, вреди или наранявания.

Примери за опасно съдържание: наркотици за развлечение (химически или от растителен произход); психоактивни вещества; оборудване, спомагащо за употребата на наркотици; оръжия, боеприпаси, взривни вещества и фойерверки; инструкции за създаването на взривни вещества или други вредни продукти; тютюневи изделия

Допускане на непочтено поведение

Ние ценим честността и справедливото отношение, затова не допускаме популяризирането на продукти или услуги, които имат за цел да допуснат непочтено поведение.

Примери за продукти или услуги, които допускат непочтено поведение: хакерски софтуер или инструкции; услуги, предназначени за изкуствено повишаване на трафика на реклама или уебсайт; фалшифицирани документи; услуги за академични измами

Неподходящо съдържание

Ние ценим многообразието и уважението към другите и се стремим да избягваме обиждането на потребителите, затова не допускаме реклами или дестинации, в които се показва шокиращо съдържание или се популяризират омраза, нетърпимост, дискриминация или насилие.

Примери за неподходящо или обидно съдържание: малтретиране или сплашване на дадено лице или група; расова дискриминация; принадлежности на група за омраза; детайлно показани изображения на местопрестъпления или катастрофи; жестокост към животни; убийства; самонараняване; изнудване; продажба или търговия със застрашени видове; реклами с непристоен език


Забранени практики

Злоупотреба с рекламната мрежа

Искаме рекламите в Мрежата на Google да бъдат полезни, разнообразни, подходящи и безопасни за потребителите. Не допускаме реклами, съдържание или дестинации, които се опитват да измамят или заобиколят процедурите ни по преглед на рекламите.

Примери за злоупотреба с рекламната мрежа: популяризиране на съдържание, което съдържа злонамерен софтуер; „прикриване“ или използване на други техники за скриване на истинската дестинация, към която потребителите се насочват; „арбитраж“, или популяризиране на дестинации с единствената или основна цел показване на реклами; популяризиране на „прехвърлящи“ или „шлюзови“ дестинации, чието единствено предназначение е да изпращат потребителите другаде; рекламиране с единственото или основно намерение за получаване на публична подкрепа в социални мрежи от страна на потребителя; манипулиране на настройките в опит за заобикаляне на системите ни за преглед за съответствие с правилата

Събиране и използване на данни

Искаме потребителите да са уверени, че информацията за тях ще бъде уважавана и обработвана по подходящ начин. Затова рекламните ни партньори не трябва да злоупотребяват с тази информация, нито да я събират за неясни цели или без прилагане на подходящи мерки за разкриване и сигурност.

Имайте предвид, че при използване на персонализирано рекламиране, което включва ремаркетинг и персонализирани аудитории, важат допълнителни правила. Ако използвате функции за насочване с персонализирано рекламиране, не забравяйте да прегледате правилата за събиране и използване на данни за персонализирани реклами.

Примери за информация за потребителите, която трябва да се третира с повишено внимание: пълно име; имейл адрес; пощенски адрес; телефонен номер; номер на лична карта, пенсионна, социална или здравна осигуровка, данъчна регистрация или шофьорска книжка; дата на раждане или моминско име на майката в допълнение към информацията по-горе; финансово състояние; политическа принадлежност; сексуална ориентация; раса или етническа принадлежност; религия

Примери за безотговорно събиране и използване на данни: получаване на данни за кредитна карта чрез незащитен сървър; популяризации, които твърдят, че знаят сексуалната ориентация или финансовото състояние на потребителя; нарушения на правилата ни за ремаркетинг и рекламиране въз основа на интереси

Подвеждащо представяне

Искаме потребителите да имат доверие на рекламите в платформата ни, затова се стремим да осигуряваме ясни и честни реклами и да предоставяме на хората необходимите сведения, за да вземат информирани решения. Не допускаме реклами или дестинации, които подвеждат потребителите, като пропускат важна информация за продукта или предоставят подвеждащи сведения за продукти, услуги или бизнеси.

