Програмни правила относно злоупотребата и методи за прилагането им

Посочените по-долу правила за съдържанието играят важна роля за осигуряването на положителни впечатления при работа за потребителите ни. Необходимо е да спрем злоупотребите, заплашващи способността ни да предоставяме тази услуга, и молим всички да спазват правилата по-долу, за да ни помогнат в осъществяването на тази цел. 

Тези правила важат за Google Meet („Meet“). При прилагането на тези правила може да правим изключения въз основа на образователни, документални, научни или художествени съображения или при други съществени ползи за потребителите на услугата. Проверявайте ги редовно, тъй като може да се променят. Моля, направете справка и с Общите правила на Google за повече информация.

Сигнал за злоупотреба

Ако смятате, че някой нарушава правилата, посочени по-долу, подайте сигнал за злоупотреба
 
Google може да деактивира възможността ви да използвате Meet или профилите, за които се установи, че нарушават настоящите правила. Ако услугата ви е спряна или профилът ви е деактивиран и смятате, че това е по погрешка, моля, изпълнете указанията на тази страница.

Програмни правила

Сексуално насилие и експлоатация спрямо деца 

Не използвайте Meet за създаване, качване или разпространение на съдържание, което експлоатира или злоупотребява с деца. Това включва всички изображения със сексуално насилие над деца. 

В по-общ план Meet забранява използването на продуктите ни за застрашаване на деца. Това включва, без ограничение до изброеното, „хищническо“ поведение спрямо деца, като например:

  • подвеждане на деца с цел сексуална злоупотреба (например сприятеляване с дете онлайн с цел улесняване на сексуален контакт и/или обмен на сексуални изображения с него онлайн или офлайн);
  • „сексуално изтезаване“ (например заплахи или изнудване на дете чрез използване на реален или предполагаем достъп до интимни изображения на детето); 
  • сексуализиране на непълнолетно лице (например изображения, които насърчават или популяризират сексуалното насилие над деца или изобразяването на деца по начин, който може да доведе до сексуална експлоатация на деца); и 
  • управление на трафика на дете (например рекламиране или апели към дете с цел сексуална експлоатация с търговска цел).  

Ще предприемем подходящите действия, включително подаване на сигнал до Националния център за изчезнали и експлоатирани деца, ограничаване на достъпа до функции на продукта и деактивиране на профили. Ако смятате, че някое дете е в опасност или е било обект на злоупотреба, експлоатация или жертва на трафик на хора, незабавно се свържете с полицията.

Заобикаляне 

Не извършвайте действия, предназначени да заобиколят правилата ни или да избегнат ограниченията, наложени върху профила ви. Това включва създаването или използването на няколко профила или други методи, предназначени да позволят поведение, което по-рано е било забранено. 

Опасни и незаконни дейности

Не използвайте Meet за популяризиране, организиране или извършване на незаконни дейности или такива, които причиняват сериозни и непосредствени физически наранявания на хора или животни.

Измами, фишинг и други заблуждаващи действия

Не използвайте Meet за фишинг. Въздържайте се от искането или събирането на поверителни данни, включително, но без ограничение до изброеното, пароли, финансови данни и номера на социални осигуровки. Не използвайте Meet, за да подвеждате, заблуждавате или подмамвате други потребители да споделят информация под лъжливи предлози.

Не се представяйте за друг човек, нито представяйте по друг начин невярно себе си или източника на покана или заявка за присъединяване в Meet с намерение за подмамване, подвеждане или заблуждаване.

Тормоз, малтретиране и заплахи 

Не тормозете, не малтретирайте и не заплашвайте други хора. Също така не разрешаваме този продукт да се използва за ангажиране или подбуждане на други хора към тези дейности. Имайте предвид, че тормозът онлайн е незаконен на много места и може да има сериозни последици офлайн както за жертвата, така и за извършителя. Може да предприемем подходящи действия, ако бъдем известени за заплахи за нараняване или други опасни ситуации, включително подаване на сигнал до съответните власти.

Насаждане на омраза

Не насаждайте омраза. Насаждането на омраза е съдържание, което популяризира или оправдава насилие срещу или има за основна цел да насажда омраза срещу човек или група въз основа на тяхната раса или етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.

Злонамерен софтуер и подобно злонамерено съдържание

Не предавайте злонамерен софтуер или съдържание, което вреди или пречи на функционирането на мрежите, сървърите, устройствата на крайните потребители или друга инфраструктура. Това включва директното хостване, вграждането или предаването на злонамерен софтуер, вируси, разрушителен код или друг опасен или нежелан софтуер или подобно съдържание. Това включва също съдържание, което разпространява вируси, предизвиква изскачащи прозорци, опитва да инсталира софтуер без съгласието на потребителя или по друг начин засяга потребителите посредством злонамерен код. За повече информация разгледайте Правилата на Безопасно сърфиране.

Лична и поверителна информация

Не споделяйте и не разпространявайте лична или поверителна информация на други хора без разрешение. ​Това включва използването на поверителна информация, като например номера за социално осигуряване в САЩ, номера на банкови сметки, номера на кредитни карти, изображения на подписи и лични здравни документи. В повечето случаи, когато тази информация е широкодостъпна на друго място в интернет или в обществени архиви, като например номера на документи за самоличност, посочени в правителствен уебсайт, обикновено не обработваме мерки за налагане на правилата. 

Регулирани стоки и услуги 

​Не продавайте, не рекламирайте и не улеснявайте продажбата на регулирани стоки и услуги. Регулираните стоки и услуги включват алкохол, хазарт, фармацевтични продукти, неодобрени добавки, тютюн и тютюневи изделия, фойерверки, оръжия или здравни/медицински изделия.

Съдържание с явен сексуален характер 

Не споделяйте съдържание, което включва материали с явен сексуален характер, като актови изображения, явни сексуални сцени и порнографско съдържание. Това включва насочването на трафик към комерсиални порнографски сайтове. Разрешаваме съдържание за образователни, документални, научни или художествени цели.

Спам 

Не разпространявайте спам. Това може да включва нежелано рекламно или търговско съдържание, нежелано съдържание, което се създава от автоматизирана програма, нежелано повтарящо се съдържание, безсмислено съдържание или нещо, което изглежда като масов апел.

Смущения на системата

Не злоупотребявайте с този продукт и не нанасяйте вреди, не влошавайте и не оказвайте отрицателно въздействие върху работата на мрежите, устройствата или друга инфраструктура. Това включва влошаване, деактивиране или отрицателно въздействие върху който и да е аспект на продукта или услугите му.

Терористично съдържание

Не се допуска терористични организации да използват този продукт за каквито и да било цели, включително за набиране на членове. Също така ще предприемем действия срещу организаторите на срещи или участниците относно съдържание, свързано с тероризъм, като например популяризиране на терористични актове, подстрекаване към насилие или честване на терористични нападения. 

Насилие и кръвопролитие 

Не споделяйте и не разпространявайте съдържание с насилие или проливане на кръв, включващо реални хора или животни, предимно с цел да шокира, предизвика сензация или без основание. Това включва насилие с твърде шокиращи подробности, като например разчленяване или заснемане на осакатени трупове в близък план. Съдържанието с шокиращи подробности, като например значителни количества кръв, може да се допуска в образователен, документален, научен или художествен контекст, но имайте предвид, че трябва да предоставите достатъчно информация, за да помогнете на хората да разберат контекста. В някои случаи съдържанието може да е толкова насилствено или шокиращо, че да не може да остане на платформите ни, независимо от предоставения контекст. И накрая, не насърчавайте други да извършват конкретни актове на насилие.