Примери за подвеждащо представяне: пропускане или прикриване на подробности за таксуването, като например как, за какво и кога ще бъдат таксувани потребителите; пропускане или прикриване на такси, свързани с финансови услуги, като например лихви, такси и глоби; непоказване на данъчни или лицензионни номера, информация за връзка или физически адрес, където е уместно; отправяне на оферти, които всъщност не са налични; заявяване на подвеждащи или нереалистични твърдения по отношение на загуба на тегло или финансова печалба; събиране на дарения под фалшив предлог; „фишинг“ или лъжливо представяне като реномирана фирма с цел получаване на ценна лична или финансова информация от потребителите


Ограничени функции и съдържание

Правилата по-долу се отнасят за съдържание, което понякога е деликатно от законова или културна гледна точка. Онлайн рекламирането може да бъде ефективен начин за достигане до клиентите, но когато става въпрос за деликатни области, ние също така работим усилено, за да предотвратим показването на тези реклами, когато и където те биха могли да бъдат неподходящи.

Поради това допускаме популяризирането на съдържанието по-долу, но с ограничения. Възможно е тези популяризации да не се показват на всеки потребител във всички местоположения, а спрямо рекламодателите може да се прилагат допълнителни изисквания, преди рекламите им да отговарят на условията за показване. Имайте предвид, че не всички рекламни продукти, функции или мрежи могат да поддържат това ограничено съдържание. Можете да намерите повече подробности в Центъра за правила.

Стандартно третиране на рекламите

Илюстрация, представяща стандартното третиране на реклами от Google, което ограничава определени рекламни категории за потребители на възраст под 18 години.

Google полага всички усилия да осигурява на всички потребители безопасна и надеждна практическа работа с рекламите. Затова ограничаваме показването на определени типове рекламни категории пред потребители, които не са влезли в профила си или които според системите ни са под 18-годишна възраст.

Сексуално съдържание

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на определени реклами, които включват сексуално съдържание.

Рекламите следва да се съобразяват с предпочитанията на потребителите и да спазват правните разпоредби. В рекламите и дестинациите ограничаваме определени видове сексуално съдържание, поради което те ще се показват само в ограничени случаи въз основа на заявките за търсене и възрастта на потребителя и законите на мястото, където се показва рекламата. Рекламите не трябва да са насочени към непълнолетни лица.

Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Примери за ограничено сексуално съдържание: видими гениталии и женски гърди; запознанства за намиране на партньори; секс играчки; стриптийз клубове; предизвикващи сексуални асоциации разговори в чат на живо и модели в сексуални пози

Алкохол

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на определени реклами, които включват алкохол и напитки, наподобяващи алкохол.

Спазваме местното законодателство и отрасловите стандарти относно алкохола, затова не допускаме определени типове рекламиране, свързано с алкохол (като това включва алкохол и напитки, наподобяващи алкохол). Някои типове свързани с алкохол реклами се допускат, ако спазват правилата по-долу, не са насочени към непълнолетни лица и са насочени само към държави, за които показването им е изрично разрешено.

Примери за ограничени алкохолни напитки: бира; вино; саке; спиртни напитки или твърд алкохол; шампанско; подсилено вино; безалкохолна бира; безалкохолно вино и безалкохолни дестилирани спиртни напитки

Авторски права

Илюстрация, представяща правилата на Google за защита на правата на носителите на авторски права.

Спазваме местните закони за авторските права и защитаваме правата на притежателите им, затова не допускаме реклами, които не са упълномощени да използват съдържание с авторски права. Ако сте законно упълномощени да използвате такова съдържание, кандидатствайте за сертифициране (или тук за DV360), за да рекламирате. Ако видите неупълномощено съдържание, изпратете жалба, свързана с авторски права.

Хазарт и игри

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на определени реклами, които включват рекламиране, свързано с хазарт.

Подкрепяме отговорното рекламиране на хазарт и спазваме местните закони за хазарта, както и отрасловите стандарти, затова не допускаме определени типове рекламиране, свързано с хазарт. Свързани с хазарт реклами се допускат, ако спазват правилата по-долу и ако рекламодателят е получил подходящо сертифициране от Google Ads. Рекламите за хазарт трябва да са насочени към одобрени държави, на целевата им страница да се показва информация за отговорно отношение към хазарта и никога да не бъдат насочени към непълнолетни лица. Проверете местните разпоредби за областите, към които искате да насочвате.

Примери за ограничено съдържание, свързано с хазарт: физически казина; сайтове, където потребителите могат да залагат на покер, бинго, рулетка или спортни събития; национални или частни лотарии; сайтове с агрегатори на спортни коефициенти; сайтове, предлагащи бонус кодове или промоционални оферти за сайтове за хазарт; онлайн образователни материали за игри, свързани с казино; сайтове, предлагащи игри от типа „покер за развлечение“; сайтове с несвързани с казино игри за пари

Здравеопазване и лекарствени средства

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на определени реклами, които включват съдържание, свързано със здравеопазването.

Неотклонно изпълняваме разпоредбите за рекламиране на здравеопазване и лекарствени средства, затова очакваме рекламите и дестинациите да спазват съответните закони и отраслови стандарти. Определени типове съдържание, свързано със здравеопазването, изобщо не може да се рекламира, а други могат да се рекламират само ако рекламодателят е сертифициран от Google и насочва само към одобрени държави. Проверете местните разпоредби за областите, към които искате да насочвате.

Политическо съдържание

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на определени реклами с политическо съдържание.

Очакваме всички политически реклами и дестинации да спазват местните закони за предизборни кампании и избирателни закони за областите, към които са насочени рекламите. Това правило включва задължителните по закон предизборни „дни за размисъл“.

Примери за политическо съдържание: популяризиране на политически партии или кандидати; застъпничество за политически въпроси

Финансови услуги

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на определени реклами, в които се обсъждат финансови услуги.

Искаме потребителите да разполагат с подходяща информация, за да вземат информирани финансови решения. Правилата ни за рекламиране имат за цел да предоставят на потребителите информация, за да претеглят разходите, свързани с финансовите продукти и услуги, и да ги предпазят от вредни или измамни практики. За целите на тези правила приемаме, че финансови продукти и услуги са тези, свързани с управлението или инвестирането на пари и криптовалути, включително персонализираните съвети.

Когато популяризирате финансови продукти и услуги, трябва да спазвате държавните и местните разпоредби за всяко местоположение, към което е насочена рекламата Ви, например да включвате разкриване на конкретна информация съгласно изискванията на местното законодателство. Рекламодателите следва да извършат собствено проучване на законовите разпоредби за всяко местоположение, към което са насочени рекламите им.

Запазени марки

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на определени реклами, които включват запазени марки.
Има много фактори, които определят кога запазени марки могат да се използват в реклами от Google Ads. Заедно с описаните в Центъра за правила фактори тези правила важат само когато собственикът е подал валидна жалба до Google.

Законови изисквания

Илюстрация, представяща правилата на Google за спазване на всички приложими закони и разпоредби.

Вие винаги носите отговорност за спазването на всички приложими закони и разпоредби в допълнение към правилата на Google за рекламиране за всички местоположения, където се показват рекламите Ви.

Други ограничени бизнеси

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на рекламирането с Google Ads от страна на определени видове бизнеси.
Ограничаваме рекламирането на някои бизнеси с услугите ни, за да не допуснем експлоатация на потребителите дори ако изглежда, че отделни фирми спазват останалите ни правила. Въз основа на постоянните ни прегледи и отзивите от потребители, регулиращи органи и агенции за защита на потребителите понякога установяваме продукти или услуги, с които е възможна злоупотреба. Ако преценим, че определени видове бизнеси крият твърде висок риск за безопасността или практическата работа на потребителите, може да ограничим или спрем показването на свързаните с тях реклами.

Ограничени рекламни формати и функции

Илюстрация, представяща изискванията на Google и процеса на сертифициране за разширени рекламни формати.

Има много фактори, от които зависи успехът на разширените рекламни формати и функции в Google Ads. Определени рекламни формати не са налице за всички рекламодатели, докато не започнат да отговарят на конкретни изисквания или не преминат процес на сертифициране.

Изисквания за съдържание, създадено за деца

Илюстрация, представяща правилата на Google за ограничаване на рекламите на съдържание, създадено за деца.

Рекламодателите не може да показват персонализирани реклами в съдържание, определено като създадено за деца. Проверете тук за категориите с ограничение за рекламиране в съдържание, създадено за деца.

Защити при показване на реклами за деца и тийнейджъри

Важно е практическата работа с рекламирането в продуктите на Google да е полезна, информативна и най-вече безопасна за всичките ни потребители, включително децата и тийнейджърите. Правилата на Google за реклами за деца и правилата за реклами за тийнейджъри въвеждат предпазни мерки, които да ни помогнат да защитим потребителите под 18 години, включително деактивиране на персонализирането на рекламите и ограничаване на деликатните рекламни категории.

Ограничено показване на реклами

Тази илюстрация показва правилата на Google Ads за ограничение на броя показвани реклами.

За да защитим целостта на екосистемата на Google Ads, ограничаваме импресиите на реклами, които имат по-голям потенциал да причинят злоупотреба или лоша практическа работа за потребителите ни. В тези конкретни случаи само рекламодателите, които отговарят на условията, ще могат да показват реклами без ограничения на импресиите. Научете повече за това кога се прилага ограниченото показване на реклами и кой рекламодател отговаря на условията.

Редакционни и технически изисквания

Искаме да показваме реклами, които привличат вниманието на потребителите, без да са досадни или трудни за взаимодействие, затова сме разработили редакционни изисквания, които да помагат за запазването на рекламите привлекателни за потребителите. Също така сме определили технически изисквания, които да помагат на потребителите и рекламодателите да извлекат максимума от разнообразните рекламни формати, които предлагаме.

Редакционни изисквания

За да осигури качествена практическа работа на потребителите, Google изисква всички реклами, активи и дестинации да спазват високи професионални и редакционни стандарти. Допускаме само реклами, които са ясни, професионално изглеждащи и отвеждат потребителите до съдържание, което е подходящо, полезно и лесно за взаимодействие.

Примери за популяризации, които не отговарят на тези редакционни и професионални изисквания:

  • прекалено общи реклами, които съдържат неясни фрази, като „Купи продукти тук“;
  • използвани само за ефект думи, цифри, букви, препинателни знаци или символи, като БЕЗПЛАТЕН, б е з п л а т е н, Б € З П Л А Т € Н!!.

Изисквания за дестинацията

Искаме да осигурим добра практическа работа на потребителите, когато кликнат върху реклама, затова рекламните дестинации трябва да функционират правилно, да бъдат полезни и лесни за навигация и да предлагат уникална стойност за потребителите.

Примери за популяризации, които не отговарят на изискванията за дестинацията:

  • показван URL адрес, който не отразява точно URL адреса на целевата страница, като например google.bg, отвеждащ потребителите към gmail.com;
  • сайтове или приложения, които са в процес на създаване, с паркирани домейни или просто не работят;
  • сайтове, които не са видими в често използвани браузъри;
  • сайтове, които деактивират бутона за връщане назад на браузъра.

Технически изисквания

За да ни помогнат да запазим рекламите ясни и функционални, рекламодателите трябва да спазват техническите ни изисквания.

Изисквания за рекламния формат

За да Ви помогнем да предоставяте качествена практическа работа на потребителите и да показвате привлекателни, професионално изглеждащи реклами, допускаме само популяризации, които спазват конкретни изисквания за всяка реклама. Прегледайте конкретните изисквания за всички рекламни формати, които използвате.

Забележка: Не допускаме неподходящи за малолетни реклами в графични и видеореклами и други рекламни формати, различни от текстови реклами. Прочетете повече за правилата ни за съдържанието за пълнолетни.

Примери за изисквания за рекламния формат: ограничения за броя знаци за заглавието или текста на рекламата, изисквания за размер на изображението, ограничения за размер на файла, ограничения за продължителност на видеоклипа, съотношенияВсичко за правилата ни

Google Ads дава възможност на най-различни бизнеси от цял свят да популяризират с Google и в мрежата ни голямо разнообразие от продукти, услуги, приложения и уебсайтове. Искаме да Ви помогнем да достигате до съществуващи и потенциални клиенти и аудитории. За да помогнем обаче за създаването на безопасна и положителна практическа работа на потребителите, ние се вслушваме в техните отзиви и притеснения относно типовете реклами, които виждат. Освен това редовно преглеждаме промените в онлайн тенденциите и практиките, отрасловите норми и разпоредбите. И накрая, когато създаваме правилата си, вземаме предвид и своите ценности и култура като компания, наред с оперативните, технически и бизнес съображения. В резултат на това създадохме набор от правила, които важат за всички популяризации в мрежата на Google.

Google изисква от рекламодателите да спазват всички приложими закони и разпоредби, както и правилата на Google, описани по-горе. Важно е да се запознаете и да бъдете в течение с промените на тези изисквания за местата, където развивате бизнес дейност, както и за всички други места, където рекламите Ви се показват. Когато намерим съдържание, което нарушава тези изисквания, може да блокираме показването му, а в случаите на повтарящи се или груби нарушения може да спрем рекламирането Ви с нас.

Рекламодателите носят отговорност да не популяризират съдържание или да се ангажират с поведение, което рискува да навреди на нашите потребители, служители или рекламната екосистема. Ако установим такова съдържание или поведение, може да предприемем действия, включително, но не само, ограничаване или блокиране на рекламите Ви или спиране на акаунта Ви.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Кажете ни какво мислите

Оценете колко полезна е тази страница и споделете отзивите си с нас: